Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

Çözümleme07:48:31
Çözümlemek işi
kayıtsız07:47:34
Kaydı yapılmamış, deftere veya yazıya geçirilmemiş olan
solüsyon07:46:48
Çözelti
yeni yetme07:45:43
Yeni yetmelik çağında olan kimse, ergen
laf cambazı07:44:49
Etkileyici ve kandırıcı söz söyleyebilen kimse
hakan07:42:01
Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan
insan bilimci07:41:49
Antropolog
musallat olmak07:40:48
birini sürekli rahatsız etmek, birine sataşmak, hiç peşini bırakmamak
soluk07:40:12
Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava veya ciğerlere hava alıp verme, nefes
hazır para07:39:26
Nakit, elde mevcut para, likit
kök kırmızısı07:38:19
Kök boyası, alizarin
mihaniki07:36:38
Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alışkanlığın verdiği kolaylıkla veya yalnız kasların hareketiyle yapılan (iş, hareket vb.), mekanik
Kr07:36:19
Kripton"un kısaltması
keşif kolu07:35:48
Düşmanın durumunu anlamak, arazi ve yollar hakkında bilgi toplamak için gönderilen kol
gözlüklü yılan07:34:48
Kobra
saf dışı etmek07:31:49
dizinin dışına çıkarmak
Tavsiye07:31:44
Öğütleme, yol gösterme
tantal07:31:39
Atom numarası 73, atom ağırlığı 180,88, yoğunluğu 16,6 olan, 3000° C ye doğru eriyen ve siyah bir toz durumunda elde edilen bir element. Kısaltması Ta
fauna07:31:18
Belli bir bölgede yetişen hayvanların tümü, direy
Arnika07:30:59
Öküz gözü, sığır gözü, mastı çiçeği
tedavi07:30:54
İlâç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma
taş basması07:30:49
Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra basılmış olan (yazı, resim), litografi, litografya
kent07:30:35
Şehir
DUVAR07:30:16
Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem
Takaza07:29:29
Azarlama, başa kakma, serzeniş
fiyat07:28:57
Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha
korku07:28:46
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
Vasat07:28:10
Orta
Malum07:28:00
Bilinen, belli
metafor07:27:53
İstiare, ödünçleme
tasar07:27:48
Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plân
Metal bilimi07:27:41
Genellikle elementleri, özellikle metalleri saf olarak elde eden ve bunların işleme tekniğini belirleyen kimya endüstrisi kolu, metalürji
Baştan çıkarmak07:27:34
ayartmak, kötü yola sürüklemek, doğru yoldan saptırmak
Kesinlik07:26:48
Kesin olma durumu veya kesin davranış, kat"iyet
tabir07:26:41
Deyiş, anlatım, ifade
vaziyet07:26:24
Konum
boyun borcu07:25:49
Yapılması gereken ödev, vecibe
rikkatli07:25:29
Duygulu, sevecen
ekonomi07:25:04
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
TAUN07:24:49
Veba hastalığı
sanki07:24:23
Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılır
Enam07:24:18
Yaratılmış bütün canlılar
Etmen07:24:11
Birlikte veya ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, şartlardan, ögelerden her biri, amil, faktör
erke07:24:11
Enerji
Astronomi07:23:54
Gök bilimi, felekiyat
Menfaat07:23:24
Yarar, çıkar, kâr, fayda
Ululuk07:23:19
Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, izzet
lama07:23:12
Geviş getirenlerden, Güney Amerika"nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, boyu yüksek, boynu uzun hayvan (Lama)
akDiken07:23:05
Hünnapgillerden, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan bir bitki cinsi, güvem eriği, geyik dikeni (Rhamnus cathartica)
gerileme07:22:46
Gerilemek işi
Gece07:22:32
Güneş battıktan gün ağarmaya başlayıncaya kadar geçen süre, tün
BayTar07:22:21
Hayvan hastalıkları hekimi, veteriner
ER07:22:14
Erbiyum"un kısaltması
Arnavutluk07:21:58
Arnavut olma durumu
acemilik07:21:50
Acemi olma durumu, aceminin çekingenliği ve ürkekliği, acemice davranış, toyluk
Helen07:21:26
Grek
uydu07:20:49
Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk
Tazyik07:20:31
Basınç
ERGANUN07:20:26
Org
zevksiz07:20:03
Beğenilmeyen, hoşa gitmeyen
tepkime07:19:49
Tepkimek işi
DALKAVUK07:19:29
Kendisine çıkar ve yarar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, şaklaban
bitki07:19:12
Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç gibi canlıların genel adı, nebat
samimiyet07:18:55
İçtenlik
pay07:18:45
Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse
anlam07:18:37
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
durmadan07:18:28
Ara vermeden, kesintisiz, sürekli
Koca07:18:07
Bir kadının eşi, zevç
anne07:18:02
Çocuğunu dünyaya getiren kadın
simge07:17:35
Sembol
cendere07:17:30
Bir şeyi sıkmak, ezmek gibi işlerde kullanılan mekanizma, pres
asil07:17:25
Soylu
Babacan07:17:18
Cana yakın, olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek)
kamu07:16:12
Hep, bütün
Yergi07:15:56
Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, taşlama, hicviye, hiciv, satir
NAS07:15:15
Açıklık, açık ve kesin yargı
ayna07:15:00
Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilâlı ve sırlı cam
Mat07:14:50
Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi
ahmaklık07:14:46
Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık
re07:14:45
Renyum"un kısaltması
yabani07:14:39
İlkel bir durumda yaşayan (insan, hayvan, bitki), vahşî
milli07:14:05
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
Su samuru07:13:43
Sansargillerden, tüyleri koyu kahverengi, iyi yüzen, kürkü beğenilen, küçük bir tür hayvan, lutr (Lutra)
TUZLA07:13:17
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
Evlek07:12:14
Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri
akaju07:11:37
Maun
senato07:11:22
Eski Roma"da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi
Yerel07:11:20
Belirli bir yer ile ilgili olan, mahallî, mevziî, lokal
saymaca07:11:06
Gerçekte öyle olmadığı hâlde önce sayılan, itibarî
gecikme07:09:49
Gecikmek işi, teehhür, rötar
Eklem07:09:20
Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal
Bellek yitimi07:08:57
Büyük sarsıntı veya humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı
koku07:08:40
Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu
Ekenek07:08:35
Ekilen yer, mezraa
Kuvvetli07:08:28
Gücü çok olan, zorlu, şiddetli
paso07:08:24
Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden bağışık tutulduğunu gösteren belge
arpa suyu07:08:16
Bira
Menzil07:08:08
Yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer, konak
MAHKEME KARARI07:07:15
Dava sonunda açıklanan karar, hüküm
Karakterize07:07:12
Ayırıcı niteliği ortaya konulmuş, ayırt edilmiş
telakki07:06:53
Anlayış, görüş
Sonsuzluk07:06:42
Sonsuz olma durumu
havuç07:06:14
Maydanozgillerden, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen iki yıllık otsu bir kültür bitkisi, yeregeçen, pürçüklü (Daucus carota)
HALA07:06:03
Babanın kız kardeşi
oylumlu07:05:58
Oylumu olan, hacimli
teber07:05:20
Balta
Mahluk07:04:52
Yaratık, yaratılmış
ALA07:04:34
İyi, pek iyi
Etek07:04:18
Giysinin belden aşağıda kalan bölümü
objektif07:04:06
Nesnel, afakî
Badem07:03:57
Gülgillerden, yurdumuzun her yerinde yetişen ağaç (Amygdalus communis)
tansiyon07:03:54
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
Karasal07:03:52
Kara (I) ile ilgili, berrî
Krezol07:03:36
Tolüenden türeyen üç fenol izomerinden biri, lizol
temas07:03:27
Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
YiyeceK07:03:22
Yenmeye elverişli olan her şey
mg07:03:17
Magnezyum"un kısaltması
Slayt07:02:42
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü pozitif görüntü, diyapozitif
dolgun07:02:30
Dolarak biçimi yuvarlaklaşmış
kalın07:02:28
(cisimlerde) Uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan, ince karşıtı
Ceset07:02:08
Ölü vücut, naaş
puro07:01:54
Yaprak tütünle yapılmış kalın ve uzun sigara
Yaban mersini07:01:34
Fundagillerden, çiçekleri beyaz veya pembe, yaprakları taneli bir bitki, keçi yemişi (Vaccinium myrtillus)
aptal07:01:19
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak
Megaton07:00:59
Bir milyon ton değerinde kütle birimi.Kısaltması Mt
soru07:00:29
Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual
deprem bilimci06:59:50
Deprem bilimiyle uğraşan kimse
töre dışıcılık06:59:21
Töreyi inkâr eden öğretilerin genel adı, ahlâk dışçılık, amoralizm
nosyon06:59:20
Bir şey üzerindeki gerekli bilgi, kavram
Kehribar06:59:20
Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan