Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

Çözümleme07:15:47
Çözümlemek işi
Gülünç07:15:46
Alayı üzerine çeken, eğlence konusu olan, güldürücü, tuhaf, komik
Şarkı07:15:45
Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi
ümera07:15:44
Buyurucular, beyler, amirler
bataklık07:15:44
Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge
görünüş07:15:44
Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey
Murabba07:15:44
Dört şeyden oluşan, dörtlü
ÇALGI07:15:42
Müzik aleti, enstrüman
ÇALIM07:15:40
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
Yararsız07:15:37
Yarar sağlamayan, yararı olmayan, faydasız, nafile
iskambil07:15:36
Bir yüzünde sayılar veya resimler bulunan, çeşitli oyunlar oynamaya yarayan kart, oyun kâğıdı
peçe07:15:35
Eskiden ülkemizde, bu gün bazı ülkelerde kadınların sokakta yüzlerine örttükleri ince siyah örtü, nikap
ONARIM07:15:33
Onarmak işi, tamirat, tamir
kavasya07:15:31
Acı ağaç
Süzmek07:15:30
Bazı sıvıların yoğunlaşmasına yol açan, katı ve tortulu maddeleri bu sıvılardan ayırmak
imroz07:15:29
Vücudu beyaz, baş ve ayaklarda siyah lekeler bulunan, küçük cüsseli, uzun ve ince kuyruklu, kaba karışık ve uzun yapağılı, Gökçeada ve kısmen Çanakkale ilinde yetiştirilen bir koyun türü
tekdüze07:15:28
Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, muttarit, yeknesak, monoton
uzun kafalı07:15:27
Kafa tasının ön art ekseni, yan eksenine göre uzun olan (kimse), dolikosefal
danışıklı dövüş07:15:25
Başkalarını aldatmak veya atlatmak için önceden yapılmış gizli anlaşmaya dayanan davranış, şike
haile07:15:25
Çok acıklı olay
öğle uykusu07:15:21
Genellikle öğle yemeğinden sonraki kısa süreli uyku
HAKİM07:15:21
Bilge
zikretme07:15:19
Zikretmek işi veya durumu
uşkun07:15:17
Karabuğdaygillerden, yaprakları yürek biçiminde, koku dıştan sincabî ve içten sarı renkte olan bir ravent türü (Rheum rhaponticum)
imkan07:15:16
Yararlanılan uygun şart veya durum, olanak
istifade etmek07:15:14
yararlanmak
ayıplama07:15:13
Ayıplamak işi, takbih
aşk07:15:08
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi
RÜŞVETÇİ07:15:07
Rüşvet alarak iş gören kimse
Satürn07:15:05
Güneş"e yakınlık bakımından altıncı olan gezegen, Sekendiz, Zühal
İç işleri07:15:04
Bir ülkede iç işleri bakanlığının sorumluluğundaki işler
Araç07:15:02
Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne
körelme07:15:01
Körelmek işi
Çöl07:15:00
Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra
KADEME07:14:59
Aşama, basamak
imame07:14:57
Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça
imdat07:14:56
Tehlikede olana yapılan yardım
imale07:14:55
Bir tarafa yatırma, eğme
ZORLA07:14:53
Zor kullanarak, zecren; metazori
hükümsüz07:14:52
Yürürlükten çıkarılmış, yürürlükten kaldırılmış, geçersiz, hükmü kalmamış
Seyelan07:14:51
Akma, akıntı
SÜRÜ07:14:51
Evcil hayvanlar topluluğu
nişanlamak07:14:49
Bir hedefi vurmak için silâh, taş vb.ye belli bir doğrultu vermek
İvedilik07:14:48
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical
sayı07:14:45
Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz
küt07:14:45
Kısa ve kalınca; sivri ve uzun olmayan
içe yöneliklik07:14:43
Gerçeklerden kaçınarak hayal olaylara bağlılığı geliştirme ve düşünceleri, daha çok dileklerin yönetmesine bırakmak durumu, otizm
fakir fukara07:14:41
Yoksullar, geçimini sağlamakta güçlük çekenler
ÇAPUT07:14:40
Eski bez parçası, paçavra
ÇAPAR07:14:39
Postacı, ulak
SUÇ07:14:39
Törelere, ahlâk kurallarına aykırı davranış
SONUÇSUZ07:14:36
Sonuca ulaşamayan, sonuç vermeyen, neticesiz
zen07:14:35
Kadın
Yığılmak07:14:33
Çok sayıda birikmek toplanmak
öbürü07:14:32
Öteki, öbür kişi veya şey, diğeri
Dilenci07:14:31
Geçimini dilenerek sağlayan (kimse)
Ahenk07:14:30
Uyum
kalıtımsal07:14:30
Soydan geçme, soydan kalma, kalıtımla ilgili, ırsî
dağ tavuğu07:14:28
bk. çil (I)
kavak07:14:28
Söğütgillerden, sulak bölgelerde yetişen, boyu bazı türlerinde otuz veya kırk m ye değin çıkan, kerestesinden yararlanılan bir ağaç (Populus)
istanbulin07:14:27
Tanzimat"tan Meşrutiyet"e kadar Türkiye"de kullanılan, yakası kapalı bir tür erkek ceketi
Mabet07:14:26
Tapınak, ibadet yeri, ibadethane
Dilemma07:14:22
İkilem
gök evi07:14:21
Gök olaylarını yıldızların, Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını, hareketlerini küresel bir kubbe içinde, çeşitli araçlarla gösteren yapı, plânetaryum
salahiyetsiz07:14:20
Yetkisiz
çenesi kuvvetli07:14:19
Kolay ve etkili söz söylemekten yorulmayan
Men07:14:16
Yasaklama, izin vermeme
Mor07:14:14
Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin kırmızıya çalanı
verimsizlik07:14:14
Verimsiz olma durumu
ÜRETEÇ07:14:13
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
Kir07:14:13
Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik
Mum07:14:12
Bir fitilin üzerine erimiş bal mumu, iç yağı, stearik asit veya parafin dökülüp genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun ışık aracı
bağ çubuğu07:14:10
Asma fidesi
Kok07:14:09
Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü
Koz07:14:06
Ceviz
Kaz07:14:05
Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabanî veya evcil kuş (Anser)
Kil07:14:04
Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak
ıstaka07:14:03
bk. isteka
Kan07:14:02
Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plâzma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı
Huy07:14:01
İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat
rina07:14:01
Tırpana
rüesa07:14:00
Başkanlar
Sırtlan07:14:00
Sırtlangillerden, daha çok leşle beslenen, etçil, postu benekli bir hayvan (Hyaena)
His07:14:00
Duygu
Hor07:13:57
Değersiz, önemi olmayan, aşağı
Hey07:13:55
Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenir
Ham07:13:54
(meyve için) Yenecek kadar olgun olmayan
Her07:13:53
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
Had07:13:51
Sınır, uç
Tin07:13:50
Ruh
IRA07:13:47
Seciye, karakter
sağgörülü07:13:47
Sağgörüsü olan, basiretli
kanun maddesi07:13:47
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerinin gösteren bölüm, bent, fıkra
misyon07:13:47
Bir kimseye veya bir kurula verilen özel görev
ULU07:13:44
Erdemleri bakımından çok büyük, yüce
Udi07:13:43
Ut çalan çalgıcı, utçu
bağnaz07:13:42
Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp
Ton07:13:42
Bin kilogramlık ağırlık birimi; bir metre küp hacminde ve + 4° C deki arı suyun ağırlığı
limon07:13:39
Turunçgillerden, 3,5 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, beyaz çiçekli bir ağaç (Citrus limonum)
SOY07:13:38
Manzum söz
SIR07:13:37
Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
Saz07:13:35
İnce kamış, hasır otu, kiliz, kofa
Sav07:13:34
İddia, tez
Saf07:13:33
Dizi, sıra
yarak07:13:31
Silâh
Sal07:13:31
Birçok kalın direk yan yana bağlanarak yapılan, düz ve korkuluksuz deniz veya ırmak taşıtı
brom07:13:30
Atom numarası 35, atom ağırlığı 79,909 olan, deniz sularında az, bazı göllerde çok miktarda bulunan, yoğunluğu 2,97 olan kırmızı renkli, pis kokulu, zehirli sıvı bir element. Kısaltması Br
samankapan07:13:27
Kehribar
belirme07:13:26
Belirmek işi, tebellür etme
besleme kız07:13:25
Besleme
tembellik etmek07:13:25
tembelce davranmak
Sapkınlık07:13:23
Sapkın olma durumu
TEHİR07:13:22
Sonraya bırakma, erteleme
ZEBAN07:13:20
Dil, lisan
taş basmacı07:13:19
Taş basması ile uğraşan kimse
hafıza kaybı07:13:18
Sinir sistemindeki bir arıza sebebiyle bilincin yitirilmesi
keçiboynuzu07:13:14
Baklagillerden, kerestesi marangozlukta, kabukları tabaklıkta kullanılan bir ağaç, harnup (Ceratonia siliqua)
takdimci07:13:14
Tanıtmacı
döl yatağı07:13:12
Memelilerde dölün ana karnında iken, içinde bulunduğu organ, rahim
Asgari07:13:08
En az, en aşağı, en azından, en düşük
yeter sayı07:13:07
Bir oturumun açılabilmesi için bulunması gereken üye sayısı, nisap
ayaklı07:13:05
Ayağı olan
Zaman07:13:03
Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
tefeci07:13:02
El altından yüksek faizle ödünç para veren kimse, faizci, murabahacı
İnam07:12:58
Emanet, vedia
kepazelik07:12:58
Kepaze olma durumu veya kepazece davranış, maskaralık, rezalet
müteheyyiç07:12:57
Heyecana kapılmış, heyecanlı
mutlaka07:12:56
Kaçınılmaz bir biçimde, her hâlde, ne olursa olsun
SAKİL07:12:53
Ağır
körü körüne07:12:53
Davranışının gerekçesini ve nasıl sonuçlanacağını bilmeden, düşünüp taşınmadan