Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

Çözümleme18:43:58
Çözümlemek işi
GALAKSİ18:43:58
Gök adası
yağlı18:43:57
Üzerinde veya içinde yağı olan
Karındaş18:43:55
Kardeş
sığırcık18:43:54
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
kırdırma18:43:52
Kırdırmak işi, ıskonta
Çise18:43:50
İnce yağmur, çisenti
ağsı18:43:50
Ağ görünüşünde olan, ağ gibi örülmüş olan
çözülme18:43:44
Çözülmek işi
Gezgin18:43:43
Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse)
Algılama18:43:42
Algılamak işi, idrak etme
taklit18:43:41
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma
meşgul olmak18:43:34
vaktini vermek, uğraşmak, oyalanmak
pey akçesi18:43:34
Sözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo
baskın18:43:33
Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme
yürürlükten kalkmak18:43:31
uygulamadan kalkmak
Toplanma18:43:29
Toplanmak işi
sürü18:43:26
Evcil hayvanlar topluluğu
dalan18:43:18
Lobi
ulan18:43:16
Ey
gayriihtiyari18:43:13
İstemeksizin, düşünmeden, elinde olmayarak
Atatürkçülük18:43:08
Atatürk"ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan; Türk Devleti"nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliği, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan; akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü
Uymaz18:43:03
Aykırı, başka türlü, mugayir
Asetik18:43:01
Sirkeyle ilgili, sirkeyle aynı özellikleri taşıyan
sağu18:42:55
Ağıt
Murafaa18:42:51
Duruşma
kötü kötü düşünmek18:42:48
üzüntülü düşüncelere dalmak
İNEZE18:42:45
bk. eneze
alın18:42:42
Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü
ılgın18:42:38
Ilgıngillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi (Tamarix)
ceza evi18:42:38
Hükümlülerin içinde tutuldukları yapı, hapishane, mahpushane
yürütme18:42:35
Yürütmek işi
Dayanışma18:42:33
Dayanışmak işi, tesanüt
harami18:42:32
Hırsız, haydut
yazı bilimi18:42:29
El yazısından hareketle o kişinin karakterini ve kimliğini çıkarmayı amaç edinen bilim dalı
afacan18:42:21
Zeki ve yaramaz (çocuk)
ezkaza18:42:20
Kaza ile, yanlışlıkla, rastgele
nefes borusu18:42:18
bk. soluk borusu
akselerograf18:42:17
İvmeyazar
çatak18:42:14
İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı
mantı18:42:11
İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülmüş hamur parçalarıyla hazırlanan yemek
boş yere18:42:08
Boşuna
bırakmak18:42:05
Bir işi başka bir zamana ertelemek
mahşer18:42:03
Kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer
bıdık18:41:52
Kısa ve tıknaz
karşı gelmek18:41:47
boyun eğmemek, baş kaldırmak
arka çıkmak18:41:44
bir kimseyi başkalarına karşı korumak, kayırmak
irrasyonel18:41:43
Akıl dışı, gayriaklî, us dışı
sünnet18:41:40
Hz.Muhammed"in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz
gammaz18:41:39
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
hona18:41:37
Erkek sığır
izomer18:41:34
Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler)
söz vermek18:41:32
bir işi yapacağını kesinlikle bildirmek
uslu akıllı18:41:29
Olgun, ağırlığı ve değeri olan kimse
hamule18:41:18
Yük
gril18:41:12
Izgara
Tasar18:41:11
Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plân
gayret etmek18:41:08
emekle çalışmak, çabalamak, uğraşmak
kinestezi18:41:05
Devin duyum
nihale18:41:00
Sofrada kullanılan sahan altlığı
CANAVAR DÜDÜĞÜ18:41:00
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet
entelekt18:40:56
Akıl, zihin, idrak, anlık
ÖZEZERLİK18:40:53
Fiziksel acı veya aşağılatıcı davranışlarla doyuma ulaşma biçiminde beliren cinsel sapkınlık, mazoşizm
kukumav18:40:51
Baykuşgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir kuş (Athene noctua)
müteessir olmak18:40:49
üzülmek
Takma isim18:40:49
bk. takma ad
vuru18:40:47
Kalbin, gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı, vuruş
laskine18:40:46
İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun
yalaza18:40:44
bk. yalaz
KIRKI18:40:41
Kırkmak işi
vasiyetname18:40:40
Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge
Aya18:40:38
Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi; ayak tabanı
RAKKASE18:40:35
Raksı meslek edinmiş kadın
feyyaz18:40:31
Çok verimli, gür
tarık18:40:29
Sabah yıldızı, Venüs
mevzi18:40:26
Yer, mahal
isyankar18:40:25
Baş kaldırıcı, isyancı
DİKEY18:40:22
Dik olarak
kaya balığıgiller18:40:22
Kemikli balıklardan, küçük boyda iri başlı, yüzgeçleri karın üzerinde tekerlek biçiminde olan bir familya
akıl hastahanesi18:40:19
Akıl hastalarının yatırıldığı hastahane
GAYRI18:40:16
Artık, bundan böyle
emir18:40:13
Buyruk, komut
hiddet18:40:11
Öfke, kızgınlık
bidayet18:40:09
Başlama, başlangıç
kurutulma18:40:07
Kurutulmak işi
romans18:40:04
Sekiz hecelik dizelerden oluşmuş bir İspanyol şiir türü
kuzu18:40:03
Koyun yavrusu
iktifa etmek18:40:00
yetinmek; kanmak
atgiller18:39:58
Atları, eşekleri ve zebraları içine alan, tek parmaklı memeliler familyası
KANAT18:39:55
Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ
animizm18:39:54
Canlıcılık
mersingiller18:39:51
İki çeneklilerden, mersin, karanfil, okaliptus gibi yaprakları almaşık, çiçekleri genel olarak talkım durumunda bulunan ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
kervansaray18:39:49
Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han
Muhavere18:39:48
İki kişi arasında karşılıklı olarak yapılan konuşma
KakIm18:39:46
Sansargillerden, yazın esmer kırmızı, kışın beyaz renkli kürkü değerli, etçil hayvan, as, ermin (Mustela erminea)
Kriter18:39:43
Ölçüt, kıstas
seferi18:39:39
Yolculukla ilgili olan
Kapatmak18:39:37
Yolsuz olarak bir malı değerinden aşağı bir karşılıkla elde etmek
teşrin18:39:37
Yılın onuncu ve on birinci aylarına verilen ortak ad
sirke18:39:34
Bit, tahta kurusu gibi asalak böceklerin yumurtası
kan grubu18:39:31
Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup
Anot18:39:23
Bir elektrolitte elektrik akımının gelip bağlandığı ve içeri girdiği uç, artı uç
kum otu18:39:21
Uyuz otu
izahat18:39:14
Açıklamalar
Yumak18:39:13
Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb.şey
eşek dikeni18:39:10
Deve dikeni türünden bir bitki, kenger
Merdiven18:39:07
Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi
fasulye18:39:05
Fasulyegillerden, barbunya, çalı, Ayşe kadın, horoz gibi birçok türleri bulunan bitki (Phaseolus vulgaris)
HUYLANMA18:39:02
Huylanmak işi
lalalık18:38:59
Lala olma durumu veya lalanın görevi
gözlü18:38:58
Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan
YILANKAVİ18:38:58
Dolambaçlı, dolanarak giden
kurbağa18:38:55
Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yurüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan
tanrısal18:38:53
Tanrı ile ilgili olan, tanrıya özgü olan, lâhutî
loğ18:38:53
Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir
RAKİBE18:38:50
Kadın rakip
âşıktaşlık18:38:49
Karşılıklı sevişme, muaşaka
KORTEJ18:38:47
Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, maiyet alayı
klişe18:38:46
Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha
gayya18:38:40
Cehennemde bulunduğu var sayılan bir kuyunun veya derenin adı
meyve ezmesi18:38:35
Meyvelerin ezilmesi sonucu elde edilen yiyecek
dılak18:38:32
Bızır, klitoris
kalp acısı18:38:31
Büyük üzüntü
sultanlık18:38:29
Sultan olma durumu, padişahlık, saltanat
dönüştürücü18:38:28
Dönüştüren
aciz18:38:27
Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
Çakıl yol18:38:26
Çakıl taşları ile döşenmiş yol
görüngü bilimi18:38:25
Algılanan görüngeler öğretisi, olay bilimi, fenomenoloji
süsleyici18:38:23
Süsleyen, dekoratif
seyyar satıcı18:38:22
Belli bir satış yerinde çalışmayan, tüketicinin bulunduğu yere giderek malını satışa sunan kimse