Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

serpantin02:00:14
Eğlencelerde kullanmak için kendi üzerine sarılarak hazırlanan, savrulduğunda çözülen, renkli kâğıttan yapılmış ince ve uzun şerit
sermayeci01:59:58
Bir işe sermaye koyan kimse, ana malcı, kapitalist
sergi evi01:59:48
Sanat eserlerinin sergilenmesi için hazırlanmış yer
seramik01:59:20
Yüksek ısıda pişirilmiş toprak, fayans, porselen yapımıyla ilgili olan
septisizm01:59:01
Kuşkuculuk, şüphecilik
senkronizasyon01:58:41
Eşleme
senet01:58:22
Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmi kâğıt, belgit
durum vaziyeti01:57:57
Görünüş
seme01:57:56
Sersem, ahmak, alık
sembolik01:57:49
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
semahat01:57:07
Cömertlik, iyilikseverlik
hamal01:55:25
Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse, taşıyıcı, yükçü
selamlama01:54:44
Selâmlamak işi, selâm verme
selamet01:54:27
Esen olma durumu, esenlik
harbi01:54:11
Ateşli silâhların içini temizlemekte kullanılan çubuk, harbe
filinta01:54:02
Namlusu kısa, kurşun atan bir çeşit küçük tüfek
yaratılış01:53:32
Yaratılmak işi veya biçimi
BİR YANA01:53:12
-den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa
sekizli01:53:08
Kendinde sekiz sayısı bulunan
sekili01:52:53
Sekisi olan
sekene01:52:46
Bir yerde oturanlar, sakinler
sefer01:51:17
Yolculuk
baş bıçağı01:51:16
Ustura
otoyol01:50:54
Hızlı bir trafik akımı sağlamak amacıyla yapılan, üç veya dört şeritli, çift yönlü geniş yol, otoban
yatışmak01:50:52
(coşku, sinir, korku için) Etkisi azalmak, geçmek, sakinleşmek
azma01:50:11
Azmak işi
secde01:50:02
Namaz kılarken alnı, el ayaklarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum
ziyafet çekmek (veya vermek)01:49:55
konukları yemekli ağırlamak
izafiyet01:48:33
Bağıntılılık, görelilik, bağıllık, görelik, rölâtivite
seçme01:48:28
Seçmek işi
se01:47:54
Selenyum"un kısaltması
saye01:46:42
Gölge
halifelik01:46:30
Halifenin görevi, hilâfet
yük vagonu01:46:29
Yük taşımada kullanılan vagon
saya01:46:16
Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü
savurmak01:45:50
(rüzgâr) Bir yeri, bir şeyi şiddetle eserek alt üst etmek, havaya kaldırmak, dağıtmak
geoit01:45:43
Yerküresinin geometrik olmayan gerçek biçimine (üzerindeki engebeler düşünülmeksizin) verilen ad. Bu yerküresi tam küre olmadığı gibi, elipsot biçiminden de ayrıdır
savsama01:45:35
Savsaklama, ihmal
anilin01:45:06
Benzenden türeyen bir amin
bok01:44:34
Dışkı
tesis01:44:29
Yapma, kurma, temelini atma
satım01:44:27
Satmak işi, satış
muallâk01:44:16
Asılmış, asılı
Peygamberlik 01:44:03
Peygamber olma durumu, yalvaçlık
fena değil (veya fena sayılmaz)01:43:47
oldukça iyi
Pencere01:43:40
Yapıları ve ulaşım araçlarını (tren, vapur gibi) aydınlatmak, havalandırmak amacıyla yapılan, çerçeve, cam, panjur, perde gibi eklentilerle daha kullanışlı bir duruma getirilen açıklık
sarahaten01:43:11
Açıkça, apaçık, açaktan açığa
dığan01:42:56
Yağ tavası
sarık01:42:54
Kavuk, fes gibi bazı başlıkarın üzerine sarılan tülbent, abanî veya şala verilen ad
almanca01:42:50
Hint-Avrupa dillerinin Cermence kolundan, Almanya, Avusturya ile İsviçre"nin bir bölümünde kullanılan dil
saptama01:42:38
Saptamak işi, tespit
sapık01:42:14
Tavır ve davranışları doğanın gösterdiği yoldan veya geleneklerden, törelerden ayrılan (kimse), gayritabiî, anormal
santur01:42:03
Kanuna benzeyen, tokmaklarla çalınan bir tür telli çalgı
yabancı dil01:41:38
Ana dilin dışında olan dillerden her biri
ısıtma01:41:36
Isıtma işi, teshin
belirtilen01:41:20
Tamlanan
samur01:41:17
Kuzey Avrupa"da yaşayan, çok yumuşak ve ince tüyleri olan, postu için avlanan küçük hayvan (Martes zibelilina)
bedavadan01:41:13
Bedava olarak
aksetmek01:40:45
Evirmek, tersine çevirmek
Bağlılaşım01:40:39
İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı
reglân01:40:34
Pelerinli bir çeşit palto
abrama01:40:33
Abramak işi, idare
Yönetimsel01:40:22
Yönetimle ilgili, idarî
salkım01:40:04
Üzüm gibi, birçoğu bir sap üzerinde bir arada bulunan yemiş
Müttefik01:39:55
Bağlaşık
takı01:39:30
Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük gibi şeylerin tümü
tembel tembel01:39:29
Tembel bir biçimde
paralık01:39:22
Herhangi bir para değerinde olan
salamandra01:39:14
Semender
salam01:39:07
İri kıyılmış domuz veya sığır etinden yapılan, genellikle soğuk yenen bir yiyecek
sesçil01:38:47
Sesleri bütün özellikleri ve ayrıntılarıyla gösteren, fonetik
saklambaç01:38:42
Oyunculardan birinin ebe olması ve saklanan arkadaşlarını bulması temeline dayanan bir çocuk oyunu
sakim01:38:21
Bozuk, yanlış, eksik
saki01:38:14
İçki toplantılarında içki dağıtan kimse
paralelkenar01:38:13
Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgen
icat01:37:48
Yeni bir şey yaratma, bulma
akbaş01:37:39
Yazın kutup bölgelerinde yaşayan, kışın ılık kıyılara göçen, kısa ve ince gagalı, siyah bacaklı yabanî bir tür kuş, deniz kazı (Bemicla)
öykünce01:37:30
Fabl
sakal01:37:27
Yetişkin erkeklerde yanak ve çenede çıkan kılların tümü
çaşıt01:37:09
Casus
çil01:37:08
Orman tavuğugillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ tavuğu (Tetrastes bonasia)
cinsel taciz01:36:45
Ahlâksızca ve ulu orta veya gizlice söz ve davranışlarla karşı cinse eziyet etme, tedirginlik ve sıkıntı verme
AKÇA YEL01:36:43
Güneydoğudan esen yel, keşişleme
Uf01:36:26
Acı, sızı duyunca veya sıkıntılı bir durumda söylenir
saika01:36:07
Yıldırım
balkır01:35:45
Parıltı
kertik kertik01:35:38
Üzeri kertiklerle dolu
kıymık01:35:36
Çok küçük ve sivri tahta, demir veya kemik parçası
sahibe01:35:33
Herhangi bir şey üzerinde mülkiyeti olan kadın
sadme01:34:28
Çarpışma, tokuşma, vurma
sabo01:34:01
Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı
HİBE01:33:34
Bağışlama, bağış
ibne01:33:23
Eş cinsel ilişkide pasif erkek
sabırlı01:33:07
Sabır gösteren, katlanan, sabreden
izahat01:32:00
Açıklamalar
bir çırpıda01:31:54
bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak
konsül01:31:38
Roma"da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri
rayba01:31:01
Pürüzalır
satır01:30:57
Bir sayfa üzerinde yan yana dizilmiş kelimeler
sınamak01:30:25
Bilgisini, yeteneğini, yeterliliğini veya niteliğini yoklamak, imtihan etmek
azade01:30:23
Başıboş, erkin, serbest
ördekgiller01:30:19
Kısa bacaklı, perde ayaklı, süzgeç gagalı su kuşları familyası
tenkit etmek01:30:06
eleştirmek
sınırlı sorumluluk01:29:32
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
buzçözer01:29:22
Buzu çözen, donmayı önleyen alet, defroster
didişim01:29:06
Konuşma ve tartışmayı bir araç değil, bir amaç sayan felsefe yöntemi, eristik
içtenlikli01:29:01
İçten, samimî
biçici01:28:56
Biçmek işini yapan (kimse)
seretan01:28:55
Yengeç
sıla01:28:52
Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak
bilindik01:28:43
Bilinen
sıkılgan01:28:38
Kendinde gereken güven ve cesareti bulamayan, utangaç
tutkulu01:27:32
Tutkusu olan, ihtiraslı
sıçrama01:27:19
Sıçramak işi
sağbeğeni01:27:17
Güzeli çirkinden ayırt edebilme yetkisinin en yükseği
makyajcı01:27:16
Makyaj yaparak geçimini sağlayan kimse, düzgüncü
yıkanmak01:27:11
Kendi vücudunu yıkamak, banyo yapmak
satmak01:27:10
Kendinde olmayan bir şeyi var gibi göstermek, taslamak
dikim evi01:26:59
Giysi ve çamaşır dikilen iş yeri
sütnine01:26:55
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
mükellef01:26:53
Bir şeyi yapmak zorunluluğu olan, yükümlü
arzuhâlci01:26:51
Para ile dilekçe, mektup vb. yazan kimse
acı acı01:26:50
Acı olarak, acı vererek, acı duyurarak, üzüntü içinde
yargıtay01:26:45
Yargılamaların yolunda yapılıp yapılmadığını incelemekle görevli yüksek yargı kurulu, Temyiz Mahkemesi
dipnot01:26:43
Sayfa içinde geçen herhangi bir düşünce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa altına konulan açıklama, haşiye
elif01:26:40
Arap alfabesinin ilk harfinin adı
döşemelik01:26:30
Yapılarda tabana döşemek için kullanılan (gereç)
püriten01:26:27
Kutsal kitapları yeniden ve değişik bir anlayışla okumaya özen gösteren katı presbiteryen
arkadaş olmak01:26:19
bir kimseyle dostluk kurmak, içten olmak
tekalif01:26:11
Teklifler