Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

ÜZME09:39:19
Üzmek işi
örnek09:39:18
Benzeri yapılacak olan; benzetilmek istenen şey, model
başka09:39:17
Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge
rıza göstermek09:39:16
razı olmak, onamak, uygun bulmak
iyilik09:39:16
İyi olma durumu, salâh
yüzük09:39:12
Parmağa geçirilen genellikle metal halka
merkeziyet09:39:04
Merkeziyetçilik
sorumluluk düşmek09:38:59
sorumlu sayılmak, sorumlu olarak görülmek
üzüm asması09:38:59
Üzüm çubuğunun ve dallarının asılarak yetiştirilmesi sonucu oluşturulan asma
Ülke09:38:59
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket
mahviyet09:38:50
Alçak gönüllülük
su09:38:42
(kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
makine yağı09:38:42
Orta sıcaklıkta ve hafif yük altında çalışan makinelerin hareketli parçalarının yağlanmasında kullanılan bir yağlama yağı
Alagarson09:38:39
Kısa kesilmiş saç
vasat09:38:36
Orta
alma09:38:35
Almak işi
caba09:38:34
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
rab09:38:34
Tanrı
pürtüklü09:38:29
Pürtükleri olan
yemlik09:38:29
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
naşir09:38:28
Yayan, saçan
kalp krizi09:38:28
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
hüviyet09:38:27
Kimlik
yelken09:38:27
Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü
üstü kapalı09:38:26
Açık ve kesin kelimeler kullanmadan
sipariş09:38:26
Bir şeyin yapılmasını, gönderilmesini, getirilmesini isteme, ısmarlama
yelloz09:38:19
(kadın için) Ahlâksız, hafifmeşrep, şıllık
ÇAĞLAYAN09:38:04
Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer, küçük şelâle
KALÇA09:37:54
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü
sem09:37:53
Zehir, ağı
Babayiğit09:37:53
Güçlü kuvvetli
Oran09:37:52
Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
gedikli09:37:44
Gediği olan
kamarot09:37:37
Gemilerde yolcuların hizmetine bakan görevli
bilerek09:37:22
isteyerek, kasten
ÇEVİKLİK09:37:22
Çevik olma durumu veya çevikçe davranış
teskere09:37:14
Sedye
ZAĞLI09:37:08
Kılağılı
germen09:37:07
Kale, kermen
fermejüp09:37:07
Çıtçıt
tamirat09:37:05
Onarım
milli09:37:04
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
aşağı09:37:04
Bir şeyin alt bölümü
lânetlenme09:37:03
Lânetlenmek işi
kürek kürek09:36:59
Kürekler dolusu, pek çok
piket09:36:58
İki, üç veya dört kişi arasında ve 32 kâğıtla oynanan bir tür iskambil oyunu
nısfiye09:36:58
Bir çeşit kısa ney
saman09:36:57
Türlü ekinlerin taneleri ayrıldıktan sonra, harmanda kalan parçalanmış sapları
Kürek kemiği09:36:57
Omzun art bölümünde bulunan, üçgen biçiminde geniş ve ince kemik
DEHA09:36:56
İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek kerte, dâhilik
kalpak09:36:56
Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık
lütesyum09:36:55
Atom numarası 71, atom ağırlığı 175 olan, iterbiyumun çözüşmesi ile oluşan, renksiz tuzlar veren, henüz uygulama alanı olmayan çok ender bir element. Sembolü Lu
surat09:36:52
Yüz, çehre
tahta perde09:36:45
İki yeri birbirinden ayıran tahta duvar
yaraya tuz biber ekmek09:36:44
bir derdin acısını çoğaltmak
lemis09:36:43
El ile dokunarak duyma, bir şeye el ile dokunma
susuz09:36:37
Suyu olmayan, suyu bulunmayan
uluslar arası09:36:24
Çeşitli milletler arasında yapılan; milletler arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletler arası, beynelmilel, enternasyonal
esenlik09:36:24
Esen olma durumu, sağlık, afiyet, sıhhat, selâmet
koz09:36:24
Ceviz
Başkent09:36:23
Başşehir
arlanma09:36:22
Arlanmak işi
kusur09:36:19
Eksiklik, noksan, nakısa
terfi09:36:15
(derecesi, makamı) Yükselme
duman rengi09:36:15
Koyu kül rengi, füme
hemşire09:36:13
Kız kardeş, bacı
DÜZLÜK09:36:11
Düz olma durumu
İçtenlikle09:36:06
İçten bir biçimde, samimiyetle
yılan09:36:03
Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı
KALİTE09:35:56
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
şeytan09:35:54
Din kitaplarına göre isyancı meleklerin, kötü ruhların başı olarak nitelenen varlık
yâd etmek09:35:54
anmak, hatırlamak
Vali09:35:53
Bir ilde devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi, ilbay
pürüzalır09:35:52
Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya çapaklarını, pürüzlerini almak için kullanılan, çevresinde kesici yüzü bulunan alet, rayba
demokrat09:35:51
Demokrasi yanlısı
orkide09:35:41
Salepgillerden, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla camlıklarda yetiştirilen birtakım bitki türlerinin ortak adı
müdür09:35:29
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
mugayir09:35:06
Uymaz, aykırı
madensel09:35:05
Madenle ilgili veya madene özgü olan, madenî, metalik
antant09:35:03
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
köşe başı09:35:02
Bir sokağın başka bir sokakla veya caddeyle kesiştiği yer
Tıkaç09:34:59
Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne
Sadistlik09:34:59
Sadist olma durumu
Nan09:34:58
Ekmek
mühimmat09:34:54
Savaş gereçleri, cephane
CEFALI09:34:53
Sıkıntıya, eziyete katlanmış veya katlanan
hint bademi09:34:52
Kakao
vezin09:34:52
Tartı
orkestra09:34:52
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
mısra09:34:52
Manzumenin satırlarından her biri, dize
Hareketli09:34:51
Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik
mesaj09:34:49
Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri
hemencecik09:34:44
Çarçabuk, anında
özgecilik09:34:36
Özgeci olma durumu, diğerkâmlık
Mecazen09:34:33
Mecaz yoluyla, mecaz olarak
pıhtı09:34:15
Koyulaşarak yarı katı duruma gelmiş sıvı
Kalça kemiği09:34:15
Yassı, geniş, girintisi ve çıkıntısı çok olan, leğen veya kemik çatının ön ve yan bölümlerini oluşturan bir çift kemik, oma
taahhüt09:34:15
Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme
VAZİFE09:34:14
Ödev
bütünlemek09:34:10
Ufak, bozuk paraları büyük para durumuna getirmek
Özgü09:34:10
Özellikle birine veya bir şeye ait olan, belli bir kimsede veya şeyde bulunan, has, mahsus
tarla faresi09:34:09
Sıçangillerden, 10 cm uzunluğunda, toprağı oyup yuva yapan, ekinlere zarar veren bir memeli türü (Microtus arvalis)
püskürme09:34:09
Püskürmek işi
söz etmek09:34:07
o şey üzerinde konuşmak
uçurum09:33:59
Dik ve derin yamaç
ağırşak09:33:49
Yün, iplik eğirilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça
meblağ09:33:48
Para miktarı, tutar
akan yıldız09:33:47
Güneş sistemine bağlı, kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gök cismi, ağma, şahap, meteor
monogami09:33:42
Tek eşlilik; tek karılık, tek kocalık
eğrelti otu09:33:34
Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki (Driopteris filix-mas)
AŞIRI09:33:34
Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın
bölüştürme09:33:34
Bölüştürmek işi
akıl hastahanesi09:33:33
Akıl hastalarının yatırıldığı hastahane
gürlük09:33:28
Gür olma durumu
yapağı09:33:10
İlkbaharda kırkılan koyun tüyü
alaycılık09:33:10
Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu
ataman09:33:09
Eskiden Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan
müfteri09:33:08
Karacı, kara çalan, iftiracı
Aylık09:33:07
Birine, görevi karşılığı olarak veya geçimi için her ay ödenen para, maaş
DİLÜVİYUM09:33:06
Bugünkü ırmakların dördüncü çağdan kalma en eski alüvyonlarına verilen ad
boyun borcu09:33:06
Yapılması gereken ödev, vecibe
yatık yazı09:33:05
Yazı yönüne doğru eğik olan yazı
fırfır09:33:03
Giysi, perde gibi şeylerin kenarlarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs, farba, farbala
yağız09:32:50
Esmer
but09:32:42
Vücudun kalça ile diz arasındaki bölümü
maderşahî09:32:41
Anaerkil, matriarkal
bukağı09:32:40
Ağır cezalıların ayaklarına takılıp ucuna pranga bağlanan demir halka
hiciv09:32:39
Yergi
özellikle09:32:39
Özel olarak, her şeyden önce, hele, bilhassa, hususuyla
şeb09:32:34
bk. gece, ruz