Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

ustalaşma00:49:40
Ustalaşmak durumu
fark etmek00:49:28
görmek, seçmek
hazine00:49:08
Altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşya yığını, büyük servet
Armut kurusu00:48:55
Daha sonraki mevsimlerde yenmek üzere kurutulmuş armut
MERAKLI00:48:18
Her şeyi anlamak ve bilmek isteyen, mütecessis
kolalı00:48:06
İçinde kola bulunan
sakat olmak00:47:10
sakatlanmak
restore etmek00:47:06
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
rota00:47:01
Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol
onbaşılık00:46:38
Onbaşı olma durumu, onbaşının rütbesi
saptama00:46:30
Saptamak işi, tespit
seksapel00:46:22
Cinsel cazibe, cinsel çekicilik
utanmak00:46:15
Sıkılmak
karma00:46:12
Karmak işi
allame00:46:00
Derin ve çok bilgisi olan, çok bilgili
CANLICILIK00:45:56
Olup bitenin ruhlar alanının gizli güçlerince yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm
mükafat00:45:45
Ödül
maderşahi00:45:29
Anaerkil, matriarkal
birbiri00:45:21
Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu
kundak00:45:12
Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez
telif hakkı00:44:17
Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi
sol00:43:49
Kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı
taravet00:43:42
Körpelik, tazelik
soru işareti00:43:40
Soru cümlelerinin sonuna konan işaret
TEKİT ETMEK00:43:35
kuvvetleştirmek, sağlamlaştırmak, pekiştirmek, üstelemek
inanmak00:43:25
Birini doğru sözlü olarak bilmek, güvenmek
intizar00:42:54
Bekleme, gözleme
Deyim00:42:28
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tabir
ateşli00:42:09
Ateşi olan
stenografi00:42:01
Söylenen sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya elverişli, kısa ve yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemi
sagu00:41:44
Bazı hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde, Hint irmiği
kamyon00:41:25
Motorlu büyük yük taşıtı
başmuharrir00:39:55
Başyazar, sermuharrir
kuron00:39:17
Korumak için diş üzerine dişçi tarafından geçirilen metal kaplama
ustaca00:38:36
El uzluğu ile, ustalıkla
Toprak00:38:02
Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü
bitirim00:37:48
Çok hoşa giden (kimse, yer)
elemek00:37:46
Gözden geçirmek, ayıklamak, iyisini kötüsünden ayırmak
sürgen doku00:37:07
Bitkilerde kök ve sapların gelişebilecek durumda olan uç bölümlerindeki, çok yüzlü, kolay üreyebilir hücrelerden oluşan bir doku türü, meristem
Rivayet00:37:03
Söylenti
geri çekilmek00:37:00
bulunduğu yerden arkaya doğru gitmek; kaçmak
yalanma00:36:17
Yalanmak işi
Allah Allah!00:35:57
şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem
İSTENÇSİZ00:35:30
İradeyle yapılmayan, istenci olmayan, istenç dışı, irade dışı, iradesiz
akit00:35:24
Bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri, sözleşme veya mukavele yapan
MOSTRALIK00:35:11
Göstermelik, numune
ivecenlik00:33:34
İvecen olma durumu, acele, acelecilik
yüzey00:33:25
Bir cisimde tabanların yüzeyleri dışında, yan kenarların yüzeyi
öğütleme00:33:08
Öğütlemek işi, nasihat
çılgın00:33:06
Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun
Popülarite00:33:03
Halk tarafından sevilme, tutulma
STOK00:32:33
Bir satış yerinde satışa hazır bulundurulan malların tümü, istif
fışkı00:31:30
Atgillerin taze dışkısı, tersi
zaman aşımı00:30:51
Süre aşımı, müruruzaman
yat00:30:17
Kalkan ve zırh gibi korunma aracı
Ündeş00:30:10
Benzer sesle biten söz veya cümle
ahiretlik00:29:02
bk. ahretlik
rüesa00:28:43
Başkanlar
Yerine00:28:26
Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere
Ağa00:28:24
Kırlık kesimde geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse
arslan00:28:13
Aslan
altes00:28:05
Prens ve prenseslere verilen şeref unvanı
yapay00:27:26
Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, üretilmiş yapma, sun"î
öl00:27:26
Toprağın nemi, yaşlık, höl
hakçası00:27:25
Doğrusu, doğru olanı
CEPHE00:27:17
(yapılarda) Yüz, alnaç
lâlanga00:25:56
Yağda kızartılarak, üzerine şeker veya şerbet dökülen bir hamur tatlısı
ensiz00:25:50
Eni küçük olan, dar
ecdat00:25:02
Dedeler, atalar
sorguya çekmek00:23:00
bir suçla ilgili olarak soru sorup cevap istemek
cebirsel00:22:57
Cebirle ilgili
sığdırma00:22:54
Sığdırmak işi
müsaade00:21:53
İzin, icazet, ruhsat
muhayyer00:21:30
Beğenilmediğinde geri verilmek şartıyla alınan (eşya vb), seçmece
CILKAVA00:21:06
Kurdun veya tilkinin ense postundan yapılan kürk
koyacak00:20:28
İçine öte beri koymaya yarayan şey
fassal00:20:24
İftira atan, gerçek olmayan isnatlarda bulunan (kimse)
libas00:20:17
Giysi
taydaş00:20:02
Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, öğür, akran
sakaf00:19:41
Çatı, dam
elektrik üreteci00:19:18
Jeneratör
kapitalist00:19:15
Sermayedar, ana malcı
mahviyet00:18:44
Alçak gönüllülük
araklama00:18:31
Araklamak işi, çalma, aşırma
alyuvar00:18:23
Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit
yıpratma00:18:09
Yıpratmak işi
cerrahi00:18:07
Cerrahlıkla ilgili
vezneci00:18:00
Banka, büro vb. kuruluşlarda para alıp veren görevli, veznedar
ihtiraslı00:17:47
Aşırı istekli
sağlık ocağı00:17:06
Kasaba ve köylerde hastalara bakmak için açılan kuruluş
tan yeli00:16:59
Sabaha doğru çıkan hafif rüzgâr
katalpa00:16:56
İki çeneklilerden, yaprakları çok iri ve kalp biçiminde, çiçekli bir süs bitkisi (Bignonia catalpa)
gelgit00:15:32
Boşuna gidip gelme
tak00:15:15
Tahta vb. bir şeye vurulunca veya silâh patlayınca çıkan tok ve sert ses
kovculuk00:15:06
Kovcu olma durumu, fitnecilik, fitçilik, gammazlık
tombala00:14:53
Torbadan numaralı taşlar çekilerek, üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir talih oyunu
ikame etmek00:14:28
yerine koymak
kritik00:13:24
Tehlikeli, endişe veren (durum)
diplomat00:12:56
Uluslar arası konularda ülkesini temsil etmekle görevlendirilen kimse
yapılabilirlik00:12:52
Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme, uygulanabilirlik, fizibilite
yapı malzemesi00:12:02
İnşaatın yapımında kullanılan her tür malzeme
çiğe00:11:58
Ceviz veya badem içi
malumat00:11:27
Bilgi
GÖRÜNTÜLÜK00:11:21
Ekran
köpek balığı00:10:43
Köpek balıklarından, gövdesi mekik biçiminde, burun kısmı sivri, solungaç yarıkları boynun iki yanında bulunan, kıkırdaklı, yırtıcı balıkların genel adı (Mustelus mustelus)
meydana çıkarmak00:10:36
açıklığa kavuşturmak, ortaya çıkarmak, belli etmek
yüce00:10:34
Yüksek, büyük, ulu
küpe00:10:25
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
kredi00:09:48
Borç ödemede güvenilir olma durumu
selis00:08:56
Akıcı (söz)
SINAV00:08:55
Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, test
fatih00:08:47
Zafer kazanan, fetheden (kimse)
hazır kahve00:08:11
Neskafe
alıcı00:07:51
Satın almak isteyen kimse, müşteri
portre00:07:07
Bir kimsenin yağlı boya, fotoğraf vb.bir yolla yapılmış resmi
çağdaş00:06:24
Aynı çağda yaşayan, muasır
baştan savma00:06:17
üstünkörü, özen göstermeden
mücadele00:05:59
İki taraf arasında, birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için yapılan zorlu çalışma, savaş
fikrisabit00:05:31
Saplantı, idefiks
mermi00:05:29
Ateşli silâhlar tarafından atılan delici, patlayıcı madde, kurşun
insaflı00:05:23
İnsafı olan, acıyarak, hakkını vererek davranan, vicdanlı, imanlı
top sürmek00:04:44
kısa vuruşlarla, topu kaçırmadan karşı takımın kalesine veya potasına doğru götürmek
nitelikli00:04:35
Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı
uza devim00:04:07
(ruh bilimi ötesinde) Fiziksel etkili medyumların gerçekleştirdiği öne sürülen olaylardan biri olan, nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi, telekinezi
ön yargı00:03:50
Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay veya görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm
uzak00:03:44
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı
süsen00:03:28
Süsengillerden, yaprakları kılıç biçiminde, çiçekleri iri ve mor renkli, güzel görünüşlü ve kokulu, çok yıllık bir süs bitkisi, susam (İris germanica). Bazı bölgelerde bu bitkiye zambak adı da verilmektedir
küme00:03:00
Tümsek biçimindeki yığın
henüz00:02:34
(olumlu cümlelerde) Az önce, daha şimdi, yeni
önem vermek00:02:30
değer vermek, önemli saymak