Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

palavracı03:12:03
Uydurma söz veya haber ortaya atan, yaptığı işleri abartan, bu davranışları huy edinmiş olan (kimse), tıraşçı
tefeci03:12:01
El altından yüksek faizle ödünç para veren kimse, faizci, murabahacı
Eylem03:11:57
Eylemek işi, fiil, aksiyon
kısmet03:11:45
Tanrı"nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip
giriş03:11:35
Girmek işi veya biçimi
TEM03:11:31
Tema
kervan03:11:21
Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı
doğru dürüst03:11:19
Tam olarak, eksiksiz olarak, istenildiği gibi, kusursuz, yanlışsız
LOKMA03:11:17
Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası, sokum
kömür03:11:05
Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt
süyüm03:11:03
İğneye geçirilen bir sap iplik
dar03:10:49
İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı
kaide03:10:41
Kural
devir03:10:37
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot
TRE03:09:59
Bir maddedeki kükürt oranını tespit etmek için kullanılan alet
bira03:09:37
Arpa ile şerbetçi otunu mayalandırarak yapılan bir içki, arpa suyu
tuş03:09:15
Piyano, org gibi müzik aletlerinde veya daktilo, hesap makinesi gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı
cami03:09:03
Müslümanların hep birlikte namaz kılmak için toplandıkları yer
Hafif03:08:55
Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı
mezhep03:08:49
Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri
kundak03:08:31
Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez
peşrev03:08:21
Klâsik Türk müziğinde, faslın giriş taksiminden sonra ilk çalınan dört haneli ve dört teslimli parça
hünnap03:08:07
Hünnapgillerin örnek bitkisi, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu"da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba)
sit03:08:03
Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı
apsis03:07:59
Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri
satranç03:07:43
İki kişi arasında altmış dört kareli bir tahta üzerinde değerleri ve adları değişik olan on altışar siyah ve beyaz taşlarla oynanan bir oyun
mürur03:07:31
Geçme, bir taraftan girip diğer taraftan çıkma
elebaşı03:07:15
Oyunda arkadaşlarına baş olan çocuk
iltifat03:07:13
Yüzünü çevirerek bakma
buz03:07:03
Donarak katı duruma gelmiş su
eser03:06:57
Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt
kıl03:06:49
Bazı hayvanların derisinde, insan vücudunun belli yerlerinde çıkan, üst deri ürünü olan ipliksi uzantı
kükürt03:06:39
Atom numarası 16, atom ağırlığı 32,06 olan, doğada saf veya başka cisimlerle birleşik olarak bulunan, sarı renkli, 119 C° de eriyen ve 444 C° de kaynayan element, sulf. Kısaltması S
tenezzül03:06:35
Alçalma, alçak gönüllülük gösterme
aktarmak03:06:21
Bir şeyin yolunu, yönünü değiştirmek
piyon03:06:09
Satrançta oyun başında ön sıraya dizilen, bulundukları sıra üzerinde ilk hamlede ister iki, ister bir hane gidebilen sekiz küçük taş, piyade
karış03:06:05
Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, baş parmak ve serçe parmakların uçları arasındaki açıklık
demode03:05:31
Modası geçmiş olan
Birinci03:05:21
Bir sayısının sıra sıfatı
uzanmak03:05:17
Gitmek
ciddi03:05:13
Şaka olmayan, gerçek
Kaybolma03:05:03
Kaybolmak işi
müzik03:05:01
Duygu, düşünce ve tek sesli veya çok sesli olarak anlatma sanatı, musiki
Kuru03:04:51
Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı
bırakmak03:04:43
Bir işi başka bir zamana ertelemek
roba03:04:39
Giysi, giyecek
kur03:04:31
Yabancı paraların ulusal para cinsinden değeri
kıymak03:04:21
Acımayarak büyük bir kötülük etmek, zulmetmek
kırlangıç03:03:55
Kırlangıçgillerden, geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, küçük göçebe kuş (Hirundo)
kavruk03:03:53
Kavrulmuş olan
mesele03:03:51
Sorun
yatkınlık03:03:49
Yatkın olma durumu
Dübbüasgar03:03:26
Küçük Ayı
Boyut03:03:23
Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanımı
öyle03:03:17
Onun gibi olan, ona benzer
kadro03:03:13
Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi
katalog03:03:07
Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan bütün, fihrist
sala03:03:05
Cemaati bayram veya cuma namazına çağırmak veya bazı yerlerde de cenaze için kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan salât
tezkire03:02:55
bk. tezkere
kemer03:02:51
Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı
tik03:02:31
Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi
göbek03:02:23
İnsan ve memeli hayvanlarda göbek bağının düşmesinden sonra karnın ortasında bulunan çukurluk
yalamak03:02:21
Dilini gezdirerek bir şeyin üzerindekini almak
sema03:02:05
Gök, gökyüzü
bulmak03:02:01
Kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmek
teflon03:01:59
Etilen ve flüordan elde edilen plâstik madde
Çatı03:01:55
Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü
ÜZERLİK03:01:53
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
yetkeli03:01:49
Yetkesi olan, otoriter
OYUN03:01:29
Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence
kertik03:01:25
Kertilmiş olan
tuz03:01:23
Kokusuz, suda eriyen, yiyecekleri korumada ve tatlandırmada kullanılan billûrsu madde (NaCl)
kasatura03:01:09
Süngü gibi, tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak
kama03:01:07
Silâh olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak
Varidat03:00:55
Akla gelen, içe doğan düşünce
evaze03:00:49
(giysi için) Etek ucuna doğru genişleyen
Kaynamak03:00:47
(böyle bir sıvının içinde bulunan şey) Fokurdamak
Hayat03:00:45
Yaşam, dirim
çavmak03:00:39
Dağılıp yayılmak, saçılmak
Yakında03:00:00
Yakın bir yerde
uray02:59:50
Belediye
surat02:59:42
Yüz, çehre
balıkçı02:59:34
Balık tutan veya satan kimse
meydana gelmek02:59:06
olmak, oluşmak
aramak02:59:04
Bir yöntem bulmaya çalışmak
devam etmek (veya ettirmek)02:58:56
başlanmış bir işi sürdürmek
mil02:58:50
Selin sürükleyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve toprak karışımı
beden02:58:32
Canlı varlıkların maddî bölümü, vücut
Kadar02:58:28
Büyüklüğünde, genişliğinde
temizlemek02:58:26
Sakıncalı, pürüzlü bir işi olumlu sonuçlandırmak
türlü02:58:04
Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif
anlamak02:58:02
Sorup öğrenmek
nakil02:57:54
Bir yerden alıp başka bir yere iletme, aktarma, taşıma, geçirme, aktarım
çift02:57:04
(nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan
emsal02:56:32
Benzerler
PRENSİP02:56:14
İlke, umde
pul02:55:50
Posta parası karşılığı mektuplara, damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası
sağduyu02:55:44
Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim
tepki02:55:35
Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülâmel, reaksiyon
Takım02:55:32
Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman
kılık02:55:30
Bir kimsenin giyinişi, giyim, üst baş, kıyafet, kisve
ya02:55:24
Birtakım duyguları güçlendirmek amacıyla cümlenin başında veya sonunda kullanılır
kelebek02:55:18
Pul kanatlılardan, vücudu, kanatları ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türleri olan böceklere verilen genel ad
Muvaffakiyet02:55:04
Başarı
sigorta02:55:00
Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için, önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi
zift02:54:44
Katran ve diğer organik maddelerin buharlaşmasından veya damıtılmasından elde edilen, kolay kırılan, az ısı ile eriyen, katı, siyah, parlak madde, kara sakız
zapt etmek02:54:38
zorla almak
cumhuriyet02:54:36
Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği millet vekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi
kebap02:54:32
Doğrudan doğruya ateşte veya kap içinde susuz olarak pişirilmiş et
Yazıhane02:54:18
Yazı ve danışma işlerinin yürütüldüğü iş yeri, büro
basmak02:54:06
(küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek
rağbet görmek (veya kazanmak)02:52:58
istenilmek, beğenilmek, istekle karşılanmak
kırba02:52:52
Sakaların içinde su taşıdıkları ağzı dar, altı geniş, deriden yapılmış kap, su kabı, matara
yanmak02:52:50
Ateş durumuna geçmek, tutuşmak
Yük02:52:46
Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi
Arzu02:52:42
İstek, dilek
biçimsiz02:52:30
Kendine özgü bir biçimi olmayan, biçimi bozuk, şekilsiz
ığıl ığıl02:52:28
Ağır ağır, yavaş yavaş
aort02:52:14
Kalbin sol karıncığından çıkan ve vücuda kırmızı kan dağıtan büyük atardamar
tamlayan02:52:10
Tamlamalarda temel olan bir adın anlamını açıklayan ad, zamir veya sıfat, belirten: Evin kapısı. Öğretmenin kitabı. Su yolu gibi
deterjan02:51:46
Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme, arıtma özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı
yezit02:51:14
Nefret edilen kimseler için kullanılan bir söz
çingene02:50:50
Hindistan"dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde göçebe olarak yaşayan bir topluluk veya bu topluluktan olan kimse
Cephe02:50:46
(yapılarda) Yüz, alnaç
dilmaç02:50:20
Çevirici, tercüman
Arka02:50:12
Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı
salta02:49:59
Köpeğin arka ayakları üzerine ayağa kalkması
ESKİ02:49:50
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
içli02:49:48
(taneli sebze veya kuru yemişler için) İçi dolu
sevgi02:49:36
İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu