Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

Çözümleme01:17:25
Çözümlemek işi
Meşguliyet01:17:22
Meşgul olma, uğraşma durumu
romanyalı01:17:19
Romanya halkından olan kimse
KUTSAL01:16:38
Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsî, mukaddes
mersin balıkları01:16:33
Mersin balığıgiller familyasını içine alan balıklar takımı
üleş01:15:10
Pay
müşavir01:14:51
Danışman
naz etmek01:14:32
nazlanmak
ıtnap01:14:00
Sözü boş yere uzatma
ekşimik01:13:11
Yağı alınmış sütten yapılan peynir, kesmik, çökelek
manisa lalesi01:11:50
Düğün çiçeğigillerden, korularda, kırlarda yetişen bir bitki (Anemone pulsatilla)
Aygır01:08:42
Damızlık erkek at
kandırma01:08:41
Kandırmak işi
varide01:07:45
Gelen şey
yüz01:06:10
Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 100, C
Direy01:04:23
Fauna
MEŞİN01:03:10
Sepilenmiş koyun derisi
papağanlar01:01:31
Tek familyası papağangiller olan, papağan olarak bilinen bütün kuşları kapsayan takım
sarat01:00:02
Büyük delikli kalbur
apak00:59:13
Çok ak
USANMA00:59:02
Usanmak durumu
tortul00:58:53
Tortu niteliğinde olan
karton00:58:30
Kâğıt hamuruyla yapılan, ayrıca içinde bir veya birkaç lif tabakası bulunan kalın ve sert kâğıt
çokça00:57:39
Çok olarak
TESPİT00:57:11
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
nevroz00:56:42
bk. Sinirce
yetiştirmek00:55:02
(vaktinde) Hazır olmasını sağlamak, tamamlamak, bitirmek
sarısabır00:54:47
Zambakgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, yaprakları oldukça yüksek bir sapın tepesinde rozet biçiminde toplanmış bulunan bir süs bitkisi (Aloe vera)
ŞERİK00:54:15
Ortak
kavrayış00:53:18
Kavrama, anlama, algılama yetisi
Ayçiçeği00:53:15
Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, gün çiçeği, günebakan; gündöndü (Helianthus annuus)
yafta00:53:05
Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası, etiket
musibet00:49:36
Ansızın gelen felâket, sıkıntı veren şey
netameli00:49:35
Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
yeniçeri00:49:06
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
Paha00:48:54
Değer, fiyat
tababet00:48:40
Hekimlik
Bezelye00:48:39
Baklagillerden, yurdumuzun her yanında yetiştirilen, tırmanıcı bir bitki (Pisum sativum)
geveze00:47:12
Çok konuşan, çenesi düşük, lâfçı, lâfazan
alaminüt00:46:33
Çarçabuk, anında, hemen, şipşak
ÜZMEK00:46:15
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
kromatik00:45:22
Renklerle ilgili, renkser
sıkılma00:45:15
Sıkılma işi
iyiliksever00:45:04
İyilikçi, hayırsever
ayva00:44:12
Gülgillerden, çiçekleri iri ve pembe, yapraklarının altı tüylü, orta yükseklikte bir ağaç (Cydonia vulgaris)
ferdi00:43:45
Bireysel, kişisel, fertle ilgili
DİNAR00:43:35
Yaklaşık olarak altın liranın dörtte biri değerinde olan eski bir para
malikâne00:43:02
Yurtluk
iffetsiz00:42:46
İffetini korumayan, silisiz
hava alanı00:42:41
Uçakların kalkıp inmesi için yapılmış düz, açık ve asfaltlanmış geniş yer, uçak alanı
loğ00:40:41
Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir
Salamura00:40:22
Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı gibi yiyeceklerin, bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su
şema00:39:37
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim
yakışıklı00:39:22
(erkek için) Güzel, gösterişli
Xe00:38:43
Ksenon"un kısaltması
uyarlaç00:38:31
Ayrı büyüklük ve yapılarda olan parçaları bir araya getirmek için kullanılan bağlama parçası, adaptör
yapı malzemesi00:37:10
İnşaatın yapımında kullanılan her tür malzeme
öte beri00:36:23
Türlü, önemsiz, ufak tefek şeyler
aşüfte00:36:21
Oynak, açık saçık kadın, kokot
sırf00:35:04
Salt, ancak, sadece, yalnız
mürdüm00:35:02
Mürdüm eriği
özengen00:33:50
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
SÜRÜ00:33:18
Evcil hayvanlar topluluğu
00:33:12
Pişirilerek hazırlanan yemek
saba rüzgârı00:32:50
Sabah vakti gün doğusundan esen yumuşak ve hafif rüzgâr, sabah yeli, saba
namert00:31:58
Korkak, alçak, mert olmayan
kızak00:31:05
Kar veya buz üzerinde kaydırılan tekerleksiz taşıt
Bağrışma00:31:00
Bağrışmak işi, birlikte bağırma
Obelisk00:30:54
Dikili taş
tirşe00:30:32
Yeşil ile mavi arası renk
Kubbealtı00:30:32
Topkapı Sarayında, Osmanlı vezirlerinin, devlet işlerini görüşmek için toplandıkları alan
natürmort00:29:23
Konusu, cansız varlıklar veya nesneler olan resim
utçu00:29:05
Ut yapan veya satan kimse
Ürkü00:27:43
Topluluğu saran ortak korku, panik
mazoşist00:27:30
Cinsel zevk almak için kendisine eziyet edilmesi gereken, eziyet çekerek cinsel zevk alan (sapık), özezer
ateşperest00:27:05
Ateşe tapan
BELEŞÇİ00:27:00
Parasız geçinmeyi seven, lüpçü, bedavacı
zahmet00:26:51
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat
legal00:25:36
Kanunî, yasal, meşru
İhtiyat00:25:22
Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma
açı ölçüm00:24:36
Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik
dolar00:24:08
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi devletlerin para birimi
ÖÇ00:22:47
Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam
Rastık00:21:24
Kadınların kaşlarını veya saçlarını boyamak için sürdükleri siyah boya
müstağni00:20:44
Elinde olanla yetinen, doygun
CESET00:20:39
Ölü vücut, naaş
ipekli00:19:19
İpekten yapılmış veya içinde ipek bulunan (kumaş)
Birleşme00:19:02
Birleşmek işi
üleştirmek00:18:27
Herkesin payını kendisine vermek, bölüp dağıtmak, tevzi etmek
Fes00:18:20
Şapka yerine kullanılan, kırmızı, kalın çuhadan yapılmış, tepesinde püskülü olan, silindir biçiminde başlık
TAUN00:17:14
Veba hastalığı
eskitmek00:15:45
Yaşlandırmak
alg00:15:32
Su yosunu
karbonlu00:15:05
Birleşiminde karbon bulunan
cephane00:14:43
Ateşli silâhlarla atılmak için hazırlanan her türlü patlayıcı madde
ezici00:14:24
Ezmek işini yapan
esans00:13:15
Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan veya kimyasal yöntemlerle yapılan, kokulu ve uçucu sıvı
düşünme00:13:01
Düşünmek durumu, tefekkür
sermayesizlik00:12:44
Sermayesiz olma durumu
yüzme havuzu00:10:36
Spor, sağlık ve eğlence amacıyla yapılmış, belirli derinlikleri bulunan, suyla dolu olan yer
ortak yaşama00:09:10
Başka türden iki canlının dengeli ve sıkı bir iş birliği ile birbirinden yararlanarak yaşamaları durumu
polarıcı00:08:53
Işığı polarmaya yarayan alet
altlık00:08:25
Tabak veya bardak altı
akis00:08:16
Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, yankı
vekil00:07:45
Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
OT00:06:56
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
müdafi00:06:51
Savunucu
üstlük00:06:47
Üst olma durumu
YAPIT00:06:27
Bir kimsenin emek sonucu ortaya koyduğu şey, eser
zorluk00:06:04
Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma, güçlük
çıkıntı00:05:34
Bir yüzeyde ileri doğru çıkan bölüm
ŞİKAR00:04:53
Av
PROSTAT00:04:52
Erkeklerde idrar torbasının altında bulunan, siyeğin başlangıç bölümünü çevreleyen ve meni yapımında görev alan, iç salgı da salgılayan bez, kestanecik
pünez00:04:35
Raptiye
pipet00:04:17
Sıvıları, solukla içine çekip kaptan kaba aktarmaya yarayan cam boru
kaparozcu00:03:52
Yolsuzca veya zorla birinin malını ele geçiren (kimse)
sobe00:01:20
Genel olarak koşmaca, saklambaç vb. çocuk oyunlarında, ebeden önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığında söylenen söz
Orta00:01:13
İki uçtan eşit uzaklıkta olan yer veya durum
sahibe00:01:00
Herhangi bir şey üzerinde mülkiyeti olan kadın
KAŞIKÇI KUŞU23:59:22
Pelikan
ihtiva23:59:11
İçine alma, içinde bulundurma, içerme
çömelme23:58:27
Çömelmek işi
düzenbazlık23:57:42
Düzenbaz olma durumu
Yamak23:56:40
Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek
Güğüm23:55:33
Yandan kulplu, boynu uzun, genellikle bakırdan su kabı
tasarlamak23:54:58
(bir taşın, bir ağacın) Kaba bölümlerini, çıkıntılarını almak
erg23:54:39
C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi: Bir kilogram metre 981 x 105 erge eşittir
BELLİ23:54:11
Beli olan
Terör23:53:46
Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş
sarf23:53:24
Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme