Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

hakçası16:48:50
Doğrusu, doğru olanı
zühre16:48:45
Çulpan, Çoban yıldızı, Venüs
Saka16:48:11
Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse
imkânsız16:48:05
İmkânı olmayan, olma veya gerçekleşme durumu bulunmayan
Dirgen16:48:00
Harmanda sapları yaymaya yarar uzun çatallı araç
Gelecekçi16:47:49
Gelecekçilik yanlısı, fütürist
süresiz16:47:42
Süresi belirli olmayan
blöf16:47:34
İskambil oyunlarında elindeki kâğıtları olduğundan başka gösterme davranışı
sarı humma16:47:29
bk. sarı humma
yapım evi16:47:27
Ham maddeleri işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iş yeri, imalâthane
zeytin ezmesi16:47:26
İşlenmiş zeytinin ezilmesi ile yapılan yiyecek
bahane bulmak16:47:24
bir işi yapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek
inanca16:47:14
Güvence
RAKKAS16:47:13
Sarkaç, pandül
fakirane16:47:08
Fakir gibi, fakire uygun düşen biçimde
DİLSİZ16:47:05
Konuşma merkezinin veya konuşma organlarının bozukluğu sebebiyle konuşamayan (kimse), ahraz
pamuk ipliği16:47:01
Pamuktan yapılan mat ve parlak dikiş ve nakış ipliği
o16:46:54
Başına getirildiği cümlenin anlattığı duyguyu belirtir
AĞIT16:46:53
Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını veya büyük felâketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sağu, mersiye
muteriz16:46:50
Karşı gelen, itiraz eden, itirazcı
hayat dolu16:46:43
Yaşama isteği çok olan, neşeli, canlı
ERDEM16:46:38
Ahlâkın övdüğü iyilikçilik, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı, fazilet
loğ16:46:37
Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir
lef16:46:29
İçine sokma, iliştirme
astsubay16:46:24
Silâhlı Kuvvetler yasasına göre astsubay okullarında yetişerek Silâhlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker
kuruntuya kapılmak16:46:23
boş yere tasalanmak
mahlukat16:46:20
Yaratıklar
kuru gürültü16:46:20
Gereksiz, önemsiz, sonu alınamayacak söz veya davranış
dokuma16:46:19
Dokumak işi, mensucat, tekstil
kuru16:46:16
Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı
kontrolör16:46:14
Denetçi
azamî16:46:13
En büyük, en yüksek, en çok, maksimum
kenar semt16:46:10
bk. kenar mahalle
harcama16:46:08
Harcamak işi, parayı elden çıkarma, sarf
durukluk16:46:03
Duruk olma durumu
sezyum16:45:42
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
hesap uzmanı16:45:39
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
Lösemi16:45:38
bk. kan kanseri
cümle bilgisi16:45:37
Bir cümleyi oluşturan kelime ve kelime grupları arasındaki ilişkiyi inceleyen ve sınıflamalar yapan, dil bilgisinin ana bölümlerinden biri, tümce bilgisi, söz dizimi
arş16:45:27
İslâm dinî inanışına göre göğün en yüksek katı
gözü pek16:45:23
Korkusuz, yürekli, cesur
gözü açık16:45:19
Uyanık, becerikli
özgül16:45:16
Bir türle ilgili, bir türe ilişkin
cevapsız16:45:16
Cevabı verilmemiş, karşılıksız, yanıtsız
fakir16:45:15
Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara
Rahmetli16:45:13
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
makyajcı16:45:11
Makyaj yaparak geçimini sağlayan kimse, düzgüncü
flavta16:45:07
Flüt
yorgunluk16:45:01
Çalışma veya değişik sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması
brom16:44:49
Atom numarası 35, atom ağırlığı 79,909 olan, deniz sularında az, bazı göllerde çok miktarda bulunan, yoğunluğu 2,97 olan kırmızı renkli, pis kokulu, zehirli sıvı bir element. Kısaltması Br
el değmemiş16:44:47
hiç kullanılmamış, dokunulmamış
kavat16:44:44
Yolsuz, yasa dışı veya gizli, cinsî birleşmelerde aracılık eden erkek, pezevenk
kabullenmek16:44:43
Hakkı yokken veya istemeyerek kendine mal etmek
Gevşeme16:44:42
Gevşemek işi
Cinayet16:44:37
Adam öldürme
bora16:44:37
Genellikle arkasından yağmur getiren sert ve geçici yel
espri16:44:19
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, nükte
bağıntılılık16:44:17
Var olabilmek veya belirlenebilmek için, bağıntı yolu ile başka bir şeye bağlı bulunma durumu, görelilik, izafiyet, rölâtivite
ESAS16:44:16
Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel
yaban domuzu16:44:10
Domuzgillerden, domuzdan iri, bağ ve bahçelere zarar veren saldırgan bir yaban hayvanı (Sus scrofa)
temize çıkmak16:44:05
suçsuz olduğu anlaşılmak
pusmak16:44:02
Bir şeyi kendine siper edip saklanmak
iaşe16:44:00
Yedirip içirme, besleme, bakma
umde16:43:59
İlke, prensip
ayakkabı16:43:55
Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen ve altı kösele, lâstik gibi dayanıklı maddelerden yapılan ayak giyeceği, pabuç
atom çekirdeği16:43:50
Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle, çevresinde elektronlar dolaşan, proton ve nötronlardan oluşan pozitif elektron yüklü merkez bölümü
ceren16:43:48
Ceylan
ödemek16:43:48
Bedelini vererek bir zararı karşılamak, tazmin etmek
üşengeç16:43:45
Çok üşenen, tembel
anestezi16:43:36
Uyuşturucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuların yok olması, duyum yitimi
akan yıldız16:43:32
Güneş sistemine bağlı, kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gök cismi, ağma, şahap, meteor
aferin16:43:26
Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo
kurcalamak16:43:20
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
filigran16:43:19
Bazı kâğıtların dokusunda bulunan ve ancak aydınlığa tutulunca görülen çizgi, resim ve yazı gibi biçimler
RUHİYAT16:43:14
Ruh bilimi, psikoloji
yorumlamak16:43:12
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
MENEVİŞ16:42:56
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, hare
çalışma odası16:42:43
İçinde iş yapılan oda
maharet16:42:40
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
Festival16:42:35
Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi
yerinme16:42:30
Yerinmek işi, teessüf
sürüp gitmek16:42:24
eskiden olduğu gibi, eskiden nasılsa gene öyle olmak, öyle devam etmek
diren16:42:18
Dirgen
büyüklük16:42:16
Büyük olma durumu, ululuk
başat16:42:14
Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant
geçen16:42:08
(hafta, ay, yaz, kış gibi zaman anlatan sözlerle) Bir önceki
anlamsız16:42:05
Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız
istek uyandırmak16:42:02
İstemesine, arzu duymasına yol açmak
yerinde16:41:58
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip
iltimaslı16:41:46
Kayırılan (kimse) veya kayırılarak yapılan (iş)
nevruz16:41:43
Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmi birine rastlayan gün
mescit16:41:37
Cami
eş sesli16:41:27
Söylenişleri aynı, anlam ve kökleri ayrı olan (kelimeler), eş adlı, sesteş, homonim
çük16:41:22
Erkeklik organı
Deniz mili16:41:12
1852 m olan uzunluk ölçüsü birimi
çalmak16:40:56
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
çaba16:40:51
Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, ceht
tasarlama16:40:48
Tasarlamak işi
karha16:40:47
bk. ülser
GENE16:40:46
Yeniden, bir daha, yine, tekrar
selenyum16:40:46
Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217° C de eriyen, ısı ve elektriği ileten, daha çok telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Se
tepkime16:40:42
Tepkimek işi
Üçgül16:40:37
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
zavallı16:40:30
Acınacak kadar kötü durumda bulunan, mutsuz
gelgeç16:40:30
Yerli, temelli olmayan, geçici
yer elması16:40:21
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)
MEMNU16:40:15
Men edilmiş, yasaklanmış, yasak
şerir16:40:01
Kötü, kötülükçü, fesat kimse
deprem16:39:56
Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele
beka bulmak16:39:53
ölmezlik erdemine ulaşmak, ölümsüzleşmek
Ehliyetsiz16:39:48
Yetersiz
eğrelti otu16:39:46
Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki (Driopteris filix-mas)
yenilik16:39:43
Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği
pençe atmak16:39:31
(yırtıcı hayvan) ön ayaklarıyla saldırmak, vurmak
evren bilimi16:39:27
Evreni yöneten genel yasalar bilimi, kozmoloji
pabuç16:39:27
Ayakkabı
ortakçı16:39:23
Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak, belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba
mukabil16:39:20
Bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan
özelik16:39:17
Herhangi bir durumu gösterebilme yeteneği
oryantalist16:39:17
Doğu bilimci, şarkiyatçı, müsteşrik
mugayeret16:39:16
Uygun olmama durumu, uymazlık, aykırılık
gök adası16:39:11
bk. gök ada
mangal16:39:10
İçine kor konulan, sacdan, bakır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık kap, korluk
Üvey ana16:39:01
Öz olmayan anne, analık
Bayındır16:38:56
(yer için) Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, mamur
kısırlaştırma16:38:51
Kısırlaştırmak işi
Atışmak16:38:51
Saz şairleri, belli bir ayak üzerine birbirlerini küçük düşürmek amacıyla karşılıklı deyiş söylemek
kınama16:38:48
Kınamak işi, ayıplama, takbih
kurallı16:38:41
Kuralı olan, kurala uygun olan, kaideli, kıyasî
yalak16:38:35
Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap