Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

Çözümleme07:12:18
Çözümlemek işi
misket07:12:12
Güzel kokulu meyveleri nitelemek için kullanılır
esenleme07:12:11
Esenlemek işi, selâm
uyuşukluk07:12:02
Uyuşuk olma durumu
ahlak bilimi07:11:54
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, törelere dayanan bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin hayata anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, etik
doğaçtan07:11:45
Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi (söylemek, konuşmak), irticalen
miskin07:11:44
Çok uyuşuk olan (kimse)
müteahhit07:11:37
Başkasıyla ilgili bir işi yapmayı üzerine alan kimse, üstenci
tahin rengi07:11:28
Kirli, koyu sarı renk, tahinî
kredi mektubu07:11:20
Bankaların veya malî kuruluşların müşterilerine ticarî işlemlerle ilgili kredi hesabı açtırmak için şubelerine veya muhabirlerine gönderdikleri yazı, akreditif
töre dışı07:11:03
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
mürettip07:10:54
Düzenleyen, hazırlayan, sıraya koyan
rütbesiz07:10:53
Rütbesi olmayan, kıdemsiz
KAZIMA RESİM07:10:46
Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra, üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, gravür
valf07:10:37
Vana
ayniyat07:10:29
Kullanılmaya veya harcamaya elverişli, taşınması kolay eşya
gayrimenkul07:10:20
Taşınmaz
saydam07:10:12
İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf
haysiyet07:10:03
Değer, saygınlık, itibar
katıksız07:10:01
Katığı olmayan
özengen07:09:55
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
nefes nefese07:09:53
Soluyarak, soluk soluğa
kalp krizi07:09:47
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
çoğaltma07:09:45
Çoğaltmak işi
gölge balığı07:09:40
Alabalıkgillerden, uzunluğu 20-50 cm, sırt yüzgeci büyük, tatlı su balığı (Thymallus thymallus)
teskin07:09:40
Acı, öfke, heyecan gibi duyguları yatıştırma, dindirmeye çalışma
akliye07:09:39
Akıl hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
tutanak07:09:39
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname
açık sarı07:09:39
Sarının bir ton açığı
mekanikçilik07:09:38
Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm
kenar07:09:29
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
kargaşalık07:09:21
Kargaşa durumu
ölçülülük07:09:13
Ölçülü, dengeli olma durumu, ılım, itidal
geometri07:09:12
Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese
porno07:08:56
Pornografik sözünün kısaltılmışı
bağlantısız07:08:55
Aralarında bağlantı bulunmayan
karın zarı iltihabı07:08:49
bk. karın zarı yangısı
VEFASIZ07:08:47
Vefası olmayan, sevgisi çabuk geçen, hakikatsiz
Maatteessüf07:08:38
"Üzülerek söylüyorum, ne yazık ki..." anlamında kullanılır
ziraatçı07:08:33
Tarımcı
kan dolaşımı07:08:30
bk. dolaşım
yığılma07:08:21
Yığılmak işi
HÜCRE BİLİMİ07:08:13
Biyolojinin, hücrenin yapı, görev, çoğalma ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji
benlik07:08:04
Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
kanaatkar07:07:47
Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen
geyik dikeni07:07:39
bk. akdiken
lokman ruhu07:07:30
Eter
katip07:07:22
Sekreter, yazman
aşınma07:07:16
Aşınmak işi
iyi niyet07:07:05
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
BELKİLİ07:06:59
Olasılı, muhtemel
YANILGI07:06:57
Yanılma durumu, yanlış davranış; yanlış, hata
nanemolla07:06:48
Güçsüz, dayanıksız (kimse)
ateşli07:06:43
Ateşi olan
HAYAL KIRIKLIĞI07:06:39
Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü, düş kırıklığı
mükafat07:06:31
Ödül
örtünme07:06:27
Örtünmek işi
jenerasyon07:06:22
Kuşak, nesil
merkeziyet07:06:14
Merkeziyetçilik
iffetli07:06:10
İffettini koruyan, sili, afif
tevettür07:06:05
Gergin duruma gelme, gerilme
akraba07:05:57
Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım
maskara07:05:54
Eğlendirici, sevimli, güldürücü, hoş
MEZBAHA07:05:48
Hayvan kesilen yer, kesim evi, kanara,salhane
diyapozitif07:05:40
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
tapınma07:05:37
Tapınmak işi
çiçek dürbünü07:05:31
bk. kaleydoskop
emirber07:05:23
Emir eri
Hicvetme07:05:21
Hicvetmek işi
protesto07:05:14
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
pamuk taş07:05:06
Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya silisli tortu, traverten
maharet07:05:05
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
sepici07:04:57
Sepi işini yapan kimse, tabak (II)
dikine07:04:53
Dikey olarak, diklemesine
ders almak07:04:49
(bir konu üzerinde bir öğrenci) yetkili bir kimseden bilgi edinmek
smaçör07:04:40
Voleybolda file üzerinde karşı alana doğru yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vuran, oyuncu
dökme demir07:04:34
İçinde % 2"den % 6"ya kadar karbon bulunan bir demir-karbon alaşımı, font, pik (l)
dua07:04:32
Tanrı"ya yalvarma, yakarış
piyasa07:04:28
Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar
garanti07:04:24
Güvence, inanca, teminat
suare07:04:23
Akşam yemeğinden sonra yapılan eğlence, toplantı
su samuru07:04:15
Sansargillerden, tüyleri koyu kahverengi, iyi yüzen, kürkü beğenilen, küçük bir tür hayvan, lutr (Lutra)
sefine07:04:11
Gemi
rejisör07:04:06
Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik gibi ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan sanatçı, yönetmen
taban07:03:58
Ayağın alt yüzü
hileli07:03:55
Hilesi olan, içine hile karışmış, hile ile yapılmış
ha babam (veya ha babam ha)07:03:54
karşısındakinin çabasını artırmak için kullanılır
muvaffak olmak07:03:49
başarmak, başarılı olmak; becermek
taraf07:03:41
Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri
cicili bicili07:03:32
Göze çarpan süslerle bezenmiş
Vaziyet07:03:24
Konum
zımbırtı07:03:22
Telli bir çalgıyı acemice çalarak çıkarılan çirkin ses
gönül hoşluğu07:03:15
Hiçbir baskının etkisi altında olmaksızın, severek isteyerek
zorlayış07:03:07
Zorlamak işi veya biçimi
gıybet07:03:05
Çekiştirme, yerme, kötüleme, kov
mevzu07:02:59
Konu
istenççilik07:02:50
Akla ve bilmeye değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti, iradiye, volontarizm
kovucuk07:02:49
Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük deliklere verilen ad, adese
ısmarlama07:02:42
Ismarlamak işi, sipariş
Yasak07:02:33
Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet
aritmetik07:02:28
Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu
kifayet07:02:24
Yetişir miktarda olma, yetme, kâfi gelme
ön çalışma07:02:16
Bir çalışmaya başlayabilmek için yapılması gereken hazırlık
âşıktaşlık07:02:11
Karşılıklı sevişme, muaşaka
yetinme07:02:07
Yetinmek işi, kanaat, iktifa
sabotaj07:01:59
Baltalama
kurtarıcı07:01:55
Kurtaran, halâskâr
kara sevdalı07:01:50
Kara sevdaya tutulmuş, melânkolik
ehlidil07:01:42
Gönül eri, kalender, rint
Kertenkele07:01:38
Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan (Lacertus)
abuhava07:01:33
İklim
entari07:01:21
Genellikle tek parçalı kadın giyeceği
hayvan07:01:21
Bitkilerden farklı olarak, duygu ve hareket yeteneği olan canlı yaratık
Ruh bilimci07:01:16
Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog
çayır kuşu07:00:59
Tarla kuşu
arz etmek07:00:51
sunmak
özensiz07:00:48
Özenmeden, kaba, baştan savma, gelişigüzel yapılan (iş), itinasız
Yer ölçümü07:00:43
Yerin boyutlarını ve biçimini konu olarak inceleyen bilim, jeodezi
yurtlanma07:00:26
Yurtlanmak işi, iskân
imamlık07:00:25
İmam olma durumu
laisizm07:00:17
Lâiklik
Nasıl07:00:10
(bir kimse, bir olay veya bir konu için) Ne gibi, ne türlü
evren07:00:09
Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos
çoğunluk07:00:00
Sayı üstünlüğü, ekseriyet
alışık06:59:53
Herhangi bir duruma alışmış olan
Mürai06:59:20
İkiyüzlü
Hicvetme06:59:17
Hicvetmek işi
Karşılama06:58:47
Karşılamak işi, istikbal
eksilme06:58:14
Eksilmek işi, tenakus
kör06:57:30
Görme duygusu olmayan, görmez