Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

saygısız04:25:13
Gereken saygıyı göstermeyen, saygısı olmayan, hürmetsiz
yörük04:25:07
Hayvancılıkla geçinen, Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı
Mercek04:25:04
İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran veya birbirinden uzaklaştıran, camdan veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim, lens
deniz kızı04:25:02
Denize yakın kayalıklar üzerinde şarkı söyleyen, başı ve göğsü kadın biçiminde, belden aşağısı balık kuyruklu doğaüstü yaratık
hareli04:24:44
Haresi olan
vidanjör04:24:32
Fosseptik kuyularındaki pis suları çekmeye yarayan makine
dayanmak04:24:31
Kullanılışı uzun sürmek, dayanıklı olmak
yetişmiş04:24:10
Gereken niteliğe veya olgunluğa erişmiş
hareket04:23:54
Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim
opera04:23:49
Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri
İŞKİL04:23:48
Kötü bir durumla karşılaşma sanısı, kuşku, kuruntu, vesvese
lavabo04:23:38
Üzerinde sıcak ve soğuk su muslukları bulunan, porselen, emaye veya sacdan yapılmış, el, yüz, bulaşık yıkamaya yarar, çukur yer veya eşya
güzel sanatlar04:23:35
Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro gibi insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar
uzlaşma04:23:20
Uzlaşmak durumu, uyuşma
oyun yazarlığı04:23:16
Oyun yazma işi
nim04:23:13
Yarı
artırım04:23:06
Bir şeyi idareli harcayarak onun bir bölümünü artırma işi, tasarruf
ova04:23:03
Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, genellikle geniş veya dar düzlük, yazı
oha04:23:00
Büyük baş hayvanları durdurmak için kullanılan seslenme
lav04:22:57
Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler
vana04:22:52
Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan alet, valf
laz04:22:52
Güney Kafkasyalı bir halk veya bu halktan olan kimse
Bas04:22:40
En kalın erkek sesi
vazıyet04:21:54
El koyma
sürüngen04:21:51
Sürüngenlerden olan (hayvan)
inkârcı04:21:47
İnkâr eden kimse
konveksiyon04:21:33
Isı yayımı, iletim
düşey04:21:32
Yer çekimi doğrultusunda olan, şakulî
artma04:21:17
Artmak işi
BECERİKSİZ04:21:12
Becerisi olmayan, usta olmayan
Deyiş04:21:11
Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslûp
öze04:21:11
Bir türde veya bireyde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, has
Ölçümlü04:21:02
Metrik
Ültimatom04:20:52
Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota
arena04:20:45
Amfiteatrın ortasında, boğa güreşi, yarış, oyun gibi türlü gösteriler yapılan alan
bozuk çalmak04:20:43
canı sıkılmış, yüzü asılmış olmak
arefe04:20:35
bk. arife
teşkil04:20:35
Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme
hürmet04:20:34
Saygı
beklenmedik04:20:32
Birdenbire, ansızın
haykırış04:20:21
Haykırmak işi veya biçimi
manipülâsyon04:20:18
Varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işi
Mertebe04:20:01
Aşama, derece, rütbe
yaban domuzu04:20:00
Domuzgillerden, domuzdan iri, bağ ve bahçelere zarar veren saldırgan bir yaban hayvanı (Sus scrofa)
çizgili04:19:24
Üzerinde çizgi bulunan
şatafatlı04:19:07
Süslü ve gösterişli
met04:18:38
Gelgit olayında denizin kabarması
vizon04:18:37
Sansargillerden, kürkü çok beğenilen bir memeli türü, mink (Mustela vison)
öbür04:18:37
"Bu" zamiriyle belirtilen bir şeyden sonda olan, öteki, diğer
mis04:18:33
Güzel kokulu bir madde
dibace04:18:32
Başlangıç, giriş, ön söz
kit04:18:15
Macun
saymanlık04:18:03
Hesap işlerinin görüldüğü yer, muhasebe, muhasiplik
hükmî04:18:02
Hükümle ilgili, tüzel
kas04:17:59
Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu, adele
kav04:17:56
Kav mantarlarından kurutularak elde edilen, çabuk tutuşan, süngerimsi madde
kap04:17:53
İçi gaz, sıvı veya katı herhangi bir maddeyi alabilen oyuk nesne
küfür küfür04:17:45
(rüzgâr için) Tatlı, serin ve hafif bir biçimde eserek
benbencilik04:17:41
Benbenci olma durumu
ÇELİŞİK04:17:37
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
Istaka04:17:30
bk. isteka
ordinat04:17:21
Bir noktanın uzaydaki yerini belirtmeye yarayan çizgilerden biri; en çoğu apsise dikey olarak çizilir. bk. koordinat
mayistra04:17:18
Grandi direğinin en alt sereni ve bu serene çekilen yelken
gürültülü04:17:12
Gürültüsü olan
orostopolluk04:17:05
Kurnazca iş, dalavere, dolap
mahsus04:16:42
Özgü
çekim04:16:42
Çekmek işi
pompalama04:16:37
Pompalamak işi
muntazaman04:16:21
Düzenli olarak
sokak04:16:20
İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol
o04:16:14
Başına getirildiği cümlenin anlattığı duyguyu belirtir
çelim04:16:10
Güç, kuvvet
trol04:16:07
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı
kamelya04:15:44
Çaygillerden, büyük, beyaz, pembe veya kırmızı renkte çiçekler açan, dayanıklı yapraklı bir bitki. Japon gülü. Çin gülü (Camellia japonica)
hezaren04:15:40
Düğün çiçeğigillerden, hekimlikte kullanılan zehirli bir bitki (Delphinium)
yapıncak04:15:14
Soğuk havada, açıkta bırakılan atlara örülen uzun tüylü kebe
taksalı04:15:12
Pulu yapıştırılmadığı veya eksik yapıştırıldığı için parası, cezasıyla birlikte kendisine gönderilen kimseden alınan (mektup)
taşlamak04:15:04
Bir şeyin içindeki taşları ayıklamak
HİNDİBA04:14:59
Birleşikgillerden, yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen birkaç yıllık otsu bir bitki, güneğik (Cichorium endivia)
apsis04:14:59
Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri
ay balığı04:14:47
Ay balığıgillerden, 3 m boyunda, görünüşü balık başına benzeyen, kuyruk yüzgeci hilâl biçiminde olan, Akdeniz"de yaşayan bir balık türü, pervane balığı, kemer balığı (Mola mola)
fakih04:14:41
Fıkıh bilgini
fatih04:14:39
Zafer kazanan, fetheden (kimse)
buluğ çağı04:14:37
Ergenlik çağı
parIltI04:14:36
Parıldama, göze çarpan parlaklık
OKAR04:14:35
Telli balıkçıl
fanti04:14:28
İskambil oyunlarında oğlan, bacak, veya vale adlarıyla bilinen kâğıt
falya04:14:18
Topları ateşlemek için ağız otunun konulduğu delik
facia04:14:12
Çok üzüntü veren, acıklı olay, afet
çavmak04:13:59
Dağılıp yayılmak, saçılmak
zarar04:13:56
Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat
klasik04:13:48
Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan
erime04:13:33
Erimek işi
uzmanlaşma04:13:33
Uzman durumuna gelme
duman04:13:26
Bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan kara veya esmer renkli gaz
çük04:13:23
Erkeklik organı
ordonat04:13:21
Silâhlı kuvvetlerin savaş gereçlerini, araçlarını ve bunlara benzer her türlü ihtiyaçlarını sağlamakla görevli sınıf (ordu donatım işleri sözünün kısaltması)
naiplik04:13:19
Naip olma durumu, niyabet
bohem04:13:19
Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse veya topluluk)
duluk04:13:16
Yüz
akya balığı04:13:05
Uskumrugillerden, ufak pullu, 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balık, akbalık (Lichia amia)
duyum04:12:54
Haber, istihbarat
duyma04:12:51
Duymak durumu
etkili04:12:48
Etkisi olan, tesirli, müessir
etkime04:12:46
Etkimek işi, tesir
intaniye04:12:43
Mikropla bulaşan hastalıklar
dengeli04:12:27
Dengesi olan, muvazeneli
ORMAN SARMAŞIĞI04:12:25
Ak asma
sevda04:12:24
Güçlü sevgi, aşk
nişanlanmak04:12:23
Evlenmeye söz verme belirtisi olarak yüzük takmak
rekonstrüksiyon04:12:21
Yeniden kurma
kama04:12:15
Silâh olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak
lakap04:12:11
Bir kimseye veya bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad
car04:11:54
Çağrı, tellâl ile duyurma; ilân
sızlama04:11:53
Sızlamak işi
sinema tekniği04:11:52
Bir sinema filmini yaratmada kullanılan teknik araçlarla ilgili yöntem
DİLEMMA04:11:35
İkilem
sözünün eri olmak04:11:24
verdiği sözü ne olursa olsun yerine getiren bir kişi olmak
seçimlik04:11:17
Seçme işine konu olma
ileti04:11:06
Bildirme yazısı, mesaj
aydınlanmak04:10:57
Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek
arka (veya sırt) çevirmek04:10:53
eski ilgiyi göstermez olmak, yabancı gibi davranmak
monoton04:10:45
Tekdüze, yeknesak
fay04:10:41
Kırık (III)
tirpitil04:10:28
bk. tirpidin
tümsek04:10:14
Küçük tepe
tunçlaşma04:09:59
Tunçlaşmak işi
referandum04:09:40
Halk oylaması
geçiştirmek04:09:39
Az bir zararla atlatmak, kurtulmak
Uzlaştırıcı04:09:31
Uzlaşmayı sağlayan