Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

müdahale etmek12:40:55
karışmak, araya girmek, el atmak
kırıtma12:40:38
Kırıtmak işi, cilve, işve
sahne almak12:40:30
şarkı söylemek ve gösteri yapmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak
GAZETECİ12:40:25
Gazete yayımlayan kimse
tambur12:40:19
Klâsik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta çalgı
beraber12:40:02
Birlikte, bir arada
endişe12:39:53
Düşünce
Ergin12:39:45
Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
SORMACA12:39:25
Soruşturma, anket
nabekar12:39:16
Yararsız, işe yaramaz
menemen12:39:07
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
inanç12:38:51
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
PLAJ12:38:37
Deniz banyosu için düzenlenmiş genellikle kumluk alan, kumsal
kireç12:38:32
Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın maddesini oluşturan kalsiyum oksit, (CaO)
askeri12:38:15
Askerlikle ilgili, askere özgü
zahirî12:38:14
Görünen, görünürdeki
BUHRAN12:38:10
Bunalım, bunluk, kriz
edepli12:38:08
Uslu, ince, terbiyeli, müeddep, uygun
Horlama12:37:59
Horlamak işi (I) (II)
Üye12:37:54
Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza
rehberlik12:37:50
Kılavuzluk
piramidal12:37:42
"çok yaşa, var ol" anlamında şaka yollu bir beğenme sözü
boyun borcu12:37:41
Yapılması gereken ödev, vecibe
gibi12:37:25
O anda, tam o sırada, hemen arkasından
Habeşî12:37:16
Habeş
yarı alan12:37:16
Yarışma veya müsabaka alanını ortadan ikiye bölen orta çizginin iki yanında kalan ve her birinde bir takımın yer aldığı alan, yarı saha
kataliz12:37:11
Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan etkisi
katalog12:37:10
Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan bütün, fihrist
itişip kakışmak12:37:05
birbirini itmek
deprem bilimi12:37:02
Depremleri, yer hareketlerini inceleyen bilim, sismoloji
kabuğuna çekilmek12:37:00
dışarısı ile olan ilişkilerini kesmek, kimse ile görüşmemek
gurk12:36:55
Kuluçka
saya12:36:48
Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü
eza12:36:45
Üzme, sıkıntı verme, üzgü
arıtma12:36:44
Arıtmak işi
övünek12:36:23
Övünülecek şey, övünç kaynağı veya sebebi
Damla hastalığı12:36:21
Gut
atasözü12:36:18
Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş söz, darbımesel: Ayağını yorganına göre uzat. Atsan atılmaz, satsan satılmaz vb
övünme12:36:14
Övünmek işi, kıvanç iftihar
Cihet12:36:03
Yön, yan, taraf
müsekkin12:35:56
Yatıştırıcı
güven mektubu12:35:48
Bir elçinin, gittiği yerin devlet başkanına sunulması için kendi başkanınca eline verilen belge, itimat mektubu, itimatname
masumluk12:35:43
Masum olma durumu, masumiyet
Karşılaşma12:35:42
Karşılaşmak işi
topçeker12:35:41
Ağır top taşıyan, küçük savaş gemisi, gambot
Sinirli12:35:36
İçinde sinir bulunan
kestirme12:35:13
Kestirmek işi
uçuculuk12:35:03
Uçucu olma durumu
uygulanabilirlik12:34:56
Yapılabilirlik, fizibilite
ekalliyet12:34:54
Azınlık
ciddi12:34:43
Şaka olmayan, gerçek
trafo12:34:38
Transformatör sözünün kısaltılmışı
trake12:34:38
Soluk borusu
trata12:34:37
Torbalı balık ağı
aktör12:34:21
Erkek oyuncu
TABAN12:34:19
Ayağın alt yüzü
patent hakkı12:34:08
İmalât izni
cümle12:34:04
Dizge, sistem
Gevşek12:33:59
Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan
buluğ çağı12:33:58
Ergenlik çağı
Gelişme12:33:53
Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül
yükseltme12:33:39
Yükseltmek işi
dirilik12:33:38
Diri olma durumu
yapağıcı12:33:37
Yün ve yapağı alıp satan kimse
Şaka12:33:17
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
Tıpatıp12:33:09
Tastamam, eksiksiz, tamamen, her bakımdan uygun, upuygun, birbirinin aynı
hattatlık12:32:47
Hattat olma durumu
UMUMİ12:32:30
Genel
define12:32:19
Toprak altına gömülerek saklanmış, para veya değerli şeyler, gömü
saba12:32:16
Klâsik Türk müziğinde bir birleşik makam
yazılı emir12:32:10
Kamu hizmeti ve görevlerinin yerine getirilmesi için üstün asta yazılı olarak verdiği veya daha önce sözlü olarak vermiş olduğu emrin yazıyla tekrarlanması
cenkleşmek12:32:07
Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek
jeolojik12:32:07
Yer bilimi ile ilgili
KARIŞIKLIK12:31:43
Karışık olma durumu, teşevvüş
çocuk bilimi12:31:42
Konu olarak çocuğu alıp her bakımdan inceleyerek özelliklerini belirten bilim, pedoloji
KERMEN12:31:23
Kale, germen
Gözlemci12:31:21
Dikkatle, eleştirici bir gözle gözlem yapan kimse, müşahit
cinsi12:31:15
Cinsiyetle ilgili, cinsel, eşeysel
Hitabet12:31:12
Etkili söz söyleme sanatı, söz sanatı
gönülsüz12:31:07
Gönlü olmayan, isteksiz, istemeyerek
iğreti12:31:06
bk. eğreti
tanrıcılık12:30:53
Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanma, teizm
geçimli12:30:47
Çevresindekilerle iyi geçinen
vapur12:30:38
Su buharı gücüyle çalışan gemi
söz dizimi12:30:30
Bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen dil bilgisi kolu, cümle bilgisi, nahiv, sentaks
sevimlilik12:29:51
Sevimli olma durumu
İradeli12:29:37
İradeye dayanan, iradî
Oryantal12:29:36
Doğu ile ilgili, doğuyu hatırlatan
gütmek12:29:32
Bir düşünceyi, bir duyguyu veya bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalışmak
Ambalaj12:29:31
Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kâğıt, tahta, plâstik madde gibi malzeme
müdevver12:29:28
Yuvarlak
çıldırma12:29:18
Çıldırmak işi
sürme12:29:18
Sürmek işi
menkıbe12:29:17
Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye
kumarhane12:29:13
Kumar oynanan yer
dolar12:29:08
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi devletlerin para birimi
cin fikirli12:29:07
Çok anlayışlı, çok kurnaz, zeki
esasî12:29:07
Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, asal
etanol12:28:53
bk. alkol
ovma12:28:46
Ovmak işi
tinsel12:28:36
Ruhî
kompleks12:28:36
Hemen kavranamayan, çözümü güç olan, karmaşık
etajer12:28:31
Rafları olan, kapaksız ve taşınır dolap
asılı12:28:30
Asılmış olan
İntiba12:28:25
İzlenim
alkalik12:28:16
Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan, kalevî, antiasit
kavruk12:28:07
Kavrulmuş olan
kasık12:27:54
Vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü
vantuz12:27:53
Deri üzerine yapıştırılıp çekip emmeye yarayan şişe vb. alet, çekmen
Buzla12:27:33
Deniz suyunun donmasıyla kutup bölgelerinde oluşan buz alanı, bankiz, aysfild
berraklık12:27:30
Berrak olma durumu, duruluk
nazikçe12:27:16
Nazik, ince, saygılı (bir biçimde)
Azrail12:27:10
Tanrı buyruğu ile insanların canını almakla görevli olduğuna inanılan melek
yelkenli gemi12:26:59
Yelkenle yürütülen gemi
kantar12:26:49
Ağırlık sıfırken yatay duran bir kaldıraç koluna dik olarak tutturulmuş bir ibrenin sapmasıyla kütleleri tartan araç
direnç12:26:46
Dayanma, karşı koyma gücü, mukavemet
teoloji12:26:40
İlâhiyat, tanrı bilimi
REÇİNE12:26:35
Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi
rakkas12:26:34
Sarkaç, pandül
Hayal12:26:30
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hulya
cansız12:26:24
Canını yitirmiş, ölmüş
CİHAN12:26:22
Evren, âlem
palyatif12:26:18
Yeterli etkinliği olmayan, bir süre için olan, geçici, muvakkat
parselâsyon12:26:01
Parselleme
Bade12:25:57
Şarap, içki
Yelken12:25:49
Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü
merkeziyet12:25:48
Merkeziyetçilik
eşkenar12:25:47
Kenarları eşit olan
eğitme12:25:41
Eğitmek işi, terbiye etme
dantela12:25:40
bk. dantel