Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

Alacaklı03:38:19
Birinden alacağı olan, borçlu karşıtı
TEMLİK03:38:08
Mülk olarak verme
büyüleme03:37:59
Büyülemek işi
zeytinyağlı03:36:53
Zeytinyağı ile yapılmış veya pişirilmiş
tahmis03:36:39
Divan edebiyatında bir gazelin her beytinin başına üç mısra katılması durumu, beşleme
kuru kafa03:36:26
Baş iskeleti
Koma03:36:17
Bazı hastalıklar sırasında görülen anlama, duyma ve hareketin büsbütün veya az çok kaybolmasıyla beliren derin dalgınlık durumu
gezmen03:36:10
Gezgin
ölmüş03:35:57
Ölen, ölü olan
meyilli03:35:22
Bir yana eğimi olan, eğik
başbuğ03:34:46
Eski Türklerde baş, başkan, komutan
himaye etmek03:34:45
korumak, kayırmak, gözetmek
fark etmek03:34:05
görmek, seçmek
Çözümleme03:34:00
Çözümlemek işi
pişme03:33:25
Pişmek işi
iti03:33:08
İtici güç, ilham verici
eneme03:33:07
Enemek işi
kazıklanma03:33:03
Kazıklanmak işi
pu03:32:50
Plütonyum"un kısaltması
bıçak03:32:42
Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç
KANIT03:32:21
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
boci03:32:14
Ağır yük taşımaya yarayan, iki kalın ve küçük tekerleği olan el arabası
samimiyet03:32:05
İçtenlik
çipura03:30:56
Karagöz balığına benzer, eti beyaz bir Akdeniz balığı (Aurata aurata)
gücenme03:30:55
Gücenmek işi
Haris03:30:39
İstekli, aç gözlü, bir şeyi çok fazla isteyen, hırslı
tirsi03:30:33
Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)
ekli03:30:31
Eklenmiş olan, eki olan
okyanus03:30:26
Kıtaları birbirinden ayıran engin, açık deniz, ana deniz, umman
Şakul03:29:58
Çekül
ibre03:29:49
Ölçü aletlerinde sayı veya işaret göstermeye yarayan hareketli iğne
burma03:29:47
Burmak işi
brülör03:29:44
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, yakmaç
fiyakalı03:29:37
Gösterişli, cakalı, fiyakası olan
sevda03:29:33
Güçlü sevgi, aşk
umursamaz03:29:31
Umursamayan, aldırış etmeyen
SUSAM03:29:30
Susamgillerden, sıcak bölgelerde yetişen küçük bir bitki (Sesamum indicum)
yetenekli03:29:21
Yeteneği olan, kabiliyetli
ceza evi03:29:21
Hükümlülerin içinde tutuldukları yapı, hapishane, mahpushane
Papalık03:29:20
Papanın makamı veya görevi
çerçeve03:29:13
Resim, yazı, ayna gibi şeyleri süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık
ölü yıkayıcı03:29:08
Dinî kurallara göre, ölüyü kefenlenmeden veya gömülmeden önce yıkayan kimse
az03:28:55
Azot"un kısaltılması. Bu gaz N kısaltması ile de gösterilir
lehim03:28:44
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
mükrim03:28:42
İkram eden, konuksever, ikramcı, ağırlayan
sevgi beslemek03:28:41
sevgi duymak, sevmek
meral03:28:04
Maral, dişi geyik
Çörek otu03:28:02
Düğün çiçeğigillerden bir bitki ve bunun çöreklere çeşni katmak için ekilen, susam iriliğindeki siyah tohumu (Nigella damascena)
boz03:27:42
Açık toprak rengi
sefahat03:27:39
Zevk ve eğlenceye düşkünlük, uçarılık
boylamasına03:27:28
Boyu doğrultusunda
hafiye03:27:17
Özel soruşturmalarla edindiği bilgileri ilgililere ileten kimse, detektif
su yolu03:26:59
Künk veya demir boru ile yapılmış oluk, ark
meyane03:26:57
Çorba gibi yiyeceklere lezzet kazandırmak için un ve yağla yapılan sos
KİRLİ03:26:49
Leke, toz vb. ile kaplı, pis, murdar, mülevves
kalas03:26:41
Kalın biçilmiş uzun tahta
eşkenar dörtgen03:26:38
Dört kenarı da bir birine eşit olan dörtgen, main
Maskarata03:26:25
Ayakkabının üst yüzünün ön tarafında dikişle ayrılan burun bölümü
liberasyon03:26:18
İthalâtı serbest bırakma, ithalâta konulmuş miktar sınırlamalarını kaldırma
esir03:26:17
Tutsak
böğürtlen03:25:56
Gülgillerden, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu (Rubus caesus)
direngen03:25:46
Direnen, inatçı, anut, muannit
soya03:25:37
Fasulyeye benzer bir bitki (Soia hispida)
bademcik03:25:27
Boğazın iki yanında birer tane bulunan, badem biçimindeki organ
ziraatçı03:25:26
Tarımcı
nakkaş03:25:24
Yapıların duvar ve tavanlarına süslemeler yapan usta, bezekçi
körüklemek03:25:12
Kızıştırmak, kışkırtmak, şiddetlendirmek
obur03:25:11
Gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen (kimse)
hülle03:25:10
Medenî Kanunun kabulünden önce, kocasından üç kez boşanan kadının, yine eski kocasıyla evlenebilmesi için yabancı bir erkeğe bir günlüğüne nikâh edilmesi
eksi03:25:03
Çıkarma işleminde " - " işaretinin adı, nakıs
Zaman bilimsel03:25:02
Zaman bilimi ile ilgili olan, kronolojik
çenesi düşmek03:24:42
yerli yersiz konuşup gevezelik etmek
tenakus03:24:28
Azalma, eksilme
tersane03:24:11
Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh
Uzuv03:24:00
Organ, üye
gereklilik03:23:28
Gerekli olma durumu, lüzum
dindar03:23:17
Din inancı güçlü, din kurallarına bağlı (kimse), mütedeyyin
Vücut03:23:05
İnsan veya hayvan gövdesi, beden
şirinlik03:22:53
Şirin olma durumu, sevimlilik
su bilimci03:22:50
Su bilimi uzmanı, hidrolog
stor03:22:43
Ağaç, kumaş vb. den yapılmış bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan perde
nevale03:22:40
Gereken yiyecek ve içecek şeyler, azık
İNÇ03:22:34
Uzunluğu 2,540 cm olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, parmak, pus
stil03:22:24
Üslûp, biçem, tarz
bahsetme03:21:35
Bahsetmek işi
lagos03:21:22
bk. lâhos
sporcu03:21:12
Sporla uğraşan (kimse)
söyleyiş03:20:54
Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, söylem, telâffuz
yabanî mercanköşk03:20:39
Mercanköşk çiçeğinin yabanî bir türü, farekulağı (Origanum vulgare)
Tıynet03:20:33
Yaradılış, huy, maya
c03:20:17
Karbon"un kısaltması
motamot03:20:15
Kelimesi kelimesine, hiç değiştirmeden, aynen
tambur03:20:05
Klâsik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta çalgı
akabe03:19:33
Tehlikeli, sarp ve zor geçit
İzaz03:19:23
Ağırlama
güdülenme03:19:15
Bireyin, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç veya dış dürtücünün etkisi ile işe geçmesi, motivasyon
sorumlu tutmak03:19:12
sorumlu saymak, mesul olarak görmek
ispirto03:19:00
Etil alkol
soru işareti03:18:47
Soru cümlelerinin sonuna konan işaret
ENEZE03:18:44
Enez
sorgun03:18:22
bk. Sorkun
serpmek03:18:09
Belli bir yere dağılacak biçimde dökmek
İmparatorluk03:18:02
İmparator olma durumu veya unvanı, ilhanlık
İmparatorluk03:18:01
İmparator olma durumu veya unvanı, ilhanlık
GALİZ03:17:52
Kaba ve çirkin, iğrenç
kumru03:17:49
Güvercinler takımından, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş (Streptopelia)
Fıtık03:17:44
İç organlardan bir parçanın, daha çok bağırsak bölümünün karın çeperlerini geçip deri altında ur gibi bir sişkinlik yapması, kavlıç, yarımlık
Dübbüasgar03:17:31
Küçük Ayı
somya03:17:20
Şilteyi taşımaya ve ona esneklik vermeye yarayan, yaylarla donatılmış kerevet
somut03:17:08
Gerçekliği algılanabilen, muşahhas, konkre, soyut karşıtı
solunum sistemi03:16:51
bk. solunum aygıtı
asimilâsyon03:16:49
Benzer hâle getirme, kendine benzetme, kendine uydurma, özümleme
yeğin03:16:46
Zorlu, katı, şiddetli
ateşe dayanıklı03:16:40
aşırı ısıdan zarar görmeyen
araşit03:16:31
Yer fıstığı
tıknaz03:16:12
Şişmanca, toplu, kısa ve kalın yapılı
arama03:16:08
Aramak işi, taharri
saldırgan03:16:07
Kışkırtan olmadan başkasına saldıran, yapısında saldırma özelliği olan (devlet, kimse, hayvan) mütecaviz
ordu komutanı03:16:05
Bir orduya komuta eden ve genellikle orgeneral rütbesinde olan asker
kan taşı03:16:03
Hematit
tezyini03:15:59
Bezemecilikle, süslemecilikle ilgili
seçmek03:15:59
Birine oy vererek bir göreve getirmek
gen03:15:52
Geniş
tavşan03:15:41
Tavşangillerden, uzunluğu 70 cm, eti yenen, hızlı koşan, postundan yararlanılan bir memeli türü (Lepus europeus)
tahayyül03:15:38
Hayalde canlandırma, sembolleştirme
Fayda03:15:24
Yarar, kâr
inlemek03:15:22
Gür, uğultulu, yankılı ses çıkarmak
ateşperest03:15:22
Ateşe tapan
salınım03:15:20
Salınmak işi
Dergah03:15:13
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke