Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

Çözümleme05:37:57
Çözümlemek işi
TEKRARLAMA05:37:43
Tekrarlamak işi
müracaat05:37:26
Başvuru
ETKİ05:36:51
Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
ayakçı05:36:16
Ayak işlerinde kullanılan kimse
yahu05:36:13
Hey, bana bak, baksana" anlamında
sünni05:36:09
Sünnet ehlinden olan kimse
bağdaşık05:36:08
Her yeri aynı özelliği gösteren, mütecanis, homojen
muadil05:35:42
Eşit, denk, eş değer
YEĞNİSEME05:35:34
Hafifseme, istihfaf
Divit05:35:24
Genellikle kuşak arasında taşınılan ve kalemliği ile hokkası bir arada olan yazı takımı
yazıklanma05:34:52
Yazıklanmak işi, esef, teessüf
Ateş05:34:49
Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od
demek05:34:27
Söylemek, söz söylemek
kuş tüyü05:34:24
Yatak, yorgan, yastık doldurmaya yarayan bazı kuşların tüyü
aktarma05:34:21
Aktarmak işi
matris05:34:20
Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre
irtifa05:34:18
Yükseklik
tahtelbahir05:34:18
Denizaltı
Saka05:34:15
Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse
pelerin05:34:02
Omuzlardan aşağı dökülen, geniş, kolsuz bir çeşit üstlük, harmani
cevapsız05:33:58
Cevabı verilmemiş, karşılıksız, yanıtsız
delik05:33:57
Dar, küçük açıklık; dar, küçük çukur
Direksiyon05:33:55
Motorlu araçlarda, araca istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan düzenek, yönelteç
tehlikesiz05:33:28
Tehlikesi olmayan
Rekabet05:33:12
Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış
bir tutmak (veya bir görmek)05:32:52
eşit saymak, eşit görmek
köşe taşı05:32:45
Binalarda tek parça biçiminde köşeleri tutan taş
konjonktür05:32:30
Bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerin bütünü
SÖYLEV05:32:28
Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe
başlamak05:32:03
Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak
doğaç05:32:01
Şiir veya sözü birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi söyleme, irtical
sevgi beslemek05:31:21
sevgi duymak, sevmek
genel görünümlü05:31:10
Dıştan görünüşlü
FAMİLYA05:31:05
Aile
Allah05:31:00
Kâinatta var olan her şeyin yaratıcısı, koruyucusu olduğuna ve tek olduğuna inanılan yüce ve üstün varlık, Yaradan, Tanrı, Rab, Mevlâ
SİYASAL05:30:28
Politika ile ilgili, siyasî, politik
çakal05:30:10
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
TETKİK05:30:06
İnceleme
letafet05:30:03
Güzellik, hoşluk
göbek05:29:17
İnsan ve memeli hayvanlarda göbek bağının düşmesinden sonra karnın ortasında bulunan çukurluk
Ay05:29:17
Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer
badem içi05:29:15
Bademin dış kabuğu alındıktan sonra kalan içi
haşarı05:29:06
Çok yaramaz, ele avuca sığmayan (çocuk)
tarık05:28:50
Sabah yıldızı, Venüs
daltonizm05:28:40
Renk körlüğü
düzgülü05:28:40
Düzgüye uygun, normal
Kargıma05:28:00
Kargımak işi, lânet
teskere05:27:45
Sedye
sürgülemek05:27:31
Sürgü ile bastırarak düzeltmek
erdenlik05:27:16
Bakirlik
çirişli05:27:08
Çiriş sürülmüş
monizm05:27:05
Tekçilik
bilmeden05:26:56
bilmeyerek
bohça05:26:38
İçine çamaşır, elbise gibi şeyler koyup sarmaya yarayan dört köşe kumaş
hidrokarbon05:26:16
Karbon ve hidrojen birleşiği
aysfild05:26:15
Buzla, bankiz
yetişme05:26:10
Yetişmek işi
takdir etmek (veya eylemek)05:25:53
beğenmek
SICAKLIK05:25:51
Sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet
Roman05:25:44
İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, itibarî veya gerçek olaylara dayanan uzun edebiyat türü
Büyücü05:25:43
Büyü yapan kimse, sihirbaz
dergi05:25:34
Siyaset, edebiyat, teknik gibi konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
ahize05:25:10
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren âlet, alıcı, reseptör
Fanti05:25:09
İskambil oyunlarında oğlan, bacak, veya vale adlarıyla bilinen kâğıt
İstanbul efendisi05:24:59
Genellikle İstanbul"da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse
antik05:24:44
İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan
hendese05:24:34
Geometri
yiv05:24:26
Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi
Kürek05:24:07
Toprak, kömür gibi şeyleri bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç
inzibat05:24:02
Sıkı düzen
mestur05:23:52
Örtülü, kapalı, gizli
erendiz05:23:44
Jüpiter, Müşteri
Hint kertenkelesi05:23:42
İguana
tarla faresi05:23:29
Sıçangillerden, 10 cm uzunluğunda, toprağı oyup yuva yapan, ekinlere zarar veren bir memeli türü (Microtus arvalis)
diyagonal05:23:26
Kenarlarına oranla eğrilemesine dokunmuş kumaş
Devinim05:23:16
Devinmek işi, hareket
iptidaî05:23:15
İlkel
yıl aşırı05:23:13
Birer yıl ara ile
taklit etmek05:23:05
bir şeyin kalpını, sahtesini, yalancısını yapmak, benzetmek
harmoni05:22:55
Armoni
zikretme05:22:53
Zikretmek işi veya durumu
MÜŞFİK05:22:50
Sevecen, şefkatli
kıyaslama05:22:42
Kıyaslamak işi, mukayese
marka05:22:35
Resim veya harfle yapılan işaret
müddet05:22:34
Süre
pisik05:21:56
Kedi
yansıtıcı05:21:44
Yansımadan yararlanarak bir ışık akısının uzaydaki dağılışını değiştirmeye yarayan nesne, reflektör
hayır05:21:31
İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yardım
Kayın birader05:21:26
Kayın (II)
Endeks05:21:25
İndeks
mangan05:21:19
Manganez
akıl05:21:13
Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us
HÜCRE05:20:52
İnce bir zar içindeki protoplâzma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze
çisenti05:20:45
Toz gibi ince yağan (yağmur)
ustalaşma05:20:42
Ustalaşmak durumu
nisan05:20:29
Yılın 30 gün süren dördüncü ayı
Projektör05:20:28
Işıldak
nemçeker05:20:02
Havadaki nemin niceliğini ölçüp gösteren alet, higroskop
proleter05:19:52
Çalışan, emekçi
bildirim05:19:43
Yazılı olarak yapılan açıklama, tebliğ
tencere05:19:34
İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap
kötü05:19:34
(nesneler için) İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, fena, iyi karşıtı
amade05:19:29
(bir işi) Yapmaya hazır
ladin05:19:24
Çamgillerden, 50-60 m kadar yükseklikte olan, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi çok beğenilen, çam türüne çok yakın bir orman ağacı (Picea)
özlem05:19:14
Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür
zurna05:19:00
Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı
OYUN05:18:59
Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence
kilometre05:18:59
1000 m lik uzunluk ölçü birimi (km)
lokomotif05:18:55
Vagonları çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine
pog05:18:47
(bıyık için) Gür ve uzun
engel05:18:44
Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, mânia
Yaşam05:18:29
Hayat
dökümcülük05:18:08
Dökümcünün işi ve zanaatı, dökmecilik
Macun05:18:02
Hamur kıvamına getirilmiş madde
KARLI05:17:57
Üstünde kar bulunan
İHSAN05:17:53
İyilik etme, iyi davranma
Teşvik05:17:52
İsteklendirme, özendirme
mineral bilimi05:17:46
Mineral ve billûrlarla, onların fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim, mineroloji
dikiz05:17:37
Bakma, gözetleme, erkete
dalgalı05:17:25
Dalgası olan
alkolik05:17:17
Alkollü içkilere aşırı derecede düşkün olan (kimse)
salvo05:17:15
Genellikle topla yapılan yaylım ateş
Tedhiş05:17:14
Korku salma, yıldırma, terör
öldürmek05:17:06
(bitki için) Solup kurumasına sebep olmak
seçme05:16:57
Seçmek işi
fanfar05:16:47
Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra
şişkin05:16:40
Şişmiş, şişirilmiş
ütmek05:16:35
Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek
vasiyet etmek05:16:29
(herhangi bir şeyin) öldükten sonra yapılmasını istemek