Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

asıltı01:12:05
Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu, süspansiyon
eriklik01:12:04
Erik ağaçları çok olan yer, erik bahçesi
müstemirren01:12:04
Ara vermeden, sürekli olarak
bopstil01:11:28
Züppece giyiniş biçimi
taaccüp01:11:28
Şaşma
yasama meclisi01:11:28
Yasama organı, parlâmento
yön01:11:27
Belli bir noktaya göre olan yer, taraf
belen01:11:11
Bel
kalantor01:10:49
Gösterişi seven, varlıklı (kimse)
çekirge kuşu01:10:48
Sığırcık (Sturnus vulgaris)
CİMRİ01:10:48
Elindeki parayı harcamaya kıyamayan
önderlik01:10:28
Önder olma durumu veya öndere yakışır davranış, öncülük, liderlik
çiçek bozuğu01:10:26
Çiçek hastalığından yüzü delik deşik olmuş, çopur
tarazlama01:10:14
Tarazlamak işi
sekizli01:10:14
Kendinde sekiz sayısı bulunan
teşrih01:10:14
Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktalarına kadar gözden geçirerek anlatma, açımlama
saten01:10:14
Atlas
sima01:09:30
Yüz, çehre
üretici01:09:26
Üretimle uğraşan (kimse), yetiştirici, müstahsil
z, Z01:09:08
Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu ve son harfi. Ze adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü diş eti sızıcısını gösterir
afoni01:09:07
bk. Ses yitimi
sarfınazar etmek01:09:06
hesaba katmamak, saymamak, vazgeçmek
KEPENK01:09:06
Genellikle dükkânları kapamak için kullanılan, saç levha veya türlü biçimlerde demir veya tahta kanat
tesisat01:07:45
Belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü, döşem
am01:07:44
Amerikyum"un kısaltması
gece kuşu01:07:12
Gece gezmesini seven kimse
tarık01:07:11
Sabah yıldızı, Venüs
Yaymak01:07:10
Birçok kimseye duyurmak
JÜPİTER01:05:41
Gezegenlerin en büyüğü ve Güneş"e yakınlık bakımından beşincisi, Erendiz, Müşteri
dahil01:04:25
İç, içeri
yeni01:04:24
Kullanılmamış olan
uyuklama01:04:07
Uyuklamak durumu
dönem01:03:31
Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot
vizyon01:03:06
Gösterim
ağızdan01:03:06
Yazılı olmayarak, sözle, sözlü, şifahî
mahruti01:02:33
Konik
SÖZSÜZ OYUN01:00:53
bk. pantomim
odunluk01:00:51
Odun konulan yer
lirik şiir01:00:14
Yunanlılarda lir eşliğinde okunan şiir
karacılık01:00:14
Karacı olma durumu, müfterilik, iftira
raks01:00:13
Dans
garez00:59:55
bk. garaz
alkolik00:59:55
Alkollü içkilere aşırı derecede düşkün olan (kimse)
raşe00:59:54
Titreyiş, ürkme
başköşe00:59:47
Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer
kıtal00:57:36
Vuruşma, birbirini öldürme
hamur tatlısı00:57:04
Hamurla yapılan tatlıların genel adı
öpücük00:57:03
Öpme, öpüş, buse
mülhakat00:56:52
Bir bütüne katılanlar, ekler
abanî00:56:42
Sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz, ipek kumaş
karaktersiz00:56:41
Karakteri kötü olan
kavas00:56:40
Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli
geniş00:56:00
Eni çok olan, enli, vasi, dar karşıtı
gündelikçi00:56:00
Gündelikle çalışan (kimse)
beygir00:55:59
At
UÇAK00:55:59
Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare
Sağlama00:55:05
Sağlamak işi
paraka00:55:04
İğneli uzun balık oltası
hüküm00:55:04
Yargı
PARÇA PARÇA00:54:44
Parçalanmış bir durumda, lime lime
didişme00:52:21
Didişmek işi
zade00:50:19
Oğul, evlât
dağ armudu00:50:18
Yabanî armut, ahlat
ikram etmek00:50:18
(konuğu) bir şeyle ağırlamak, (konuğa) bir şey sunmak
söylenti00:50:17
Ağızdan ağıza dolaşan, kesinlik kazanmayan haber, rivayet
sepet topu00:50:08
Basketbol
aristokrasi00:50:07
Ekonomik, toplumsal ve siyasî gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihî yönetim biçimi
baskı kalıbı00:50:07
Kitap kaplarına süslemeler basmak için kullanılan kalıp
boğulmak00:49:50
Havasızlıktan ölmek
Zor00:49:50
Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık
atıştırmalık00:48:25
Atıştırmaya yarayan
eziyet çekmek00:48:24
zahmet ve sıkıntıya uğramak
köklü aile00:48:23
Eskiden beri bilinen ve iyi tanınan aile
sayfa00:47:46
Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kâğıt yaprağın iki yüzünden her biri, sahife
aylaklık etmek00:47:45
boş durmak, boş oturmak, işsiz güçsüz dolaşmak, çalışmamak
yegane00:47:43
Biricik, tek
niteliksiz00:47:24
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
İLKEL00:46:48
İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidaî, primitif
atik00:46:48
Çabuk davranan, çevik
rüzgâr gülü00:46:48
Pusula kadranına yapıştırılan, rüzgârların yönünü ve adını gösteren levha
varyasyon00:46:30
Çeşitleme
kasten00:46:29
Kasıtla, bile bile ve isteyerek
BEYAZ00:46:29
Ak, kara karşıtı
lüzumlu00:46:29
Gerek, gerekli, lâzım
mahrem00:44:07
Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen
orkinos00:43:45
Uskumrugillerden, boyu 2,5 m kadar olabilen, eti yenir bir balık, ton (Thunnus)
göbek dansı00:43:18
Daha çok göbek ve kalça sallamak veya kıvırmakla yapılan dans
zinde tutmak00:43:05
genç ve diri kalmasını sağlamak
cıda00:43:05
Mızrak
HİCAP00:42:46
Utanma, utanç, sıkılma
tur00:42:46
Dolaşma
İVEDİ00:42:45
Çabuk davranma zorunluluğu, acele
çekirdek00:42:44
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
efelek00:41:46
Lâbada
söylemek00:41:04
Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak
kavrayışlı00:41:02
Kolayca anlama, algılama yetisi olan
sodyum karbonat00:40:28
Sabun yapımında, temizlik işlerinde kullanılan, güçlü bir alkali tuz (Na2CO3)
YOLMA00:40:28
Yolmak işi
yorumlamak00:40:27
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
duvar resmi00:40:27
Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik veya kazıma gibi tekniklerle yapılan resim
yer değiştirme00:39:47
Lâboratuvarlarda gazları toplamakta gizlenen yöntem
açelya00:39:47
bk. açalya
politika yapmak00:39:46
politika yoluyla bir işi çözümlemek istemek
biralık00:38:02
Bira yapmakta kullanılan
bağ00:38:02
Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel gibi düğümlenebilir nesne
sundurma00:38:01
Sundurmak işi
irlandalı00:38:01
İrlanda halkından olan (kimse)
sürü00:37:48
Evcil hayvanlar topluluğu
Amel00:37:47
Yapılan iş, edim, fiil
Mihver00:37:47
Eksen
sıkı düzen00:37:07
Bir topluluğun yasa ve tüzüklere bağlı olması, disiplin, zapturapt
korumak00:37:06
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi her türlü tehlikeden esirgemek, onu desteklemek, himaye etmek
Uzuv00:33:06
Organ, üye
uğursuz00:33:03
Kendinde uğursuzluk bulunan, kadersiz, meymenetsiz, menhus, musibet, meş"um
öğütleme00:32:44
Öğütlemek işi, nasihat
mescit00:32:44
Cami
manzara00:32:44
Bakışı, dikkati çeken her şey
sunma00:30:17
Sunmak işi
BULVAR00:27:56
Şehir içinde ağaçlı, geniş cadde
Anlaşmazlık çıkmak00:27:50
bir konuda uyuşmazlık söz konusu olmak
uyuşma00:27:45
Uyuşmak (II) işi, mutabakat
hırpalamak00:27:44
Dövmek
TALYUM00:27:26
Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, yoğunluğu 11,85, erime derecesi 303° C olan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element. Kısaltması Tl
tanrı bilimi00:26:25
İlâhiyat, teoloji
berrak00:26:23
Duru, temiz, aydınlık, açık
çorak00:25:45
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
MERT00:25:44
Yiğit
kösnül00:25:44
Kösnüyle ilgili, şehvanî, şehevî, erotik
şiirleştirme00:25:43
Şiirleştirmek işi veya durumu
şaşırma00:25:43
Şaşırmak işi