Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

bünye16:56:24
Vücut yapısı
eğme16:56:15
Eğmek işi
küpe16:56:01
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
o denli16:55:58
Öyle, o kadar
uslu akıllı16:55:58
Olgun, ağırlığı ve değeri olan kimse
Ağ tabaka16:55:56
Göz yuvarlarının iç yüzeyinde görme sinirinin yayılması ile beliren, ışığa duyarlı, ağımsı bölüm, retina
TURFANDA16:55:53
Mevsimin başında ilk yetişen (meyve, sebze)
çepeçevre16:55:51
Bütün yanlarını kuşatacak biçimde, fırdolayı
yol boyu16:55:47
Kara yolunda kenar
bağlaşık16:55:45
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
Lezzetli16:55:36
Tadı güzel
iğdiş etmek16:55:30
hayvanlarda erkeklik bezlerini çıkarmak veya körletmek, burmak, enemek
marifet16:55:26
Ustalık, hüner, uzmanlık
lebalep16:55:24
Ağzına kadar dolmuş (olarak), silme
su tavuğu16:55:21
Su tavuğugillerden, gri, kızıl karışımı tonda, benekli veya çizgili tüyleri olan bir kuş (Fulica atra)
kızgınlık16:55:10
Kızgın, ısınmış olma durumu
avlu16:55:06
Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık, duvarla çevrili alan
yol almak16:55:02
yolda ilerlemek
bıçkı16:54:58
Tahta veya ağaç biçmekte kullanılan, karşılıklı iki sapı olan ve iki kişi tarafından kullanılan büyük testere
nakıs16:54:51
Eksik, tam olmayan, bitmemiş, noksan
alabanda16:54:41
Deniz teknelerinin iç yanları, borda karşıtı
DİLÜVİYUM16:54:40
Bugünkü ırmakların dördüncü çağdan kalma en eski alüvyonlarına verilen ad
büzüktaş16:54:36
Kafa dengi arkadaş, kafadar
bitkisel16:54:20
Bitki ile ilgili, bitki cinsinden olan; bitkiden elde edilen, nebatî
KUTUPLANMA16:54:16
Kutuplanmak işi, polârizasyon
tahmini16:54:09
Oranlamaya, tahmine göre, kararlama, aşağı yukarı
yerinme16:53:59
Yerinmek işi, teessüf
doğma büyüme16:53:56
Herhangi bir yerde doğup yetişmiş
lekende16:53:55
Kaba dikiş
nevzat16:53:53
Yeni doğan çocuk
neşe16:53:46
Üzüntüsü olmamaktan doğan, dışa vuran sevinç, şetaret
adıl16:53:46
Zamir
kâbus16:53:46
Karabasan
PİPET16:53:35
Sıvıları, solukla içine çekip kaptan kaba aktarmaya yarayan cam boru
başka16:53:33
Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge
FIRFIR16:53:28
Giysi, perde gibi şeylerin kenarlarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs, farba, farbala
yerinde16:53:22
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip
maça16:53:18
Oyun kâğıtlarında, mızrak ucuna benzer, ayaklı siyah beneklerle oluşan dizi, pik
ayaklanma16:53:13
Ayaklanmak işi
nevruz16:53:05
Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmi birine rastlayan gün
koleksiyoncu16:52:48
Koleksiyon yapmaya meraklı kimse
iftihar etmek16:52:47
kıvanç duymak, övünmek
edepli16:52:40
Uslu, ince, terbiyeli, müeddep, uygun
Dürüst16:52:19
Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru, onurlu
Asgari16:52:04
En az, en aşağı, en azından, en düşük
büklüm16:52:03
Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat
HİNDİBA16:52:03
Birleşikgillerden, yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen birkaç yıllık otsu bir bitki, güneğik (Cichorium endivia)
mekanik16:51:56
Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı
yağmurluk16:51:56
Yağmurdan korunmak için giyilen üstlük, trençkot
çayhane16:51:55
Çay evi
demirli beton16:51:50
Yapıda gücü, esnekliği artırmak için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi, betonarme
katı16:51:50
Sert, yumuşak karşıtı
Ölçülü16:51:45
Ölçüsü alınmış, ölçülmüş
zekavet16:51:44
Çabuk anlama ve kavrama, zeyreklik, zekâ
abide16:51:18
Anıt
emay16:51:18
Bazı maddeleri korumak, belirli bir parlaklık kazandırmak veya boyamak için kullanılan, saydam veya donuk cama benzeyen cilâ
tasalanma16:51:11
Tasalanmak işi
yürek çarpıntısı16:51:05
Yüreğin sık ve hızlı vurması
liva16:50:53
Sancak
inkârcı16:50:41
İnkâr eden kimse
kavuşturma16:50:36
Kavuşturmak işi
müellefat16:50:35
Yazılı eserler
rençper16:50:25
Tarla, bağ, bahçe, yapı ve toprak işlerinde ağır işleri gören gündelikçi, ırgat
gericilik16:50:19
Gerici (I) olma durumu veya gerici davranış, irtica
neva16:50:19
Ses, ahenk, nağme
çapullama16:50:12
Çapullamak işi
BİRİCİK16:50:07
Eşi, benzeri, ikincisi olmayan ve çok sevilen, tek, yegâne
köy16:50:02
Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünden şehirden ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışmak gibi işlevlerle belirlenen, konutları ve öteki yapıları bu hayatı yansıtan yerleşme birimi
boydaş16:50:02
Aynı boyda olan
İçtenlik16:49:56
İçten olma durumu, içten davranış, samimîlik, samimiyet
iklim bilimi16:49:55
İklimleri inceleyen bilim, klimatoloji
lota16:49:49
Tatlı sularda yaşayan, bir tür gelincik balığı (Lota vulgaris)
Baht16:49:44
Olacakların, kaçınılmaz olduğunu belirleyen ilâhî iradenin insan için veya bir toplum için çizdiği hayat tarzı, kader, talih
Pozitif16:49:25
Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, olumlu, müspet
berat16:49:12
Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent
küpeşte16:48:53
Gemilerde güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siperler, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölümler, parapet
ÜZÜLME16:48:37
Üzüntü duyma, teessür
kelimesi kelimesine16:48:34
Hiçbir kelimesini atlamadan, olduğu gibi, tıpkı, harfiyen, aynen, motamot
Kumar16:48:12
Ortaya para koyarak oynanan talih oyunu
şamandıra16:48:11
Halkalarına tekne bağlamak için limanda demirlenmiş olan, içi boş, her yanı kapalı, çoğunlukla metalden yapılan fıçı vb
dek16:48:09
Düzen, hile
öğretmen16:48:04
Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı veya teknik bilgileri öğretmek olan kimse, muallim, muallime
barata16:48:04
Osmanlı sarayında genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık
müennes16:47:55
Dişil
kozmos16:47:51
Evren
belirme16:47:50
Belirmek işi, tebellür etme
övmek16:47:46
Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı
tasvir gibi16:47:44
çok güzel (kimse)
çizi16:47:39
Çizgi
malt16:47:39
Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa
Yayla16:47:30
Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato
çivi16:47:28
İki şeyi birbirine tutturmak için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk
çile16:47:18
Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem
Armoni16:47:05
Türlü sesler arasında sağlanan uyum
seçmek16:47:05
Birine oy vererek bir göreve getirmek
tutturma16:47:04
Tutturmak işi
yaramaz16:46:46
Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan
Karmakarışık16:46:43
Dağınık, düzensiz, çok karışık
özgün16:46:30
Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orjinal
özgül16:46:25
Bir türle ilgili, bir türe ilişkin
yararlanılma16:46:19
Yararlanılmak durumu
kasıtlı16:46:14
İsteyerek, bilerek yapılan, maksatlı
Sevecenlik16:46:09
Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkat
otsu16:46:08
Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki)
imparator16:46:08
Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan
aksiseda16:46:01
Yankı
alıkoyma16:46:00
Alıkoymak işi
hoppalık16:46:00
Hoppa olma durumu veya hoppaca davranış
tutucu16:45:49
Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden, olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakâr
makyajcı16:45:45
Makyaj yaparak geçimini sağlayan kimse, düzgüncü
haraplık16:45:39
Harap olma durumu, yıkkınlık
astronot16:45:37
Uzay adamı
hadise16:45:37
Olay
kurutma kabı16:45:36
İçinde nemçeker bir kimyasal madde bulunan ve bazı maddeleri kurutmak veya nemlenmelerini önlemek için kullanılan kapaklı cam kap, desikatör
saltanat16:45:30
Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması
alçak gönüllülük16:45:19
Alçak gönüllü olma durumu
döl yatağı16:45:15
Memelilerde dölün ana karnında iken, içinde bulunduğu organ, rahim
köşk16:45:13
Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır
yorgunluk16:45:00
Çalışma veya değişik sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması
ya devlet başa ya kuzgun leşe16:44:56
sonunda büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesi bile göze alınır
tanık16:44:55
Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit
abaküs16:44:55
Sayı boncuğu, çörkü
yad etmek16:44:53
anmak, hatırlamak
konaklama16:44:53
Konaklamak işi
gösterişçi16:44:53
Gösteriş yapmasını seven, gösteriş amacı güden
Açıkgöz16:44:39
Uyanık davranarak çıkarını sağlayan, imkânlardan kurnazca yararlanmasını bilen
Toplum16:44:34
Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
hoppa16:44:34
Yaşına uymayan hafiflikler yapan, delişmen, serbest, koket, ağırbaşlı karşıtı
zıpır16:44:28
Delişmen
bekri16:44:21
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş