Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

tahkim etmek00:22:30
sağlamlaştırmak, kuvvetlendirmek
Büyük harf00:22:26
Özel adlarla cümle başları gibi yerlerde kullanılan ve büyük yazılan, özel biçimli harf, majüskül
BASKÜL00:22:05
Çoğunlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardımıyla tartmaya yarayan alet
tariz00:22:04
Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, taş
mirasyedi00:22:03
Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan (kimse)
Kıstak00:21:40
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil
iskambil00:20:27
Bir yüzünde sayılar veya resimler bulunan, çeşitli oyunlar oynamaya yarayan kart, oyun kâğıdı
kahvehane00:20:20
Kahve, çay, ıhlamur, bira, nargile içilen, tavla, domino, bilârdo, kâğıt oyunları vb. oynanan yer, kahve
HÜCRE BİLİMİ00:20:05
Biyolojinin, hücrenin yapı, görev, çoğalma ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji
okapi00:20:04
Geviş getirenlerden, Kongo"da bataklık ormanlarda yaşayan, büyük bir antilop boyunda, gövdesi kızıl kestane, bacakları beyaz çizgili bir memeli hayvan (Okapia johnstoni)
hantal00:20:03
Kocaman, iri, kaba
Sınır00:20:02
İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut
anlak00:20:02
Zekâ
halaza00:20:00
Ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin
gösterge00:19:58
Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret
hicap duymak (veya etmek)00:19:58
utanmak
iğdiş00:19:48
Erkeklik bezleri çıkarılarak veya burularak erkeklik görevini yapamayacak duruma getirilmiş olan (hayvan ve özellikle at)
muhafız00:19:43
Birini veya bir şeyi koruyan, kollayan, gözeten kimse, koruyucu
Pelür00:19:33
Daktiloda yazıyı çoğaltmak için kullanılan ince kâğıt
sulu boya00:19:19
Su ile karıştırılarak kullanılan bir boya
dergi00:18:55
Siyaset, edebiyat, teknik gibi konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
mezgitgiller00:18:24
Balıklar sınıfının, kemikli balıklar takımına giren, genellikle tatlı sularda yaşayan bir familya
katrak00:18:08
Marangozlukta tomrukları biçmeye yarayan ve birden çok testeresi olan biçme makinesi
sağ00:18:06
Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı
istikrar00:18:05
Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık
lekeli humma00:18:04
Tifüs
keten tohumu00:18:03
Keten bitkisinin, yağı çıkarılan veya dövülerek hekimlikte kullanılan küçük taneleri
fizik00:18:01
(maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında) Genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı
saka kuşu00:17:58
bk. saka
Şile00:17:55
Mercan köşk
münzevi00:17:54
Topluluktan kaçan, yalnız başına kalmayı seven
baştan savma00:17:49
üstünkörü, özen göstermeden
REZALET00:16:53
Toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik
komisyonculuk00:16:52
Komisyoncunun yaptığı iş, simsarlık
teleferik00:16:43
Birbirinden uzak iki yüksek yer arasında, havada gerilmiş bir veya birkaç kablo üzerinde kayarak hareket eden asılı taşıt
cana yakın00:16:05
Sevimli
Uçarı00:15:33
(kişinin niteliği olarak) Ele avuca sığmaz
trençkot00:15:25
İçi astarlı, kemerli, su geçirmez pardösü, yağmurluk
tek başına00:14:58
Kendi kendine, yalnız olarak
huzursuz00:14:51
Huzuru olmayan, tedirgin, rahatsız
etajer00:14:45
Rafları olan, kapaksız ve taşınır dolap
endişe00:14:42
Düşünce
sürüp gitmek00:14:40
eskiden olduğu gibi, eskiden nasılsa gene öyle olmak, öyle devam etmek
gök taşı00:13:59
Gezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yer yüzüne ulaşan katı cisim, meteor taşı, meteroit
tetkik etmek00:12:44
incelemek
çıplak00:12:38
Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan
üretici00:12:37
Üretimle uğraşan (kimse), yetiştirici, müstahsil
zahmetsiz00:12:36
Sıkıntı çekilmeden, güçlükle karşılaşmadan yapılan, eziyetsiz, kolay, emeksiz
haset etmek00:12:34
kıskanmak, çekememek, günülemek
kamu yönetimi00:11:38
Devletin yönetim faaliyetlerinin faydalı ve verimli bir biçimde düzenlenmesiyle uğraşan bilim dalı, amme idaresi
fihrist00:11:37
İçindekiler
yapımcı00:11:36
Bir şeyin yapılmasında, ortaya konulmasında, gerçekleştirilmesinde emeği geçen kimse veya kuruluş, imalâtçı
kalite00:11:35
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
mazot00:11:33
Yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri
çözüm yolu00:11:26
Bir güçlüğü giderme çaresi
kâtiplik00:10:59
Sekreterlik, yazmanlık
islam hukuku00:10:44
Din temeline dayanan hukuk, şeriat
lanetleme00:10:36
Lânetlemek işi
kimono00:10:33
Japonların önden çapraz olarak kavuşan uzun ve geniş kollu ulusal giysisi
eli ayağı dolaşmak00:09:38
şaşırmak, telâşlanmak
denetim00:09:37
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
beşeri00:09:36
İnsanoğlu ile ilgili
Damla00:09:36
Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda sıvı
umar00:09:34
Çare
pısırık00:09:31
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
şe00:09:31
Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı
tutkun olmak00:09:28
âşık olmak, sevdalanmak
zilli maşa00:09:21
Uçlarına zil takılmış maşa biçiminde bir çalgı
düzenleyici00:08:43
Herhangi bir işi, kuruluşu gerçekleştirip düzenli sonuç alınmasını üstlenen kimse, organizatör
Çit00:08:35
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar
bağ bıçağı00:08:33
Bağ ve bahçelerde yetişen meyve fidanlarını, bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici alet
Ayçiçeği00:08:29
Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, gün çiçeği, günebakan; gündöndü (Helianthus annuus)
ceht00:08:29
Çaba, çabalama
sağgörülü00:08:24
Sağgörüsü olan, basiretli
gözenekli00:08:01
Gözenekleri olan
bedbin00:07:58
Kötümser, karamsar, pesimist
yürekli00:07:31
Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, koçak, cesaretli, cesur
indirgeme00:07:21
İndirgemek işi, irca
muhalefet00:06:50
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olma durumu, aykırılık
anaç00:06:28
Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki ağaç
etçil00:06:25
Genellikle etle beslenen, et obur
diktacılık00:06:24
Dikta yanlısı olma durumu
müsadere00:06:12
İşlenen bir suç karşılığı olarak, suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki sahipliğine son verilmesi ve bu sahipliğin bir başka kuruluşa devredilmesi
sallamak00:06:02
Bir işi sürekli olarak başka bir zamana ertelemek, savsaklamak
taş levreği00:05:39
Gölge balığı
peltek00:05:31
Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen
nadim00:05:20
Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman
müsabaka00:05:07
Yarış, yarışma, karşılaşma
kerhane00:04:55
Genel ev
meymenetsiz00:04:46
Uğursuz
zarf00:04:43
Kap, kılıf, sarma
HÜT00:04:20
"Çok şişmek, kabarmak" anlamında kullanılan Hüt dağı gibi şişmek deyiminde geçer
ESENLİK00:04:19
Esen olma durumu, sağlık, afiyet, sıhhat, selâmet
vedia00:04:15
Saklanılması, korunması için birine veya bir yere bırakılan eşya, inam, emanet
İpucu00:04:03
Aranılan gerçeğe ulaştırabilecek iz
zayıflama00:03:47
Zayıflamak işi veya durumu
fazilet00:03:39
Erdem
gözlükçülük00:03:38
Gözlük satma işi
tahsisat00:03:34
Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek
nahiv00:03:33
Cümle bilgisi, söz dizimi, sentaks
permanant00:03:30
Saçların uzun süre dalgalı kalmasını sağlamak için uygulanan işlem
büyücek00:03:29
Biraz büyük, büyüğe yakın
saksağan00:03:22
Kargagilerden, karnı beyaz, kanatları ve kuyruğu kül rengi diğer yerleri parlak, kara uzun kuyruklu kuş (Pica pica)
soğukkanlılık00:03:21
Soğukkanlı olma durumu, serin kanlılık
doku bilimi00:03:21
Canlılardaki dokuların oluşum, evrim ve birleşimini inceleyen bilim dalı, histoloji
Düzensiz00:03:18
Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam
bayağılık00:03:16
Bayağı olma durumu veya bayağıca davranış
Klişe00:03:15
Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha
ışkın00:03:13
Bir ravent türü
Susama00:03:07
Susamak işi
oval00:02:24
Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, sobe, beyzi
ayı gülü00:02:16
İki çenekliler sınıfının düğün çiçeğigiller familyasından bir şakayık türü (Peconia corollina)
kakım00:01:59
Sansargillerden, yazın esmer kırmızı, kışın beyaz renkli kürkü değerli, etçil hayvan, as, ermin (Mustela erminea)
AĞZINA KADAR00:01:50
boş yeri kalmayacak biçimde
kara sevda00:01:46
Umutsuz ve güçlü aşk
değerbilir00:01:28
Değeri olan şeyleri, kimseleri sayan veya koruyan, iyilikbilir, kadirbilir, kadirşinas
Amirce00:01:16
Amire yakışır biçimde, amir gibi
sığırtmaç00:01:15
Sığır güden kimse, sığır çobanı
afra tafra00:01:15
Çalım
hesaplı00:00:52
Satın alınabilen, bütçeye uygun, ekonomik
kıskı00:00:45
Türlü maksatlarla iki şeyin arasına sokuşturulan, kıstırılan parça, kama, takoz
kuru fasulye00:00:28
Fasulye bitkisinin beyaz tohumu
anlatma00:00:17
Anlatmak işi
itibarlı00:00:12
İtibarı, değeri olan, saygın
yabanıl23:59:33
İlkel yaşayan (insan), yabanî, vahşî
dalgalanma23:59:29
Dalgalanmak işi
şufa hakkı23:59:16
bk. ön alım hakkı
Yengeç dönencesi23:59:15
Güneş"in gök yüzündeki yıllık hareketinde kuzeyden, güneye dönüş yaptığı yer, yaz dönencesi. Bu yerin ekvatora göre açısal uzaklığı 23° 27° dir
bariyer23:59:13
Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır engel
dikine23:59:12
Dikey olarak, diklemesine