Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

paydaşlık00:57:53
Paydaş olma durumu, iştirak
istinat00:56:53
Dayanma, yaslanma
evin00:56:42
Bir şeyin içindeki öz, lüp
derme00:55:33
Dermek işi
fatalite00:52:55
Alın yazısı, yazgı, kader
sinema sanatçısı00:51:56
Sinema yapımında emeği geçen sanatçı
HİZMETÇİ00:51:26
Hizmet gören kimse
latiflik00:51:15
Lâtif olma durumu
roman00:49:02
İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, itibarî veya gerçek olaylara dayanan uzun edebiyat türü
çaşıt00:41:07
Casus
megaloman00:40:37
Megalomaniye tutulmuş olan (kimse)
iktifa00:38:40
Yetinme; kanma
ehemmiyetsiz00:36:08
Önemsiz
öncelikle00:35:26
Öne alınarak, daha önce olarak
güvenirlik00:31:16
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
münafık00:30:04
Arabozan, bölücü, karıştırıcı, fesatçı, müfsit
asetat00:27:20
Asetik asidin tuzu veya esteri, saydam
prova00:26:04
Bir şeyin amacına uygun, istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan deneme
takaddüm00:25:34
Önce gelme
mikyas00:25:14
Ölçek, ölçü
aklıselim00:24:23
Sağduyu
adetçe00:24:22
Sayı bakımından, sayıca
Yengeç dönencesi00:24:18
Güneş"in gök yüzündeki yıllık hareketinde kuzeyden, güneye dönüş yaptığı yer, yaz dönencesi. Bu yerin ekvatora göre açısal uzaklığı 23° 27° dir
gelenekçi00:24:16
Geleneklere bağlı (kimse)
yeknesaklık00:23:49
Tekdüzelik, değişmezlik, biteviyelik, monotonluk
yazıcı00:23:47
Orduda yazı işleri ile uğraşan er veya erbaş
ustabaşı00:23:39
Ustaların çalışmasını denetleyen usta
Sanskrit00:23:36
Hint-Avrupa dilleri grubundan olan, klâsik Hint din ve edebiyat dili
asliye00:22:37
Temel, esas
yüzsüzce00:19:40
Utanmaz, sıkılmaz (bir biçimde)
muvakkat00:14:34
Belirli bir zaman süren, sürekli olmayan, geçici, palyatif
taziye00:13:35
Baş sağlığı dileme
ufarak00:13:02
Biraz ufak
koşma00:12:38
Koşmak işi
dirice00:11:39
Biraz diri
beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak)00:10:41
demeç vermek
dümbelek00:08:21
Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı
belirlenme00:07:55
Belirlenmek işi
ön alım hakkı00:07:20
Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı
kambiyo00:04:29
İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi
randıman00:03:29
Verim
UZAM00:02:30
Algılanan nesnelerin temel niteliği
sada00:01:24
bk. seda
üzüntülü00:01:22
Üzüntüsü olan, acılı, müteessir
peso00:00:15
Birçok Güney Amerika devletinde kullanılan para birimi
tekâmül23:59:47
Olgunluk, olgunlaşma
zambakgiller23:55:36
Bir çeneklilerden, çiğdem, lâle, soğan, pırasa, zambak gibi bitkileri içine alan bir familya
belgeli23:55:07
Belgesi olan
böbrek23:54:38
Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organlardan her biri
armağan23:53:46
Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye
zoraki23:52:24
İstemeye istemeye, istemeyerek (yapılan); zorla
cümudiye23:52:18
Buzul
dış beslenme23:51:49
Besinin organik maddelerden sağlama, heterotrofi
serdar23:51:17
(Osmanlı İmparatorluğunda) Başkomutan
sezi23:50:50
Sezgi
hayvan bilimci23:50:21
Hayvan bilimi uzmanı, zoolog
taşa tutmak23:49:23
üst üste taş atmak,aralıksız taşlamak
burnu büyük23:49:20
kibirli
Arife23:48:39
Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün
tahsil23:46:14
(para için) Alma, toplama
Glokom23:45:39
Karasu (göz hastalığı)
ülkü23:45:38
Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal
teçhiz23:45:17
Donatma, donatım
fazlalaşma23:44:31
Fazlalaşmak işi, ziyadeleşme
cadaloz23:43:44
Çok konuşan, huysuz ve şirret (kadın, kocakarı)
büklüm23:43:38
Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat
bölüntü23:43:35
Bölünmüş parça
bonkör23:43:29
İyi yürekli
ayrı23:43:16
Yerleri bir olmayan
komisyon23:42:56
Alt kurul, encümen, komite
Sıkıntı23:42:48
İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik gibi sebeplerden doğan ruhî yorgunluk
MÜSTEVİ23:42:29
Her yeri aynı düzeyde olan, düz
kara sevdalı23:42:23
Kara sevdaya tutulmuş, melânkolik
muayyen23:42:04
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
karaktersiz23:42:00
Karakteri kötü olan
çevre bilimci23:41:51
Çevre bilimi uzmanı, ekolojist
Rahmetli23:41:44
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
taklit etmek23:41:41
bir şeyin kalpını, sahtesini, yalancısını yapmak, benzetmek
dolma kalem23:41:25
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
özümleme23:41:12
Özümlemek işi, temessül, temsil, asimilasyon, anabolizma, yadımlama karşıtı
Amirce23:41:05
Amire yakışır biçimde, amir gibi
Uslu23:37:30
Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı
ateist23:33:37
Tanrıtanımaz
rota23:33:16
Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol
bazıları (veya bazısı)23:33:12
birtakımı, kimisi
balkır23:33:09
Parıltı
Haksızlık23:32:57
Haksız olma durumu
rikkat23:32:00
İncelik, naziklik
sokulgan23:29:10
Kısa sürede insanlarla kaynaşıp dost olabilen, kendini çabucak sevdiren
iflâh23:28:03
Kötü, güç bir durumdan kurtulma, iyi bir duruma gelme, onma
anlaşılan23:27:05
anlaşıldığına göre, galiba
tereke23:26:53
Ölen bir kimseden kalan her şey, bırakıt
kelime hazinesi23:25:07
bk. söz dağarcığı, söz varlığı, vokabüler, kelime kadrosu
Palas23:21:38
Lüks otel veya gösterişli yapı
Hg23:18:47
Cıva"nın kısaltması
masa tenisi23:18:34
Masa topu
ÜFUL23:16:26
(yıldız için) Batma
canan23:15:57
Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili
pa23:13:30
Protaktinyum"un kısaltması
betisiz23:12:19
İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif
emay23:11:48
Bazı maddeleri korumak, belirli bir parlaklık kazandırmak veya boyamak için kullanılan, saydam veya donuk cama benzeyen cilâ
ispiyonlama23:11:48
İspiyonlamak işi
avokado23:11:47
Amerikan armudu (Persea americana)
hakas23:10:58
Rusya"daki Hakas Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk halkı ve bu halktan olan kimse
yeni23:06:33
Kullanılmamış olan
parasız23:05:23
Parası olmayan
BİR YANA23:04:26
-den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa
mesai23:02:11
Çalışma, emek
şeytan23:01:59
Din kitaplarına göre isyancı meleklerin, kötü ruhların başı olarak nitelenen varlık
bulaşık makinesi23:01:00
Bulaşık yıkamaya yarayan alet
paralel22:59:23
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
ısırmak22:58:16
(rüzgâr, soğuk için) Sert esmek, keskin bir biçimde etkilemek
hayali22:56:25
Hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, sanal
Kasık22:55:39
Vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü
Âmin22:55:15
"Allah kabul etsin" anlamında, duaların arasında ve sonunda kullanılır
endüksiyon22:54:30
Tüme varım
miladi22:52:43
Milâda dayanan, milâtla ilgili olan
beşbıyık22:51:13
İri muşmula
hasır otu22:50:09
Hasır otugillerden, bataklıklarda yetişen düz, ince uzun ve dayanıklı olan yaprakları kıtık yapmaya, hasır ve zembil örmeye yarayan bir saz, zembil otu, semerci sazı, su kamışı, kofa, kiliz (Typha)
sorguç22:50:08
Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy
SİYASAL22:47:54
Politika ile ilgili, siyasî, politik
şaki22:47:34
Haydut, eşkıya
saniyelik22:47:05
Bir saniye süresinde olan, bir saniye kadar süren
Resesif22:46:05
Çekinik
tahtelbahir22:43:36
Denizaltı
ER22:41:39
Erbiyum"un kısaltması
ha22:40:10
İstek uyandırmak için kullanılır
başsızlık22:36:55
Başı veya başkanı bulunmama durumu
Baston22:34:54
Yürürken dayanmaya yarayan ağaç veya metalden yapılan araç
gemi enkazı22:34:46
Batmış veya hasara uğramış gemiden arta kalanlar