Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

köktenci17:55:47
Köktencilikten yana olan, köktencilik yanlısı, radikal
yer sakızı17:55:38
Bitüm
miğfer17:55:14
Savaşta başı dış darbelerden koruyan, demir, çelik vb. yapılmış başlık, tolga
birleşim17:55:07
Birleşmek işi
mevsuf17:54:40
Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş
sağduyu17:54:01
Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim
tapıncak17:53:51
bk. Fetiş
İktidar17:53:48
Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret
Tiyatro17:53:14
Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer
ağaç sakızı17:52:55
Reçine
SAPLAMA17:52:28
Saplamak işi
çevirgeç17:52:10
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
tamam17:51:42
Bütün, tüm
murakabe17:51:29
Denetleme, denetim
Her halde17:50:58
Büyük bir ihtimalle
astronomik17:50:50
Gök bilimiyle ilgili olan
Güya17:50:48
Sözde, sanki
mükemmellik17:50:24
Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olma
AL17:50:18
Alüminyum"un kısaltması
öznel17:50:01
Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsî, sübjektif, nesnel karşıtı
laf17:49:50
Söz, lâkırdı
Karındaş17:49:46
Kardeş
İMA17:49:41
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
nicelik17:49:28
Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar
Kısırlık17:49:10
Kısır olma durumu
bezen17:48:58
Bezek, süs
Atışmak17:48:53
Saz şairleri, belli bir ayak üzerine birbirlerini küçük düşürmek amacıyla karşılıklı deyiş söylemek
Öğreti17:48:35
Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin
şema17:48:27
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim
kırağı17:48:12
Soğuk havalarda, su buğusunun yerde, bitkiler, ağaçlar ve öteki nesneler üzerinde donmasıyla oluşan ince buz billûru
uyumsuz17:47:49
Uyumu olmayan, ahenksiz
hergele17:47:20
Bineğe veya yük taşımaya alıştırılmamış at veya eşek sürüsü
bevliye17:47:04
İdrar yolları hastalıkları, üroloji
delikanlı17:47:00
Çocukluk çağından çıkmış genç erkek
arz derecesi17:46:45
bk. enlem
Verimlilik17:46:35
Verimli olma durumu
karnından konuşan17:46:34
bk. vantrilok
süregelen17:46:04
Başlangıcından beri aynı biçimde süren, devam eden
tekalif17:45:50
Teklifler
sığınma17:45:47
Sığınmak işi, iltica
ekip17:45:36
Takım, grup, kol
cildiye17:44:54
Deri hastalıkları, dermatoloji
imha17:44:50
Ortadan kaldırma, yok etme
tezek17:44:47
Yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır tersi
kural dışı17:44:44
bk. kural dışı
aç gözlü17:44:44
Mala veya yiyecek içecek şeylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz
Mihenk17:44:41
Denek taşı
TOZLUK17:44:36
Pantolonun paçasını tozdan korumak için ayakkabının üzerine geçirilip düğmelenen veya dizden aşağı uzanarak ayağın üstünü örten dar paçalık, getr
17:44:34
Pamuk, yün gibi şeyleri eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve bunlardan biri çoğu kez çengelli ağaç araç, eğirmen, kirmen
fikir yazısı17:44:29
Düşünce yönü ağır basan yazı veya makale
HUYSUZ17:44:27
Huyu iyi olmayan, geçimsiz, şirret
onay17:44:12
Uygun bulma, tasdik
pelte17:44:06
Nişasta, şeker ve su karışımının pişirilerek soğutulmasıyla yapılan bir tür tatlı
simgecilik17:44:04
Sembolizm
Işın17:44:00
Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık demeti, şua
al kan17:43:51
Doymuş alifatik hidrokarbonların genel adı, parajin
deprem bilimi17:43:45
Depremleri, yer hareketlerini inceleyen bilim, sismoloji
matuh17:43:44
Bunamış, bunak
Nakşibendî17:43:01
Nakşibendilîk tarikatından olan kimse
yemeni17:42:52
Yemen ülkesine ait
mağlup17:42:44
Yenilen, yenik düşen
yaban17:42:35
İnsan yaşamayan ıssız yer
parya17:42:20
Hindistan"da kast dışı olanlara verilen ad
çit17:41:48
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar
kontrolör17:41:41
Denetçi
yüzücü17:41:03
Yüzme sporu yapan kimse
varlıklı17:41:01
Malı mülkü olan, zengin (kimse)
mezra17:40:46
Ekime elverişli, ekilecek tarla veya yer
pencere17:40:46
Yapıları ve ulaşım araçlarını (tren, vapur gibi) aydınlatmak, havalandırmak amacıyla yapılan, çerçeve, cam, panjur, perde gibi eklentilerle daha kullanışlı bir duruma getirilen açıklık
kaset17:40:28
İçinde, görüntü ve seslerin kaydedildiği, gerektiğinde yeniden kullanılmasını sağlayan bir manyetik şeridin bulunduğu küçük kutu
sinir bilimi17:40:14
Sinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji
kuz17:39:38
Gölgede kalan (yan)
hanım17:39:38
Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan
sabote17:39:37
Baltalama
bağırsak askısı17:39:31
İnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir bölümünden oluşan askı
senkronizasyon17:39:22
Eşleme
negatif17:39:15
Olumsuz, menfi
nesiç17:39:15
Doku
metanet17:39:07
Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık
mistisizm17:38:53
Tanrıya ve gerçeğe akıl ve araştırma yolu ile değil de gönül yolu ile, duygu ve sezgi ile ulaşabileceğini kabul eden felsefe ve din doktrini, gizemcilik
bitki örtüsü17:38:21
Bir bölgede yetişen bitkilerin topu, bitey, flora
beti benzi kireç kesilmek (beti benzi atmak, solmak veya beti benzi uçmak)17:37:30
herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak, korkmak
dirayet17:37:20
Yetenek, beceriklilik, zekâ
KAF17:37:14
Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi
Takoz17:37:10
Bir eşyanın altına kıpırdamadan dik durması için yerleştirilen ağaç kama, kıskı
veba17:37:09
Hasta sıçanlardan insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı, öldürücü bir hastalık
asap17:37:08
Sinirler
orman kuşağı17:36:37
Sıralı ormanların oluşturduğu dizi, orman dizisi
iç hastalıkları uzmanı17:36:36
bk. dahiliyeci
biat17:36:31
Bir kimsenin egemenliğini tanıma
karasal17:36:01
Kara (I) ile ilgili, berrî
çiçek açmak (veya vermek)17:35:59
çiçeklenmek
fedakar17:35:59
Özverili
ilerici17:35:57
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
duyum yitimi17:35:31
bk. anestezi
ve17:35:28
Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı
koca17:35:12
Bir kadının eşi, zevç
tabansız17:33:50
Tabanı olmayan
ehlidil17:33:44
Gönül eri, kalender, rint
şufa17:33:44
Ön alım
mümas17:33:37
Dokunan, temas eden
ART17:33:15
Arka, geri
Hayta17:32:58
Osmanlıların ilk dönemlerinde eyalet askerlerinin uç boylarında görevli sınıflarından biri
ağırlanma17:32:42
Ağırlanmak işi
Batar17:31:46
Zatürree
teke17:31:40
Keçinin erkeği
kök bilgisi17:31:31
Köken bilimi
Deniz yeli17:31:19
İmbat
Cilt17:30:31
Deri, ten
naaş17:30:13
Ölen kimsenin vücudu, ceset
köken bilimi17:30:13
Bir dildeki kelimelerin kaynağını gösteren, ne zaman ortaya çıktıklarını, nereden geldiklerini, hangi evrelerden geçtiklerini araştıran; kelimelerin hem biçim hem anlam tarihini ele alan dil bilimi dalı, etimoloji
takaza17:30:05
Azarlama, başa kakma, serzeniş
MAVERA17:29:54
Öte
incitme17:29:34
İncitmek işi
lekeli17:29:33
Herhangi bir sebeple üzerinde leke olmuş, lekesi olan
Gezinti yeri17:29:19
Yürüyüş yapmak, dolaşmak ve hava almak amacıyla ayrılmış yol veya bölge, promönat
Kuru soğan17:28:57
Toprak altında kalan yumru soğanın kurutulmuşu
İTFA17:28:54
Söndürme
Yersiz17:28:40
Barınacak yeri olmayan
Uğursuz17:28:10
Kendinde uğursuzluk bulunan, kadersiz, meymenetsiz, menhus, musibet, meş"um
kalp krizi17:28:08
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
peki17:28:03
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
kriket17:27:51
On birer kişilik iki takım arasında, küçük ve ağır bir topu, ucu kıvrılmış sopalarla vurarak karşı kaleye sokmak amacıyla oynanan bir oyun
Buyruk17:27:42
Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman
kurumsal17:27:41
Kurumla ilgili
anadolu17:26:42
Ön Asya"nın bir parçası olarak Türkiye"nin Asya kıtasında bulunan toprağına verilen ad
rapor17:26:42
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme ve araştırma sonucunu, düşünceleri veya gözlemleri bildiren yazı
Pozisyon17:26:23
Bir şeyin, bir kimsenin bir yerde bulunuş durumu, konum
edep17:26:21
Toplum töresine uygun davranma, incelik
karakteristik17:26:18
Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik