çalım

1 İsim

Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka

Cümle 1: ... hâllerinde görgüsüzce bir çalım, budalaca bir kurum sezilir. - H. Taner

Kılıcın keskin yanı

Menzil, erim

Cümle 1: Kurşun çalımı. Göz çalımı.

Biraz benzeme, andırma

Bir oyuncunun topu elinden veya ayağından kaçırmadan karşısındaki oyuncuları kıvrak hareketlerle aldatıp geçmesi

Geminin su kesiminden aşağı bölümünün baş ve kıç bodoslamasına doğru darlaşması