Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

Çözümleme02:15:28
Çözümlemek işi
gülümseme02:14:58
Hafifçe gülme, tebessüm
uza devim02:14:54
(ruh bilimi ötesinde) Fiziksel etkili medyumların gerçekleştirdiği öne sürülen olaylardan biri olan, nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi, telekinezi
ağırlanma02:14:53
Ağırlanmak işi
reze02:14:31
Menteşe
Yazar02:14:13
Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif
evren doğumu02:14:12
Evrenin oluşumu, kökeni, doğuşu ve yaradılışı ile ilgili kuram, kozmogoni
od02:14:10
Ateş
kuşku02:14:08
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
akran02:13:51
Yaşça denk, yaşıt, boydaş, öğür
aydın02:13:37
Işık alan, ışıklı, aydınlık
KALİTE02:13:36
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
hatip02:13:35
Topluluk karşısında söz söyleyen kimse, konuşmacı
seçenek02:13:34
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
KESİNTİ02:13:34
Kesilen parça, kırpıntı
yeknesak02:13:33
Biteviye tekdüze, tek örnek, monoton
sevap kazanmak (veya işlemek)02:13:32
hayırlı bir davranışta bulunmak
bırakma02:13:31
Bırakmak işi
PEK ÇOK02:13:31
Yeterinden fazla, bir hayli
nüfuz02:13:30
(içine) Geçme
arda02:13:28
İşaret olarak yere dikilen çubuk
Reçine02:13:27
Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi
yer adı bilimi02:13:26
Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponomi
kadınlar hamamı02:13:24
Herkesin aynı anda ve yüksek sesle konuşmasıyla çok gürültü edilen yerler için söylenir
pare02:13:24
Parça, kısım
DİLÜVİYUM02:13:18
Bugünkü ırmakların dördüncü çağdan kalma en eski alüvyonlarına verilen ad
obruk02:13:17
İçbükey, mukaar, konkav
sızılı02:13:15
Sızısı olan
göt02:13:14
Anüs
Pt02:13:10
Plâtin"in kısaltması
Koyak02:13:10
İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
verimsiz02:13:09
Verimi olmayan veya az olan, yetersiz
çarpış02:13:04
Çarpmak işi veya biçimi
sunum02:13:02
Lokma, parça
mevsuf02:13:01
Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş
el yatkınlığı02:13:00
İşe alışmış olma durumu, mümarese
Yeğin02:12:59
Zorlu, katı, şiddetli
ücret02:12:59
İş gücünün karşılığı olan para ve mal
Görecilik02:12:58
Bağıntıcılık, izafiye, rölâtivizm
yabanî ıspanak02:12:55
Pazı (I)
çevirgeç02:12:55
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
akademisyen02:12:55
Akademi üyesi
hamal02:12:54
Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse, taşıyıcı, yükçü
yararlı olmak02:12:53
fayda sağlamak
sili02:12:53
Kilim, yünden dokunmuş yaygı
hattat02:12:50
El yazısı çok güzel olan sanatçı
felsefeci02:12:49
Felsefe incelemeleri yapan kimse
misafir ağırlamak02:12:47
konuğa gerekli ilgiyi göstermek, ikramda bulunmak
prematüre02:12:46
Vaktinden önce, erken doğmuş (bebek)
durma02:12:44
Durmak durumu
âdet olmak02:12:43
öteden beri yapılır olmak
diş taşı02:12:42
Diş köklerinde oluşan kireçsi taş tabaka
se02:12:41
Selenyum"un kısaltması
KÖSELE02:12:40
Ayakkabı tabanı, bavul, çanta yapımında kullanılan, büyük baş hayvanların işlenmiş derisi
el alem02:12:39
Herkes, el gün, yabancılar
kemalist02:12:39
Atatürkçü
düğün çiçeğigiller02:12:38
İki çeneklilerden, bazı türleri süs bitkisi olarak kullanılan bir familya
süslemek02:12:37
Söz oyunlarıyla güzelleştirmek
sulak02:12:36
Suyu olan, suyu bol
cüda02:12:35
(yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden) Ayrılmış olan, uzak kalmış olan
URAN02:12:34
Teknik, sanayi, endüstri
harp okulu02:12:33
Türk Silâhlı Kuvvetlerine subay yetiştiren yüksek okul, harbiye
tezkireci02:12:32
Tezkereci
tövbe02:12:31
İşlediği bir günah veya suçtan pişman olarak bir daha yapmamaya karar verme
manevra02:12:15
Bir aletin işleyişini düzenleme, yönetme işi veya biçimi
agraf02:11:45
Kanca, kopça
gazino02:11:40
Yemek yenilen, gösteri izlenen, bazen oyun sergilenen eğlence yeri
sevgili02:11:19
Sevgi ve bağlılık duyulan
Bi02:10:35
Bizmut"un kısaltması
talihsiz02:10:33
Talihi ters olan, talihi kötü olan, şanssız, bahtsız
nitel02:10:19
Nitelik bakımından olan, nitelikle ilgili bulunan
ara buluculuk02:10:06
Uzlaştırıcılık
sahneye koymak02:10:02
tiyatro eserini veya müzikal bir oyunu, metin, oyun, yorum, dekor, müzik vb. öğeleri birbiriyle uyumlu duruma getirerek sahne için uygulamak, sahnelemek
şişmanlama02:09:57
Şişmanlamak işi
ahval02:09:21
Durumlar, hâller, vaziyetler
şarbon02:09:15
Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, kara kabarcık, kara yanık, yanıkara
Müessese02:09:11
Kuruluş, kurum (I)
tur atmak02:08:52
dolaşmak, dolaşıp gelmek, dönmek
bilinçli02:08:17
Bilinci olan, bilinçle yapılan, şuurlu
meslekî02:08:02
Mesleğe ilişkin, meslekle ilgili olan
İzinsiz02:08:02
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
basübadelmevt02:07:33
Ölümden sonra dirilme
kekelik02:07:15
Kekemelik
gözlükçü02:07:00
Gözlük satan veya onaran kimse
atlatmak02:06:47
Savsaklamak
atanma02:06:45
Bir göreve getirilme, tayin edilme
çiy02:05:56
Havada buğu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları, şebnem
duyarlı02:05:46
Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, hassas
hamaset02:04:51
Yiğitlik, kahramanlık, cesaret
insan bilimci02:04:47
Antropolog
müfettiş02:04:22
Bir kuruluştaki işlerin konu ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse
görünürde02:04:19
Dıştan bakınca, görünüşe göre, ortada, meydanda
asansör02:04:17
İnsanları veya yükleri bir yapının bir katından ötekine veya yüksek yerlere çıkarıp indiren elektrikle işler araç
puşt02:04:06
Eş cinsel erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden sapık erkek çocuk
marangoz mengenesi02:04:01
Tutkallanmış veya işlenecek olan tahtaların tutturulduğu kıskaç
bilumum02:04:00
Bütün, hep, kamu, ... -in hepsi
teşrifat02:03:40
Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü
KUTUPLANMA02:03:39
Kutuplanmak işi, polârizasyon
yonca02:03:29
Baklagillerden, başak durumundaki çiçekleri kırmızı veya mor renkli, hayvanlara yem olarak yetiştirilen çayır bitkilerinin genel adı (Trifolium)
probabilizm02:02:54
Olasıcılık
Sahtekarlık02:02:33
Sahtekâr olma durumu veya sahtekârın yaptığı iş, düzmecilik
kesintiye uğramak02:02:31
bir süre için durmak
tein02:02:28
Çayda bulunan ve kafein niteliğinde olan etkili madde
Müstear02:02:25
Eğreti olarak alınmış, takma
alfabetik katalog02:02:14
Eserleri yazarların soy adlarına veya adlarına göre sıraya sokan katalog
KUŞ BİLİMİ02:01:58
Kuşları inceleyen bilim, ornitoloji
çözülme02:01:57
Çözülmek işi
giyinik02:01:15
Giyinmiş olan
afi02:01:02
Gösteriş, çalım, caka
gabavet02:00:43
Anlayışsızlık, kalın kafalılık
portakal02:00:14
Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen bir ağaç (Citrus aurantium)
Çiftçilik01:59:53
Çiftçi olma durumu
boğaz01:59:46
Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik
mugayir01:59:25
Uymaz, aykırı
karavaş01:58:52
Savaşta tutsak edilen veya satın alınan ve sahibinin üzerinde tam bir kullanma hakkı bulunan kadın
güldürü01:58:47
Güldürme özelliği olan
cadalozlaşma01:58:46
Cadalozlaşmak işi
MACERACI01:58:36
İlginç ve tehlikeli olayları göze alan, maceraperest
şergil01:58:30
Askıntı, baş belâsı
karıncayiyen01:58:01
Karıncayiyengillerden, Avustralya"da yaşayan, karıncayla beslenen bir memeli türü (Echidna acule ata)
Yaşıt01:58:00
Yaşları birbirine eşit olan; aynı yaşta olan (kimselerden her biri), akran
mazhariyet01:57:50
Erişme, elde etme
apak01:57:36
Çok ak
BESTE01:57:34
Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü
krizolit01:56:57
Zebercet
heyecan01:56:39
Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi gibi sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu
Kurulu01:56:25
Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş
KÖRELME01:56:16
Körelmek işi
Yalvarma01:55:50
Yalvarmak işi
tek biçim01:55:29
Standart