Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

Çözümleme06:16:40
Çözümlemek işi
odacı06:15:37
Resmî kuruluşlarda, iş yerlerinde, temizlik ve getir, götür işlerine bakan görevli, hizmetli, hademe, müstahdem
Darı06:13:20
Buğdaygillerden, tohumları gereğinde buğday yerine besin olarak kullanılan, kuraklığa dayanıklı bir bitki, akdarı (Panicum)
adapte etmek06:13:14
uyarlamak
Varaka06:11:01
Kâğıt, yazılı kâğıt
yüzük06:10:47
Parmağa geçirilen genellikle metal halka
hint biberi06:07:11
Kırmızı biber
iye06:07:10
Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, sahip
ıskarça06:07:05
Bir limanın gemi kalabalığı içindeki durumu
cingöz06:07:01
Açıkgöz, hiç aldatılmayan
arazi06:06:35
Yer yüzü parçası, yerey, yer, toprak
gebre otu06:06:05
Sürekli yeşil kalan çalı görünümünde bir bitki (Capparis)
umut vermek06:05:41
bir kimsede umut uyandırmak, bir kimseye güven vermek
okuma yitimi06:05:16
Görmede hiçbir bozukluk olmadığı hâlde okuma yetisinin yok olması, aleksi
Popülarite06:05:12
Halk tarafından sevilme, tutulma
çoğunluk06:05:05
Sayı üstünlüğü, ekseriyet
olgunlaşma06:04:06
Olgunlaşmak işi
İspanyol müziği06:04:05
İspanyollara özgü bir tür müzik
kazevi06:02:32
Saz veya kamıştan örülmüş büyük sepet, zembil
SARAY06:02:01
Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
boşu boşuna06:01:39
Gereksiz yere, boşuna
çiy06:01:21
Havada buğu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları, şebnem
kervansaray06:00:51
Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han
uzunluk06:00:33
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
adaletli05:59:18
Adalete uygun düşen veya adaletli olan, adil
Kazan05:58:26
Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarar büyük, derin ve kulplu kap
musamaha etmek05:57:57
hoşgörü ile davranmak
taraf05:57:52
Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri
bevliyeci05:57:49
İdrar yolu hastalıkları hekimi, ürolog
raf05:54:06
Üstüne öte beri koymak için dolaba veya bir dolabın içine birbirine paralel olarak tutturulmuş, genellikle geniş, uzun tahta veya metal levha
Utçu05:53:33
Ut yapan veya satan kimse
bozuk05:53:31
Bozulmuş olan
anamal05:53:15
Sermaye, kapital
fani05:53:05
Ölümlü, gelip geçici, kalımsız
çar05:52:58
Rus imparatorlarına ve Bulgar krallarına verilen unvan
göz altı kremi05:52:30
Gözaltı morluklarını, torbalanmalarını gideren bir krem türü
GÖRÜNTÜLÜK05:52:13
Ekran
05:51:45
Titan"ın kısaltması
almaşık yapraklar05:51:39
Sapın iki yanında karşılıklı değil de aralıklı olarak bir sağda, bir solda bitmiş yapraklar
üslup05:51:28
Oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz
JENERATÖR05:50:55
Üreteç, dinamo
Bahadır05:50:29
Savaşlarda, çarpışmalarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren (kimse)
çeyiz05:50:21
Gelin için hazırlanan her türlü eşya
kalevi05:50:01
Alkalik, antiasit
zeytinyağlı05:49:45
Zeytinyağı ile yapılmış veya pişirilmiş
NİNE05:48:44
Torunu olan kadın, büyük anne
incil05:48:20
Hz. İsa"ya indirildiğine inanılan kutsal kitap
eğleşme05:48:17
Eğleşmek, oyalanmak işi, tevakkuf
Tanrıça05:47:36
Çok tanrıcılıkta kadın tanrı, ilâhe
model05:47:24
Resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesne, örnek
göç etmek (veya eylemek)05:47:11
oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek
Doğaçlama05:45:40
Doğaçlamak işi
Eğitim05:45:15
Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi
iş güç05:44:43
Yapacak belli bir şey, görev, meşguliyet
dolandırıcılık05:44:40
Dolandırıcı olma durumu veya dolandırıcıya yakışır iş
Renk05:44:40
Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum
kulakçık05:44:28
Kalbin üst bölümünde bulunan ve biri (sağdaki) anatoplar damarlardan, öbürü (soldaki) akciğer toplardamarlarından kanı alıp karıncıklara veren iki boşluğun adı, kulacık
Yükün05:44:15
İyon
telif hakkı05:43:51
Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi
layık olmak05:43:50
hak kazanmış olmak
inkârcı05:43:18
İnkâr eden kimse
pekiyi05:43:07
Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan en yüksek başarı derecesi
Ağrı05:43:02
Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve şiddetli acı
karış05:42:55
Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, baş parmak ve serçe parmakların uçları arasındaki açıklık
gitme05:41:34
Gitmek işi
kapsamlı05:40:25
Kapsamı olan
vasiyetname05:39:57
Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge
ilerleyiş05:39:46
İlerlemek işi veya biçimi
Kumar05:39:15
Ortaya para koyarak oynanan talih oyunu
sıkıntılı05:39:04
Sıkıntısı olan
illegal05:38:53
Yasa dışı, yasaya aykırı
imparator05:38:27
Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan
rutubet05:38:16
Yaşlık, nem
oy birliği05:37:53
Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanması
kımıldama05:36:46
Kımıldamak, kımıldanmak işi
IZGARA05:36:27
Metal çubukların, ağaç dallarının aralıklı sıralanmasıyla yapılan parmaklık veya kafes biçiminde araç
dut kurusu05:35:28
Dutun kurutulması ile elde edilen kuru yemiş
çiftlik05:35:20
Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası
kör05:35:06
Görme duygusu olmayan, görmez
çükündür05:35:01
Pancar
yırtıcı hayvan05:35:00
Vahşî hayvan
germe05:34:29
Germek işi
önerge05:32:45
Meclis, kongre gibi resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir önermede bulunmak için, üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir
ipucu05:29:12
Aranılan gerçeğe ulaştırabilecek iz
tatlı su kayası05:28:39
Tatlı sularda yaşayan bir çeşit balık, kara balık, yeşil sazan
seyyal05:28:34
Akışkan
astronot05:27:44
Uzay adamı
latin05:27:33
İtalya"da Lâtium bölgesi halkından olan kimse
çil05:27:29
Orman tavuğugillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ tavuğu (Tetrastes bonasia)
kasaplık05:25:08
Kasap olma durumu veya kasabın yaptığı iş
Şair05:24:26
Şiir söyleyen veya yazan kimse
Dilsiz05:23:58
Konuşma merkezinin veya konuşma organlarının bozukluğu sebebiyle konuşamayan (kimse), ahraz
Aidat05:23:57
Ödenti
yaşlanma05:23:03
Yaşlanmak işi
berabere bitmek05:23:01
(oyun, yarışma) takımların aynı sayıyı almasıyla sonuçlanmak
toprak köleliği05:22:56
Toprağa bağlı kölelik düzeni
şenaat05:22:41
İğrençlik, kötülük, alçaklık
sübye05:21:00
Mürekkep balığı
boşluk05:19:11
Oyuk, çukur, kapanmamış yer
çabuk05:19:05
Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı
vuruşma05:18:39
Vuruşmak işi
Özveri05:18:30
Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi menfaatlerinden vazgeçme, fedakârlık
yağ bezi05:18:30
Yağ bezleri
APAÇIK05:18:05
Çok açık, çok belirgin
Huy05:18:01
İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat
çatpat05:17:53
bk. çatapat
Bıkkınlık05:17:47
Çok bıkmış olma durumu
ahbaplık05:17:22
Ahbap olma durumu, ünsiyet
bağnazlık05:17:04
Bağnaz olma durumu, bağnazca davranış, taassup
felaket05:16:50
Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, belâ
tütün rengi05:16:45
Kurutulmuş tütünün rengi olan koyu pas rengi, taba
hayal gücü05:16:40
Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgeleme, muhayyile
Kıymet05:16:33
Değer
kargaşalık05:15:15
Kargaşa durumu
Kanlı basur05:15:09
Dizanteri
yalama05:14:24
Yalamak işi
Alaka05:14:05
İlgi
daye05:13:13
Çocuk bakıcısı, süt nine, dadı
konuksever05:11:06
Konuklarına iyi davranan, onları iyi ağırlayan ve kendisine konuk gelmesinden hoşlanan, misafirperver, mükrim
muayyen05:11:01
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
akımtoplar05:10:55
Akü, akümülâtör
kovuk05:09:12
Bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü
anîde05:08:52
Hemencecik, bir anda, birden
GÖÇÜŞME05:07:57
Bir kelime içinde birbirini izleyen iki sesin yer değiştirmesi, metatez: çömlek > çölmek, yalnız > yanlız, kibrit > kirbit vb
temas05:07:47
Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
Toplam05:07:32
Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn
mühtedi05:07:27
Dönme
otopark05:07:07
Motorlu taşıtların belli bir süre için bırakıldığı yer
tersane05:06:59
Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh
Oğulcuk05:06:55
Oğul sözünün sevgi bildiren küçültme veya okşama biçimi