Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

Çözümleme08:15:56
Çözümlemek işi
imtihan08:15:54
Sınav
elik08:15:51
Dağ keçisi, yaban keçisi
ihtiva etmek08:15:50
içine almak, içinde bulundurmak, içermek, kapsamak
Utku08:15:50
Birçok emek ve tehlikeli uğraşmalar pahasına erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
türe08:15:50
Hak ve hukuka uygunluk, adalet
Müsabaka08:15:49
Yarış, yarışma, karşılaşma
Çaresiz08:15:45
Çaresi bulunmayan, onulmaz
atak yapmak08:15:42
akın yapmak, atılım yapmak
bencillik08:15:40
Bencil olma durumu, hodbinlik, egoistlik, egoizm
mola vermek08:15:39
uzun süren yolculuğa, yürüyüşe veya çalışmaya, dinlenmek amacıyla bir süre ara vermek, oturup dinlenmek
bilgisizlik08:15:37
Bilgisiz olma veya bilgi yokluğu durumu, cehalet
Umut08:15:32
Ummaktan doğan güven duygusu, ümit
İnceleme08:15:27
İncelemek işi, tetkik
kirli08:15:25
Leke, toz vb. ile kaplı, pis, murdar, mülevves
iddia08:15:25
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
manşet08:15:24
Bir gömleğin kol ağzına geçirilen, genellikle çift katlı kumaştan yapılan bölüm, kolluk
Obelisk08:15:22
Dikili taş
baskül08:15:19
Çoğunlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardımıyla tartmaya yarayan alet
EZGİ08:15:18
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
alımlı08:15:15
Alımı olan, çekici, cazibeli
Adcılık08:15:15
Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerçekliğine karşıt olarak, tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş, isimcilik, nominalizm
Umar08:15:15
Çare
uzay gemisi08:15:15
Uzaya gitmek için yapılmış taşıt
Ulam08:15:10
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, zümre, grup, kategori
sofra örtüsü08:15:09
Sofra kurulurken masanın üzerine serilen örtü
CEVİZ08:15:09
Cevizgillerin örnek bitkisi olan, uzun ömürlü, gövdesi kalın, kerestesi değerli, yurdumuzda çok yetişen ağaç (Juglans regia)
dökme demir08:15:07
İçinde % 2"den % 6"ya kadar karbon bulunan bir demir-karbon alaşımı, font, pik (l)
mazı08:15:06
Servigillerden, yaprakları almaşık ve küçük pullar biçiminde, gövdesi düz olan, dipten dallanan bir süs bitkisi (Thuya)
kötü kötü düşünmek08:15:05
üzüntülü düşüncelere dalmak
KİFAYET08:15:02
Yetişir miktarda olma, yetme, kâfi gelme
AÇIK OTURUM08:14:59
Güncel, siyasî, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı
Ulvi08:14:57
Yüce
dokunaklı08:14:54
Etkili, insanın içine işleyen, müessir
tanıtmak08:14:53
Bir kişinin kim olduğunu başkasına bildirmek, tanıştırmak, takdim etmek, prezante etmek
Ucuz08:14:52
Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı pahalı karşıtı
kürek kemiği08:14:45
Omzun art bölümünde bulunan, üçgen biçiminde geniş ve ince kemik
kat yuvarı08:14:40
Yer atmosferinin 10-60 km yükseklikleri arasında kalan katmanı, stratosfer
Mühresenk08:14:39
Alaca somaki, balgam taşı
Optimum08:14:35
(sıcaklık, nem veya tutumda) En elverişli durum
GÖZETME08:14:31
Gözetmek işi
08:14:27
Yemek yeme ihtiyacı olan veya yemesi gereken, tok karşıtı
Yitik08:14:26
Yitmiş olan, kayıp, zayi
Kestirme08:14:23
Kestirmek işi
çaprazlama08:14:15
Çapraz olarak, makaslama
bakışımlı08:14:15
Bakışımı bulunan, simetrik, mütenazır
ibra etmek08:14:14
aklamak
mihnet çekmek08:14:10
sıkıntılı bir duruma katlanmak, sıkıntı çekmek
çarnaçar08:14:06
İster istemez
itme08:14:06
İtmek işi
döküntü08:14:05
Dökülmüş, saçılmış şeyler
Beyaz08:14:00
Ak, kara karşıtı
halef08:14:00
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, ardıl, selef karşıtı
HİSTERİ08:13:51
bk. isteri
nisan08:13:50
Yılın 30 gün süren dördüncü ayı
zebra08:13:49
Tek parmaklılardan, ata benzeyen, derisi çizgili, Afrika"da yaşayan memeli hayvan (Equus zebra)
pey akçesi08:13:48
Sözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo
değinme08:13:48
Değinmek işi, temas
hamız08:13:48
Asit
fazladan08:13:44
alışılana ek olarak, alışılandan çok, bol bol, çok çok
sal yarışı08:13:38
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
Uzmanlık08:13:37
Uzman olma durumu, uzmanın görevi, mütehassıslık, ihtisas
DÜŞ KIRIKLIĞI08:13:33
Çok istenilen veya umulan bir şey gerçekleşmediğinde duyulan üzüntü, hayal kırıklığı
bitki örtüsü08:13:33
Bir bölgede yetişen bitkilerin topu, bitey, flora
Apar topar08:13:29
Telâş ve acele ile, yaka paça
güvem eriği08:13:28
bk. akdiken
neşter08:13:23
Kan almak, aşı yapmak veya küçük apseleri açmak için kullanılan ufak bıçak
sıkıntı08:13:19
İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik gibi sebeplerden doğan ruhî yorgunluk
nişanlanma08:13:18
Nişanlamak işi
kırıcı08:13:16
Kırmak işini yapan
seferi08:13:14
Yolculukla ilgili olan
muhtar08:13:14
Özerk
resmî08:13:06
Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili
bahtı açık olmak08:13:00
bir konuda şansı yaver gitmek, talih yüzüne gülmek
ÇAM08:12:54
Çamgillerin örnek bitkisi olan ve yurdumuzda birçok türü yetişen bir orman ağacı (Pinus)
spekülasyon08:12:53
Kurgu
ubudiyet08:12:39
Kölelik, kulluk
lokum08:12:38
Şekerli nişasta eriyiğini pişirip hafif ağdalaştırarak yapılan, küçük küp veya dikdörtgen biçiminde kesilen şekerleme, kesme, lâtilokum
ALAKOK08:12:31
Rafadan
ritmik sayma08:12:31
Bir kural dahilinde sayı aralıklarını değiştirmeden ileri, geri sayma
türlü08:12:23
Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif
alternatif08:12:19
Seçilebilecek bir başka yol, yöntem; seçenek
örtülü08:12:15
Örtüsü olan
düzenek08:12:13
Mekanizma
Dürüstlük08:12:07
Doğruluk
TENCERE08:12:06
İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap
serbest bırakmak08:12:03
(tutuklu veya göz altında bulunan birini) serbest, özgür duruma getirmek, tahliye etmek
Pasaklı08:11:59
Giyimine veya eşyanın temizliğine, düzenine önem vermeyen, çapaçul
Kurban08:11:58
Dinin bir buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan
düzensiz08:11:55
Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam
ölü yıkama08:11:55
Dinî kurallara göre, ölüyü gömülmeden veya kefene sarmadan önce yıkamak işi
yönetici08:11:50
Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci
din adamı08:11:46
Mesleği dinle ilgili işler olan görevli
cirit ucu08:11:46
Cirit sopasının ucundaki demir, temren
yabanî ıspanak08:11:41
Pazı (I)
vazife08:11:39
Ödev
GERMANYUM08:11:37
Atom numarası 32, atom ağırlığı 72,6 ve yoğunluğu 5,46 olan, 937,4° C de eriyen, kalay ve silisyumu andırır, az rastlanır bir element. Kısaltması Ge
yaba08:11:36
Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı, atkı
gümüşlü08:11:34
Gümüşü olan, gümüşle kaplanmış veya süslenmiş olan
almaş08:11:31
İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe
abadî08:11:29
Kalınca ve açık saman renginde, yarı mat bir yazı kâğıdı türü
müdevver08:11:24
Yuvarlak
puma08:11:20
Kedigillerden, uzunluğu 120 cm, kuyruğu 70 cm, sırtı kahverengi, karnı beyaz, Amerika"da yaşayan bir memeli türü, Yeni Dünya aslanı (Feis concolor)
stajyerlik08:11:19
Stajyer olma durumu
bakışım08:11:12
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu
atölye08:11:09
Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik
harmoni08:11:07
Armoni
mikrop08:11:01
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
TATLI08:11:00
Şeker tadında olan
müptela08:11:00
Kötü alışkanlıkları olan, düşkün; meraklı
çağlayan08:10:57
Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer, küçük şelâle
barlam08:10:53
bk. barlam
şafak08:10:51
Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık
aksülamel08:10:48
Tepki, reaksiyon
lâmekân08:10:39
Mekânı olmayan, mekânsız (Allah"ın sıfatlarından)
alçaklık08:10:38
Alçak olma durumu
pupa08:10:27
Geminin arkası, kıç
bademcik08:10:24
Boğazın iki yanında birer tane bulunan, badem biçimindeki organ
Giriş ücreti08:10:23
Bir gösteriyi görmek için ödenen ücret, duhuliye
Geleni08:10:19
Tarla faresi, büyük fare
puro08:10:19
Yaprak tütünle yapılmış kalın ve uzun sigara
Üzengi08:10:18
Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka
göz alıcı08:10:18
Güzelliği ile ilgi çeken, alımlı, göze çarpan
Sağaltım08:10:13
Sağaltma işi, tedavi
halk avcılığı08:10:06
Demagoji
mümkün08:10:03
Muhtemel, olabilir, olası
yığılma08:09:57
Yığılmak işi
münakaşa08:09:54
Tartışma
Muvaffakiyet08:09:53
Başarı
kaburga08:09:52
Eğe kemiklerinin oluşturduğu kafes