Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

kocasız00:40:33
Kocası olmayan (kadın)
ulama00:40:21
Ulamak işi
Gizleme00:39:13
Gizlemek işi
Nefis00:36:40
Öz varlık, kişilik
Lezzet00:33:55
Ağız yoluyla alınan tat
HİSTERİ00:30:23
bk. isteri
çıkarım00:27:08
Çıkarmak işi
İrs00:26:44
Kalıtım, soya çekim
manisa lalesi00:24:33
Düğün çiçeğigillerden, korularda, kırlarda yetişen bir bitki (Anemone pulsatilla)
VEFAKAR00:23:18
Vefalı
tezat00:22:00
Karşıtlık, karşıt olma, kontrast
metanet00:21:36
Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık
abece00:21:24
bk. alfabe
avanaklık00:21:07
Avanak olma durumu, avanakça davranış
tefekkür00:19:18
Düşünme, düşünüş
yerleşim00:19:12
Yerleşme, iskân
delgeç00:17:46
Mukavva, kâğıt, kayış, maden gibi şeylerde delik açmaya yarayan araç, delecek, zımba
çabalama00:15:51
Çabalamak işi
burma00:12:04
Burmak işi
Dolama00:11:28
Dolamak işi
tabldot00:10:07
Lokanta ve otellerde belirli bir para karşılığında verilen birkaç kap yemek, seçmesiz yemek
Islık00:09:00
Dudakların büzülerek veya parmağın dil üzerine getirilmesiyle çıkarılan ince ve tiz ses
indirilme00:06:57
İndirilmek işi
devam etmek (veya ettirmek)00:06:06
başlanmış bir işi sürdürmek
elifba00:05:30
Arapça, Farsça ve Osmanlıcanın alfabesi
zaman dizini00:05:16
Tarihî olayların zaman bakımından sırası, kronoloji
zıypak00:04:58
Üzerine basıldığında kayan, kaygan
yaban gülü00:03:52
Gülgillerden, çiçekleri soluk pembe, beyaz, yemişi parlak kırmızı renkte bir bitki (Rosa canina)
gurk00:03:51
Kuluçka
hayranlık00:03:29
Hayran olma durumu
koleksiyoncu00:02:35
Koleksiyon yapmaya meraklı kimse
zekâ yeteneği00:02:34
Bir kimsenin zihin gücü ve kabiliyeti
Karı00:02:27
(genellikle iyelik ekleriyle) Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce
muvazeneli00:02:23
Dengeli, ölçülü
ilerleme00:01:45
İlerlemek işi
teber00:01:41
Balta
GARP00:01:33
Batı
gizlenmiş00:01:33
Saklanmış
cımbız00:01:29
Kıl gibi ince şeyleri tutmak veya çekmek için kullanılan küçük maşa
uyarıcı00:00:58
Uyarma özelliği olan, uyaran, münebbih
sensen00:00:54
Ağızdaki kokuları gidermek için çiğnenen baharlı bir madde
çöp00:00:54
Saman inceliğinde herhangi bir sap, dal veya tahta parçası
illet00:00:50
Hastalık
Vücut00:00:37
İnsan veya hayvan gövdesi, beden
Ululuk00:00:15
Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, izzet
talep00:00:10
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, dileme, istem
ruhsat23:59:19
İzin, müsaade
saç23:59:16
Baş derisini kaplayan kıllar
Bronz23:59:00
Tunç
Üst23:58:31
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk
STOK23:57:30
Bir satış yerinde satışa hazır bulundurulan malların tümü, istif
makarna23:57:04
İrmik veya una yumurta karıştırılarak hazırlanmış türlü biçimlerdeki kuru hamur ve bu hamurdan yapılan yemek
slâlom23:56:56
Kayak sporunda bayraklarla işaretlenmiş birtakım dönemeçlerden oluşan pist üzerinde yapılan bir yarış türü
meal23:56:24
Anlam, kavram, mefhum
Arap23:56:23
Orta Doğu ile Kuzey Afrika"nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan (kimse)
niyet23:55:58
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
ABİS23:55:50
Okyanusların çok derin yeri ve daha özel olarak, güneş ışığının erişemediği kesim
adilane23:55:48
Adalete uygun olarak, hakça
vilâdî23:55:46
Doğuştan (olan)
kıkırdak doku23:55:36
Kemiklerin bağlantı yerlerinde bulunan, katı, esnek ve saydam doku
kemre23:55:31
Gübre, tezek
umutsuz23:55:23
Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit
elekten geçirmek23:55:07
elemek
mütecanis23:55:03
Bağdaşık, homojen
yapmacık23:55:01
İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, düzme, sahte, sun"î, zahirî
masura23:54:54
Karton, tahta veya plâstikten yapılan, üzerine şerit, iplik vb. sarılan koni veya silindir
üzerine atmak23:54:50
bir suçu birine yüklemek
döngel23:54:31
Muşmula
harir23:54:20
İpek
Irmak23:54:11
Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir
o kadar23:54:06
aşırılık belirtir
ölçüsüz23:54:00
Ölçülmemiş, ölçüsü alınmamış olan
süzme23:53:49
Süzmek işi
kümeleşme23:53:42
Kümeleşmek işi
taaddüt23:53:40
Çoğalma, sayısı artma
lider23:53:37
Yönetimde gücü ve etkisi olan kimse, önder, şef
derya23:53:30
Deniz
müteakiben23:53:30
Sonra, arkadan, ardı sıra
omurga23:53:25
Birbiriyle eklemlenince kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
isnat23:53:15
Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme
hipnoz23:53:02
Uyku, ipnos
lam23:53:02
Arap alfabesinde l harfinin adı
yüklemek23:52:59
Bir yükümlülük altına sokmak, sorumlu tutmak
komot23:52:49
Komodin
ölümsüzlük23:52:48
Ölümsüz olma durumu, ölmezlik
yiv23:52:46
Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi
tampon23:52:32
Bir deliği kapamaya yarayan, herhangi bir maddeden yapılmış büyük tıkaç
enformasyon23:52:29
Danışma, tanıtma
cenaze duası23:52:28
Cenaze defnedilirken okunan dua
Tedrisat23:52:27
Öğretim
silah23:52:25
Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç
tebligat23:52:12
Bildirim
avokado23:52:08
Amerikan armudu (Persea americana)
Eril23:52:06
Bazı dillerde erkek cinsten sayılan (kelime), müzekker
mukadderat23:52:03
Yazgı
lastik ağacı23:52:02
Kauçuk
şiir defteri23:51:57
Yazılmış veya derlenmiş şiirlerin içinde bulunduğu defter
esnaf23:51:57
Küçük sermaye ve sanat sahibi
istemek23:51:56
Görmek istediğini bildirmek
Kan bağı23:51:45
Aynı soydan gelme durumu
ede23:51:43
Büyük erkek kardeş, ağabey
SÜLÜN23:51:40
Sülüngillerden, kuyruğu çok uzun, eti beğenilir bir kuş (Phasianus colchicus)
alkil23:51:36
Alkol kökü
lamel23:51:34
Mikroskopla yapılan incelemede bazen lâmların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası
seçme23:51:31
Seçmek işi
kurutma kabı23:51:31
İçinde nemçeker bir kimyasal madde bulunan ve bazı maddeleri kurutmak veya nemlenmelerini önlemek için kullanılan kapaklı cam kap, desikatör
sermayedar23:51:31
Sermayesi olan
televizyon23:51:28
Elektromanyetik dalgalar yoluyla halkın doğrudan doğruya alması maksadıyla yapılan hareketli veya sabit resimlerin sesli veya sessiz kalıcı olmayan görüntülerinin renkli veya siyah beyaz yayını
yorgunluk23:51:23
Çalışma veya değişik sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması
granit23:51:19
Kuvars, feldspat, ortoklâz ve mika minerallerinden birleşmiş türlü renkte, billûrsu, çok sert bir tür kayaç
arttırmak23:51:17
Yükseltmek
kemane23:51:17
Keman ve kemençe yayı
hissiz23:51:15
Duygusuz
staj23:51:12
Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi
süre aşımı23:51:09
Bir işin üzerinden belirli bir zaman geçerek, onun geçersiz kalması, zaman aşımı, müruruzaman
yaygaracı23:51:03
Gerekli gereksiz çok bağırıp çağıran, şamatacı, şirret
tımarlama23:51:01
Tımarlamak işi veya durumu
tef23:50:59
Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı
Maydanoz23:50:58
Maydanozgillerden, 50-80 cm yükseklikte, ufak yeşil yapraklı, özel kokulu iki yıllık otsu bir bitki (Petroselinum crispum)
çığ23:50:50
Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi
düşüklük23:50:41
Düşük olma durumu
Guatr23:50:41
Boyundaki kalkan bezinin aşırı büyümesiyle beliren hastalık, guşa, cedre
çarpıcı23:50:38
Etkili
belemir23:50:37
Orta Anadolu"da tarlalarda yetişen, çiçekleri mavimsi renkte bir yıllık bir bitki, peygamber çiçeği, mavi kantaron (Cephalaria syriaca)
kavruk23:50:35
Kavrulmuş olan
Ter23:50:34
Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı
solocu23:50:31
Sesiyle veya bir çalgıyla solo yapan kimse, solist
yufka açmak23:50:30
hamuru ince yaprak durumuna getirmek
semih23:50:26
Cömert, eli açık
gril23:50:19
Izgara