Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

Çözümleme07:21:51
Çözümlemek işi
Kaymakam07:21:49
Bir ilçenin en büyük yönetim görevlisi, ilçebay
zinhar07:21:48
Sakın, asla, olmasın!
bohçacı07:21:45
Bohça içinde dokuma eşya gezdirip satan kadın
ÜZÜLME07:21:25
Üzüntü duyma, teessür
mızıkçı07:21:24
Çeşitli sebeplerle oyun bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan (kimse), ordubozan, oyunbozan
epitelyum07:21:19
Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku
belen07:21:18
Bel
tek biçim07:21:18
Standart
yatık07:21:09
Dik olmayan, eğik, yatırılmış bir durumda olan
notalama07:21:05
Notalamak işi
öndelik07:21:04
Anlaşmaya göre, yapılacak bir hizmet veya satın alınacak bir mal karşılığı gerçekleşecek borçtan, öncelikle ödenen bölüm, avans
kuzu eti07:21:02
Kesilmiş kuzunun parçalanıp satılan eti
uyku sersemliği07:21:00
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
tezgâh07:20:59
Genellikle dükkânlarda satıcıların önündeki uzun masa
arz derecesi07:20:59
bk. enlem
Ucuz07:20:59
Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı pahalı karşıtı
uzun07:20:58
İki ucu arasında fazla uzaklık olan
su yatağı07:20:54
Su kaynağı
Söz dalaşı07:20:46
Karşılıklı söz söyleme, sözle saldırma
Ruh bilimci07:20:38
Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog
çıkıntı07:20:21
Bir yüzeyde ileri doğru çıkan bölüm
şaşırma07:20:21
Şaşırmak işi
gevşemek07:20:18
Çözülmek
TEKİT07:20:16
Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma, üsteleme
Hitabet07:20:16
Etkili söz söyleme sanatı, söz sanatı
İnce yapılı07:20:15
Narin, nazik, zayıf
asır07:20:12
Yüzyıl
Ta07:20:11
Tantal"ın kısaltması
Kalıcılık07:20:06
Kalıcı olma durumu
pergel07:20:05
Yay veya çember çizmekte ve ölçmekte kullanılan araç
önsel07:19:59
Hiçbir denemeye dayanmadan ve yalnız akıl yoluyla, apriori
ayrık07:19:59
Ayrılmış
rayiç fiyat07:19:58
Bir para biriminin malın sürüm değeri, piyasa fiyatı
ekip07:19:57
Takım, grup, kol
kara yağız07:19:53
Sağlıklı, gürbüz, güçlü
aylık07:19:50
Birine, görevi karşılığı olarak veya geçimi için her ay ödenen para, maaş
roman07:19:46
İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, itibarî veya gerçek olaylara dayanan uzun edebiyat türü
Kurşun07:19:43
Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4°C de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element. Kısaltması Pb
diVit07:19:40
Genellikle kuşak arasında taşınılan ve kalemliği ile hokkası bir arada olan yazı takımı
almak07:19:36
Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
değiş tokuş07:19:15
Değiş, alış veriş, mübadele, trampa
kulakçık07:19:15
Kalbin üst bölümünde bulunan ve biri (sağdaki) anatoplar damarlardan, öbürü (soldaki) akciğer toplardamarlarından kanı alıp karıncıklara veren iki boşluğun adı, kulacık
gizlicilik07:19:14
Özellikle ruhlar dünyasıyla ve evrenin bilinmeyen güçleriyle ilgili bilgi dünyasına dayalı çeşitli kuramlar, uygulamalar ve ayinler için kullanılan genel ad
talimat vermek07:19:00
üst düzeyde bulunan biri, yaptıracağı işle ilgili olarak görüşünü belirtmek, yol göstermek
SAFİ07:18:57
Katıksız, duru, temiz
engebesiz07:18:43
Engebesi olmayan
berrak07:18:41
Duru, temiz, aydınlık, açık
fizik07:18:40
(maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında) Genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı
tevkif07:18:23
Durdurma
Körpelik07:18:19
Körpe olma durumu, tazelik, taravet
delk07:18:18
Ovma, ovuşturma
ahlak bilimi07:18:15
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, törelere dayanan bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin hayata anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, etik
vekillik etmek07:18:11
birinin yerine bakmak, görevini üstlenmek
fişeklik07:18:10
Üzerine tüfek, tabanca fişekleri geçirilip bele asılan veya omuzdan bele doğru çapraz geçirilen kemer, kargılık
işkence07:18:10
Bir kimseye maddî veya manevî olarak yapılan aşırı eziyet
kopuntu07:18:02
Kopmuş parça, diaspora
sapaklık07:18:01
Belli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
tamamıyla07:18:00
Tam olarak, büsbütün, külliyen
KAMİL07:17:54
Yetkin, erişkin, eksiksiz, ağırbaşlı, mükemmel
ulaştırma07:17:52
Ulaştırmak işi
Meleke07:17:51
Tekrarlama sonucu kazanılan yatkınlık, alışkanlık
Kok07:17:44
Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü
sıçan otu07:17:43
Arsenik
soru eki07:17:38
Soru kavramı veren mi eki
Yaz07:17:33
(kuzey yarım küre için) Yılın, haziranın 21 "inde başlayıp eylülün 23 "üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi
çatlak07:17:28
Çatlamış olan
uyuzlaşma07:17:27
Uyuzlaşmak işi
leziz07:17:24
Tadı güzel, lezzetli
orta yuvarlak07:17:24
Futbol, basketbol vb. oyunların sahasında ortada bulunan ve başlama vuruşu veya atışının yapıldığı noktanın merkez olduğu alan, santra yuvarlağı
fok07:17:19
Etçiller takımının fokgiller familyasından, 1-2 m boyunda, postu değerli, memeli deniz hayvanı, ayı balığı (Phoca)
TAVİZ07:17:13
Ödün, ödünleme
girdap07:17:09
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, burgaç
istihraç07:17:00
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
fanfar07:16:59
Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra
Züppe07:16:25
Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop
FAİZ07:16:25
İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema
kıl payı07:16:24
(daha çok kalmak fiili ile) Çok az
tapma07:16:22
Tapmak işi
Nitelik07:16:21
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
Büyük07:16:16
(somut nesneler için) Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, küçük karşıtı
söğüş07:16:12
Suda kaynatılıp pişirilen, suyundan ayrılarak soğuk yenen et
endam07:16:00
Vücut, beden, boy bos
Çöpleme07:15:54
Düğün çiçeğigillerden, kökleri iç sürdürücü olarak kullanılan, kara çöpleme, yeşil çöpleme ve sarı çöpleme gibi türleri olan bir bitki, marulcuk (Helleborus)
İdmansız07:15:53
İdman yapmamış olan, idmanı olmayan, çevikliği olmayan, ham
simetrik07:15:49
Simetrisi olan, bakışımlı simetrik, mütenazır
söz gelişi07:15:48
Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenir
Ekonomi07:15:30
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
halk avcılığı07:15:29
Demagoji
müstahsil07:15:29
Üretici, yetiştirici
darbımesel07:15:21
Atasözü, atalar sözü
başat07:15:09
Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant
Canlandırıcı07:14:47
Canlılık veren, canlılık kazandıran
aza07:14:45
Organlar, vücut parçaları
kenar mahalle07:14:45
Şehrin merkezinden uzak ve çoğu kültürsüz, görgüsüz ve fakir halkın oturduğu semt
Molibden07:14:36
Atom numarası 42, atom ağırlığı 95, 94 olan ve 617° C ye doğru eriyen, gümüş beyazlığında, kırılgan, türlü çeliklerin alaşımına giren element. Kısaltması Mo
son adam07:14:16
Futbolda en geride bulunan savunma oyuncusu
ağaç mantarı07:14:14
Ağaçta biten bazitli mantarlara verilen ad
yat kulübü07:14:10
Yatçılık sporunun gelişmesini ve faaliyetini düzenleyen kuruluş
muhaceret07:14:09
Göç, göçme
KESİM EVİ07:14:01
Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha
İnandırma07:13:56
İnandırmak işi
DEFİNE07:13:47
Toprak altına gömülerek saklanmış, para veya değerli şeyler, gömü
soluk borusu07:13:45
Gırtlakla bronşlar arasında bulunan, yaklaşık 12 cm uzunluğunda, havanın akciğerlere girip çıkmasını sağlayan boru
çehre07:13:44
Yüz, sima
komünikasyon07:13:44
İletişim, haberleşme
ikircikli07:13:43
İşkilli
oğul07:13:43
Erkek evlât
hoyratça07:13:42
Kaba (bir biçimde)
elçilik uzmanı07:13:42
Elçiliğin, belli bir kolundaki görevli uzmanı, ataşe
övme07:13:41
Övmek işi, sena, medih
enöte07:13:33
Çift yıldızlarda, yoldaşın başyıldıza göre çizdiği bağlı yörüngenin, başyıldıza en yakın noktası
Takım07:13:31
Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman
yöntemli07:13:25
Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu
Yaratıcı07:13:06
Yaratma yeteneği olan
mektup07:12:56
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
göze çarpmak07:12:56
dikkati üzerine çekmek
şampiyon07:12:35
Millî veya milletler arası bir yarışmada ilk dereceyi alan, birinci olan kimse veya takım
günah07:12:33
Dince suç sayılan iş veya davranış
soğukkanlılık07:12:32
Soğukkanlı olma durumu, serin kanlılık
Nakit para07:12:27
Birikmiş, kullanılmaya hazır para, efektif
KAVRAM07:12:27
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
sinema tekniği07:12:26
Bir sinema filmini yaratmada kullanılan teknik araçlarla ilgili yöntem
BALÇIK07:12:08
İçinde çeşitli organik maddeler bulunan, daha çok killi, koyu, yapışkan çamur, mil
YANARDAĞ AĞZI07:12:06
Yanardağın tepesinde, yamacında veya eteğinde arka arkaya patlamalar ve püskürtmelerle oluşmuş huni biçiminde, çapı 1000 m den az, derinliği birkaç yüz m yi bulan delik, krater
sıçrama tahtası07:12:06
Araçtan atlamalarda, üzerine hızla basarak yükselme hızı kazanılan yaylı veya esnek tahtadan eğik yüzeyli araç
atık07:11:57
Süt veya yoğurt çalkamaya yarar küçük yayık
takla böceği07:11:55
Kın kanatlılardan, sırtüstü çevrildiğinde göğsündeki özel bir organın yardımıyla takla atarak düzgün durma yeteneğinde olan ve tel kurdu denilen kurtçukları dolayısıyla önem taşıyan böcek (Agriotes lineatus)
gözlüklü yılan07:11:54
Kobra
pars07:11:53
Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil memeli hayvan, leopar (Felis pardus)