Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

direme10:43:13
Diremek işi
evç10:43:13
En yüce yer
çin gülü10:43:09
bk. kamelya
TUTAK10:43:04
Bir şeyin tutulacak yeri
Yatak odası10:42:54
Yatmak için kullanılan oda
bitap10:42:52
Bitkin, yorgun
zemmetme10:42:51
Zemmetmek işi veya durumu
sokur10:42:41
Köstebek
aktinit10:42:37
Aktinyum, toryum, protaktinyum, tulyum, plûtonyum, amerikyum, küryum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı
Avantaj10:42:37
Üstünlük sağlayan şey, yarar, kâr
Sektör10:42:36
Bölüm, kol, dal, kesim
KARAKTER10:42:35
Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye
yevmiye10:42:32
Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik
dirice10:42:28
Biraz diri
çap10:42:26
Genellikle cisimlerin genişliği, kutur
pirifanî10:42:19
İhtiyar (kimse)
kekeç10:42:15
Kekeme
satranç10:42:13
İki kişi arasında altmış dört kareli bir tahta üzerinde değerleri ve adları değişik olan on altışar siyah ve beyaz taşlarla oynanan bir oyun
ihtiva10:42:10
İçine alma, içinde bulundurma, içerme
istihza etmek10:42:10
alay etmek, alaya almak
sapak10:42:09
Sapaklığı olan
yaradan10:42:08
Tanrı
genlik10:42:06
Genişlik
aka10:42:02
Büyük kardeş, ağabey
kusturucu10:41:50
Kusturan, kusmaya yol açan
TUTUK10:41:49
Akıcı, rahat konuşamayan
ÖLÜ10:41:49
Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan
sembolik10:41:48
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
Güz10:41:40
(kuzey yarım küre için) Eylül, ekim ve kasım aylarını içine alan süre, sonbahar
iklimleme cihazı10:41:27
İstenilen iklimleme şartlarını sağlayan alet, klima
midi10:41:23
Orta
Yazılı10:41:20
Yazılmış olan, muharrer
hakikatsiz10:41:11
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olmayan, vefasız
organik10:41:07
Organlarla ilgili, uzvî
ergin10:41:04
Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
İçki10:41:02
İçinde alkol bulunan içecek
Obelisk10:40:58
Dikili taş
Şov10:40:56
Genellikle şarkı, dans gibi eğlendirici nitelikteki gösteri
İnceleme10:40:53
İncelemek işi, tetkik
dalamak10:40:53
(zehirli böcek, ısırgan otu gibi yakıcı maddesi bulunan şeyler veya sert kumaş için) Dokunarak teni acıtmak veya kaşındırmak
egzama10:40:52
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri hastalığı, mayasıl
müşahhas10:40:51
Somut, konkre
İSTENÇ10:40:49
İrade, istek
söz dizimi10:40:44
Bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen dil bilgisi kolu, cümle bilgisi, nahiv, sentaks
eski eserler10:40:40
Eski toplulukların bilim, edebiyat, din ve güzel sanatına ilişkin her türlü ürünü veya kalıntısı, asarıatika
HEDEF10:40:30
Nişan alınacak yer
yumuşatmalık10:40:26
Amortisör
kilit10:40:21
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
köstere10:40:21
Tahta rendesi
CİHANNÜMA10:40:17
Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça, kule
Neşter10:40:08
Kan almak, aşı yapmak veya küçük apseleri açmak için kullanılan ufak bıçak
vagina10:40:05
Döl yolu, vajina
Sırça10:40:04
Cam
Arafat10:40:03
Mekke"nin doğusunda, hacıların, kurban bayramının arife günü toplandıkları tepe
teessür10:40:00
Üzülme, üzüntü
boşuna10:39:57
gereksiz, yararsız yere, boş yere, beyhude, nafile
teessüf10:39:55
Acınma, yazıklanma, yerinme
Görecilik10:39:50
Bağıntıcılık, izafiye, rölâtivizm
kendi kendine10:39:48
Kimseye danışmaksızın; kimseyle ilgisi, ilişkisi olmadan
yahudilik10:39:47
Yahudi olma durumu, Musevîlik
İdrak10:39:33
Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme
Ufki10:39:26
Yatay
gürlük10:39:21
Gür olma durumu
saadetle10:39:13
güle güle yerine kullanılan bir uğurlama sözü
bombalama10:39:11
Bombalamak işi
çizi10:39:11
Çizgi
beğence10:39:10
Övücü tanıtma yazısı, takriz
toyluk10:39:09
Toy (I) olma durumu veya toyca davranış
mutlulandırma10:39:00
Mutlulandırmak işi
diyar10:38:51
Ülke
resmilik10:38:51
Resmî olma durumu, resmiyet
hüthüt10:38:51
Çavuş kuşu, ibibik
kendi adına10:38:47
salt kendi için, kendisi hesabına
traverten10:38:46
Bazı kaynak sularının yığdığı, genellikle kalker tortu
akılda tutmak10:38:41
unutmamak
site10:38:41
Daha çok belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu
istidlal10:38:37
Bir konuda kanıtlara dayanarak sonuç çıkarma
kabul yeri10:38:37
bk. kabul odası; kabul salonu
gammaz10:38:32
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
toygar10:38:32
Tarla kuşu
odaK10:38:30
Bir ışık veya ısı kaynağından yayılan ışınların toplandığı yer, mihrak
buyruk10:38:29
Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman
umut vermek10:38:28
bir kimsede umut uyandırmak, bir kimseye güven vermek
lakap10:38:24
Bir kimseye veya bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad
pare10:38:23
Parça, kısım
DAVETİYE10:38:18
Davet için yazılan kâğıt
Senelik10:38:15
Yıllık
yersiz10:38:07
Barınacak yeri olmayan
imalathane10:38:06
Ham maddelerin işlenerek, mal olarak piyasaya sürülecek duruma getirildiği iş yeri, yapım evi
nadaslı10:38:04
Nadasa bırakılmış
ölme10:38:02
Ölmek işi
ara yerde10:37:57
arasında, arada
aydınlatıcı10:37:52
Aydınlık verici
çekiliş10:37:49
Çekilme işi
plaj10:37:44
Deniz banyosu için düzenlenmiş genellikle kumluk alan, kumsal
plan10:37:39
Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen
perikart10:37:30
Kalbin üzerini saran zar
örf10:37:17
Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek, âdet
posa10:37:17
Suyu alınmış her tür yiyecek maddesinin artığı
yılmaz10:37:14
Bir işten gözü korkup vazgeçmeyen, yılmayan
kıtır10:37:13
Uydurma söz, yalan
popo10:37:12
Kaba et, kıç
yekinmek10:37:07
Gereğinden fazla gayret sarfetmek
Masumiyet10:37:03
Masumluk
dil bilgisi10:36:54
Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim, gramer
çavuş kuşu10:36:50
Çavuş kuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, hüthüt (Upopa epops)
çalışkan10:36:45
Çok çalışkan, çalışmayı seven, faal
çentik açmak10:36:43
çentik oluşturmak
üflemeli10:36:38
Üflenerek çalınan (çalgı)
volt10:36:34
Elektromotor gücün veya gerilimin birimi. Kısaltması V
Patlama10:36:33
Patlamak işi
dış çevre10:36:33
Canlının dışında olan ve kendisinin de bilinçli veya bilinçsiz olarak tepkide bulunduğu uyaranların hepsi
düzenci10:36:28
Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, dessas
isteklenme10:36:25
İsteklenmek işi
mecal10:36:22
Güçlük, dinçlik, derman, takat
yılışık10:36:22
Yapmacık bir gülüşle hoşa gitmeye çalışan
dağ armudu10:36:20
Yabanî armut, ahlat
kös10:36:04
Savaşlarda, alaylarda at, deve veya araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul
yedek lâstik10:36:01
Otomobillerde gerektiğinde kullanılmak üzere bagajda bulundurulan lâstik, stepne
SONBAHAR10:36:00
Güz
mukaddes10:35:57
Kutsal
yıllık10:35:53
Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan
buz dağı10:35:49
Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akıntılarla yer değiştiren büyük buz parçası, aysberg
bakanak10:35:48
Geviş getiren hayvanların ayaklarının arkasındaki körelmiş tırnak, kemik çıkıntısı
pasaj10:35:45
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı
SİKLON10:35:44
Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına, kiklon
bakalit10:35:39
Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine
sıcakkanlılık10:35:39
Sıcak kanlı olma durumu
AÇI10:35:34
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
selâset10:35:27
Akıcılık