Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

yular02:13:15
Bir yere bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan ip
yumru02:13:11
Yuvarlak, şişkin şey, kabartı
viyolonsel02:12:57
Viyoladan büyük, kontrbastan küçük, dört sürtme telli bir orkestra çalgısı
gevşemek02:12:51
Çözülmek
bezenmek02:10:08
Kendini bezemek, süslenmek
herkes02:09:57
İnsanların bütünü
feshetmek02:09:49
Kapatmak, dağıtmak
nutuk02:09:41
Söz, konuşma
deccal02:09:22
Dinî inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda çıkacağına inanılan yalancı ve kötü yaradılışlı kimse
kapuska02:09:12
Etli lâhana yemeği
köy02:07:24
Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünden şehirden ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışmak gibi işlevlerle belirlenen, konutları ve öteki yapıları bu hayatı yansıtan yerleşme birimi
kül02:07:17
Yanan şeylerden arta kalan toz madde
fiyakalı02:07:15
Gösterişli, cakalı, fiyakası olan
Hadim02:07:13
Hizmet eden, hizmet edici; yarayan, yarar
TESPİH02:07:06
Dinî sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan, türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış, genellikle 33 veya 99 taneden oluşmuş dizi
trigonometri02:07:00
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
irat etmek02:06:56
söylemek
kurcalamak02:06:42
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
üvez02:06:40
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
YALABIMA01:57:46
Yalabımak işi veya durumu
su baskını01:57:35
Sellerin veya eriyen kar sularının katılmasıyla kabaran akarsuların yataklarından taşarak çevreyi basması, taşkın, taşma, seylâp
bununla birlikte01:57:18
Buna ek olarak
atgiller01:57:01
Atları, eşekleri ve zebraları içine alan, tek parmaklı memeliler familyası
yanıltı01:51:09
Sonucu bakımından çok önemli olmayan yanlışlık, sehiv
ahiret01:51:02
bk. ahret
agitato01:50:49
Bir parçanın canlı ve coşkulu çalınacağını anlatır
lakerda01:49:34
Palamut, torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura
kabarık01:49:29
Kabarmış olan
ferda01:49:25
Erte, yarın, yarınki
ferdi01:49:21
Bireysel, kişisel, fertle ilgili
mayna01:49:10
Yelken indirme, fora karşıtı
biralık01:48:51
Bira yapmakta kullanılan
maruz01:48:43
Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan
maruf01:48:42
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı
marya01:48:38
Beş yaşından büyük veya damızlık dışı bırakılmış dişi koyun
CEREYANLI01:41:37
Akıntılı
akordiyon01:41:26
bk. akordeon
kolhoz01:40:57
Eski dönemlerde Rusya"da köylülerin ortak olarak çalıştıkları tarım işletmesi
potin01:35:51
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
oklava01:35:48
Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca değnek
tornalı01:35:46
Tornada işlenmiş
koşalık01:35:38
Koşa olma durumu
liberalizm01:35:23
Serbestlik
Kaçma01:35:21
Kaçmak işi, firar
ponza01:35:16
Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, ponza taşı
polis01:35:01
Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta
gammaz01:34:52
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
baştankara01:34:50
Ötücü kuşlar takımının, baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya"da yaşayan, çesitli renklerde olabilen bir kuş türü (Parus maior)
dinlemek01:34:47
Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak
GÖRÜNMEZ01:34:36
Görünmeyen, beklenmeyen
seslendirme01:34:12
Seslendirmek işi
coşmak01:34:02
(doğa olaylarından herhangi biri) Birdenbire çoğalıp hızlanmak
forvet01:33:30
Futbolda görevi karşı tarafa top sürmek ve gol atmak olan ileri uçtaki oyuncu, akıncı
ağıtçı01:33:18
Ölüye ağıt söylemek için para ile getirilen kimse, sağucu
asillik01:33:00
Asil olma durumu, asalet
diyagonal01:32:55
Kenarlarına oranla eğrilemesine dokunmuş kumaş
karayanık01:32:45
Karakabarcık, yanıkara, şarbon
toplumsal01:32:40
Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimaî, sosyal
ender01:27:09
Çok az, çok seyrek
Karahindiba01:27:07
Birleşikgillerden, uzun ve dişli yapraklı, çiçekleri sarı ve kömeç biçiminde bir bitki (Taraxacum)
enkaz01:26:54
Yıkıntı, döküntü, çöküntü
enlem01:26:40
Yer yuvarı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri, arz derecesi
intizar01:19:48
Bekleme, gözleme
tutkun olmak01:19:35
âşık olmak, sevdalanmak
organizma01:16:16
Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet
ilerleyiş01:16:06
İlerlemek işi veya biçimi
zayi01:15:59
Yitmiş, kaybolmuş olan, yitik, kayıp
zade01:15:57
Oğul, evlât
koyu lâcivert01:14:41
Karaya yakın lâcivert, lâcivertin bir ton koyusu
efendi01:09:09
Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan
mahrut01:08:49
Koni
klâvsenci01:08:44
Klâvsen çalan kimse
riyolit01:08:38
Granitle aynı kimyasal yapıda, içinde mikrolitler olan kayaç, liparit
bagaj kilidi01:08:34
Bagaj kapağını kilitlemeye yarayan alet
naiplik01:08:30
Naip olma durumu, niyabet
haşere01:08:26
Böcek
haşmet01:08:19
Görkem
yaslanmak01:08:07
Güvenmek
memorandum01:08:01
Muhtıra, nota
antika01:07:56
Eski çağlardan kalma eser veya tarihî değeri olan eski eşya
antant01:07:44
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
çapullama01:02:05
Çapullamak işi
yahu01:02:00
Hey, bana bak, baksana" anlamında
bir00:47:53
Sayıların ilki
mavikantaron00:46:15
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
akıl dışı00:45:59
Akla, gerçeğe, uygun olmayan
karaktersiz00:45:10
Karakteri kötü olan
özden00:44:47
Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili
muştu00:44:38
Sevindiren haber, sava, müjde
yaka00:36:26
Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
edinme00:34:43
Edinmek işi, kazanma, iktisap
KARIMA00:34:41
Karımak işi
taç00:34:38
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
baklagiller00:34:35
Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu gibi, badıçlı pek çok sebze ve ağaçları içine alan, iki çenekli ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası, bakliye
icmal00:34:29
Özet, kısaltma
masa tenisi00:34:22
Masa topu
ŞEHİT00:34:18
Kutsal bir ülkü veya inanç uğruna savaşırken ölen kimse
kurtarma00:34:14
Kurtarmak işi
cinsellik00:34:10
Cinsel özelliklerin bütünü
göçüm00:34:07
Bazı kimyasal maddelerin veya ışık, ısı, elektrik gibi güçlerin etkisiyle protoplâzmanın yanaşma veya uzaklaşma biçiminde olan yer değiştirmesi, taksi (II)
otama00:33:09
Otamak işi, tedavi
zapt00:31:40
Zor kullanarak ele geçirme
gizlicilik00:31:16
Özellikle ruhlar dünyasıyla ve evrenin bilinmeyen güçleriyle ilgili bilgi dünyasına dayalı çeşitli kuramlar, uygulamalar ve ayinler için kullanılan genel ad
sözsüz00:06:09
Konuşmadan yapılan
yaprak23:47:09
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
erotik23:39:54
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
vasilik23:28:18
Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet
paralel23:28:08
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
DÜZEYSİZ23:28:05
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
sırt23:27:22
Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
sırf23:27:20
Salt, ancak, sadece, yalnız
rahvan23:23:29
Koşarken bir yandaki iki bacağını aynı anda atan binek hayvanlarının biniciyi sarsmayan koşma biçimi
Posta23:22:03
Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
fenol23:07:32
Boyacılıkla, plâstik maddelerin ve bazı ilâçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik
brıçka23:01:34
Üstü kapalı, kışın kızak olarak kullanılan tek atlı, yaylı hafif araba
hunnak23:01:29
Boğak, anjin
depolama23:01:27
Depolamak işi
zooloji23:01:24
Hayvan bilimi
mahzen23:01:21
Yapılarda yer altı deposu
mahzur23:01:19
Sakınca
ÇANGAL23:01:14
Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu, çelme takma
ailece23:00:38
Bütün aile birlikte
İzbe23:00:04
Basık, loş, nemli, kuytu (yer)
Avantacı22:59:42
Çıkarcı, beleşçi, bedavacı
NEYZEN22:53:11
Ney üfleyici, ney çalan kimse
osuruk22:53:07
Yellenme
amplifikatör22:53:03
Alçak veya yüksek frekanslı akımların gerilimini, şiddetini veya gücünü artırmaya yarayan araç, yükselteç
modernleşme22:52:23
Çağcıllaşma
gereklik22:50:09
Gerek olma durumu, lüzum, icap, iktiza
aforoz22:50:05
Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen "cemaatten kovma" cezası