çare

1 İsim

Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu

Cümle 1: Sonra aklına daha emin bir çare gelmiş gibi ters yüzü geri döndü. - Y. K. Karaosmanoğlu

Bir şeyi önleme, tedavi yolu, deva

Cümle 1: Olacakla öleceğe çare bulunmaz. -Atasözü.