Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

küresel06:07:17
Küre ile ilgili olan
amenajman06:06:57
Devlete ve kişilere ait ormanların, önceden hazırlanıp kabul edilmiş esaslara uygun olarak işletilmesi
öğretim görevlisi06:06:45
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
harf06:06:42
Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri
meyilli06:06:26
Bir yana eğimi olan, eğik
ensesi kalın06:06:08
Güçlü, istediğini yapabilen, sözü geçer (kimse)
sergi evi06:06:02
Sanat eserlerinin sergilenmesi için hazırlanmış yer
mürteci06:05:58
Yeni düzene karşı direnen gerici
bilim kurgu06:05:57
Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan film, roman vb
rh06:05:55
Rodyum"un kısaltması
isteksiz06:05:50
Bir işi yapmaya isteği olmayan, gönülsüz
metafizik06:05:50
Doğa ötesi, fizik ötesi
gölet06:05:48
Gölek
dergi06:05:45
Siyaset, edebiyat, teknik gibi konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
hınç06:05:39
Öç almayı güden öfke, kin, gayz
çevirgeç06:05:37
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
dam06:05:26
Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
tababet06:05:04
Hekimlik
eşkıya06:04:59
Dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar
zebercet06:04:58
Sarı renkte ve cam parlaklığında, doğal demir ve magnezyum silikat, krizolit
kıvanç06:04:48
Övünç, iftihar
görevli06:04:47
Görevi olan, vazifeli
netameli06:04:46
Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
kıpırdak06:04:45
Çok hareketli, yerinde duramayan, canlı
PAZARLIK06:04:41
Bir alış verişte tarafların kendileri için en elverişli fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıyla yaptıkları görüşme
yöntemli06:04:39
Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu
kuşkulandırma06:04:37
Kuşkulandırmak işi
sürücü06:04:35
Hayvan, at arabası ve motorlu taşıt süren kimse, şoför
cambazlık06:04:34
Cambazın işi veya mesleği, akrobatlık, akrobasi
naif06:04:31
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
müntahip06:04:28
Seçmen
her zaman06:04:24
Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık
kesir06:04:11
Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını anlatan sayı
TEPİ06:04:11
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
şırınga06:04:08
Havayı veya sıvıları emmeye veya itmeye yarayan alet
açık sözlü06:04:07
Her şeyi olduğu gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen
yurttaş06:04:06
Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş
kötülemek06:04:04
(nesneler için) Niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak
sunuş06:04:01
Sunmak işi veya biçimi
Avutmak06:03:54
Oyalamak
kuşkusuz06:03:51
Kuşkusu olmayan, işkilsiz
muazzam06:03:50
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
yiğitlik06:03:42
Yiğit olma durumu, yiğitçe davranış, yüreklilik, cesaret
hafifseme06:03:35
Hafifsemek işi, yeğniseme, istihfaf
jinekolog06:03:28
Jinekoloji uzmanı hekim, nisaiye uzmanı
röportaj06:03:27
Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı
çıkrıkçı06:03:18
Çıkrık yapıp satan kimse
popo06:03:17
Kaba et, kıç
lahana06:03:14
Turpgillerden, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitki, kelem (Brassica oleracea)
soluk almak06:03:13
havayı ciğerlere çekmek, nefes almak
taksir06:03:06
Kısaltma, kısma
su baskını06:03:05
Sellerin veya eriyen kar sularının katılmasıyla kabaran akarsuların yataklarından taşarak çevreyi basması, taşkın, taşma, seylâp
gübre06:02:53
Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre
töre dışı06:02:50
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
düğün çorbası06:02:47
Et, un, yoğurt katılarak özellikle düğünlerde yapılan ve üzerine kızgın yağ dökülen çorba çeşidi
aşüfte06:02:45
Oynak, açık saçık kadın, kokot
püskül06:02:38
Bir ucundan bazı şeylere süs olarak takılan, diğer ucu serbest saçak biçimindeki iplik demeti
kebere06:02:32
Gebre otu
hüsnüyusuf06:02:31
Karanfilgillerden, bazı türleri bahçelere süs olarak dikilen bir bitki, gugu çiçeği (Dianthus barbatus)
briç06:02:21
Dört kişi arasında oynanan bir iskambil oyunu
bura06:02:14
(bu ve ara kelimelerinden) Bu yer
ikna06:02:10
Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırma
kerevet06:02:08
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
namazsız06:01:59
Aybaşı durumunda olan (kadın)
sıhhat06:01:46
Sağlık, esenlik
amal06:01:44
İşler, işlemler
üstesinden gelmek06:01:41
başarmak, becermek
voltamper06:01:41
Dalgalı gerilimde, 1 voltluk bir gerilim altında 1 amperlik bir akımın ürettiği güç birimi
mersingiller06:01:33
İki çeneklilerden, mersin, karanfil, okaliptus gibi yaprakları almaşık, çiçekleri genel olarak talkım durumunda bulunan ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
kontrolör06:01:27
Denetçi
kurnazlık06:01:24
Kurnaz olma durumu veya kurnazca iş
vesveseli06:01:17
İşkilli, şüpheci
fosfor06:01:16
Atom numarası 15, atom ağırlığı 30,97 olan, yarı saydam, bal mumu kıvamında, karanlıkta ışıldayan sarımsak kokulu, 1,83 yoğunluğunda, zehirli bir element. Kısaltması P
gelenekçi06:00:42
Geleneklere bağlı (kimse)
Fak06:00:36
Tuzak, kapan
sezgili06:00:22
Sezgi ile edinilen, sezgiye dayanan
çözümleyici06:00:20
Çözümlemek işini yapan kimse
bari06:00:19
Keşke
kale06:00:19
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
rate06:00:18
Büyük fare
Akala06:00:08
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü
esnek05:59:53
Bir dış gücün etkisi altında uzamak, kısalmak, eğrilmek gibi biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elâstikî
delice05:59:19
Davranışları aşırı, deli gibi olan
iç lâstik05:58:56
Arabalarda dıştaki koruyucu lâstiğin içinde bulunan ve hava ile doldurulan lâstik, şambriyel
turşu suyu05:58:23
Turşunun olması ile birlikte ekşimsi ve kekremsi tadı olan su
meymenetsizlik05:58:21
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, nuhuset
revani05:57:25
Yumurta ve irmikle yapılan, fırında kabarıp piştikten sonra şerbet dökülen bir tür tatlı
melamet05:57:20
Kınama, ayıplama, azarlama, çıkışma
kermen05:57:15
Kale, germen
ok05:57:00
Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk
tatlı su ıstakozu05:56:51
Kerevit, kerevides
İHTİYARLAMA05:56:49
İhtiyarlamak işi, yaşlanma
latin05:56:45
İtalya"da Lâtium bölgesi halkından olan kimse
kilim05:56:33
Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya yün dokuma
yurtlandırma05:56:32
Yurtlandırmak işi, iskân
kacak05:56:25
bk. kap kacak
ketum05:56:25
Sır saklayan, ağzı sıkı, ağzı pek
kovan otu05:56:23
Oğul otu
tamamen05:56:09
Bütün olarak, büsbütün
karşılık vermek05:56:06
(küçük büyüğüne) karşı gelmek
bayrak direği05:56:04
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
ecel şerbeti içmek05:56:02
ölmek
üzüm suyu05:55:50
Üzümün sıkılması sonucu elde edilen meyve suyu
Ayçiçeği05:55:48
Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, gün çiçeği, günebakan; gündöndü (Helianthus annuus)
örf05:55:37
Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek, âdet
referandum05:55:37
Halk oylaması
ibadet etmek05:55:35
Tanrı buyruklarını yerine getirmek, Tanrı"ya yönelen saygı davranışlarında bulunmak, tapınmak
Ayı balığı05:55:32
Fok
kavrayış05:55:31
Kavrama, anlama, algılama yetisi
katma05:55:28
Katmak işi, ilhak
Tereyağı05:55:21
Sütten çıkarılan taze yağ
Acımasızlık05:55:19
Acımaz olma durumu, merhametsizlik, zulüm
geniş zaman05:55:16
Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman. Türkçede bu kip -r, -ir veya -er ekiyle kurulur: Başla-r, severim (sev-er-im), geliriz (gel-ir-iz) gibi
erdenlik05:55:15
Bakirlik
meymenetsiz05:55:13
Uğursuz
sağlamlık05:55:06
Sağlam olma durumu
ekalliyet05:54:50
Azınlık
toprak kölesi05:54:49
Toprağa bağlı köle
hayran05:54:48
Çok beğenen, hayranlık duyan
Belirsiz05:54:45
Belirli olmayan, gayrimuayyen
milimetre05:54:39
Metrenin binde birine eşit uzunluk ölçü birimi (mm)
diyalog05:54:36
Karşılıklı konuşma
türev05:54:16
Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi
top sürmek05:54:10
kısa vuruşlarla, topu kaçırmadan karşı takımın kalesine veya potasına doğru götürmek
ananas05:53:34
Ananasgillerden, sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç (Ananas sativus)
sinema sanatçısı05:53:33
Sinema yapımında emeği geçen sanatçı
daltonizm05:52:53
Renk körlüğü
direk05:52:39
Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek
STOK05:52:23
Bir satış yerinde satışa hazır bulundurulan malların tümü, istif
tecim05:52:01
Ticaret