Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

palmiyegiller00:13:50
Genellikle sıcak bölgelerde yetişen, basit bir kon gövde ve bu gövdenin tepesinde yelpaze biçiminde telek damarlı yaprakları olan, hurma ve Hindistan cevizi ağaçlarını içine alan bir familya
aşağılanmak00:13:01
Aşağı duruma düşürülmek
porno00:12:51
Pornografik sözünün kısaltılmışı
İntibak00:11:46
Çevreye veya bir duruma uyma
gensoru00:10:34
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir soru üzerine başbakana veya bakanlardan birine, milletvekillerince açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenebilen soru, istizah
kara yağız00:08:04
Sağlıklı, gürbüz, güçlü
Birtakım00:07:49
Belirsiz olarak çokluğu anlatır (nitelediği isim çokluk biçimde olur), kimi, bazı
öğretim görevlisi00:07:47
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
algı00:07:34
Kazanç, alacak
Tanrıtanımaz00:07:06
Tanrının varlığını inkâr eden, ateist
zarar görmek00:06:37
kötü sonuca uğramak
rikkat00:05:32
İncelik, naziklik
gerekme00:02:52
Gerekmek işi, iktiza, istilzam
enteresan00:02:21
İlgi çekici, ilginç
duluk00:01:38
Yüz
akya balığı00:00:36
Uskumrugillerden, ufak pullu, 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balık, akbalık (Lichia amia)
Hollândalı00:00:24
Hollânda halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
metfen23:59:54
Mezar, kabir, sin, makber
duyma23:59:51
Duymak durumu
zinde tutmak23:59:16
genç ve diri kalmasını sağlamak
bulucu23:58:49
Bir şeyi bulan, bir buluş yapan kimse, kâşif
aşağı düşmek23:57:25
düzeyi, miktarı, niteliği alçalmak
perde23:57:22
Görüşü, ışığı engellemek veya bir şeyi gizlemek için bir açıklığın önüne gerilen örtü
yaman23:57:14
(güç, etki veya beceri) Alışılmışın üzerinde olan
kuzeybatı23:56:30
Ufkun kuzeye ve batıya eşit uzaklıkta olan noktası
terek23:55:21
Evlerde veya dükkânlarda yüksekçe yerde yapılan raf
ACEMLEŞME23:51:37
Acemleşmek durumuna gelmek
tevsi23:51:26
Genişletme, yayma
tetir23:51:09
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
tevil23:50:32
Bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, çevri
hasret23:50:03
Özlem
kana kan23:48:45
birinin öldürülmesinden sonra, öldürenin öldürülerek ceza verilmesi
lös23:47:56
En çok vadilerde, yamaçlarda bulunan, kil ve kum karışımı, sarı renkli verimli balçık
etme (veya etme yahu)23:46:28
şaşılacak durumlarda "öyle mi, doğru mu, gerçek mi?" gibi anlamlar bildirir
vuraç23:46:07
Tokaç, raket
Slavca23:45:25
Slav dili
şeker hastalığı23:44:57
Kanda glikozun artması sonucu idrarda şeker bulunması, çok su içme çok yemek yeme ve çok idrar yapma ile beliren hastalık, şeker
aspur23:43:11
Yalancı safran
sınai23:41:26
Sanayi ile ilgili
menşe şahadetnamesi23:41:11
bk. köken belgesi
ashap23:40:59
Sahipler
şeref23:39:58
Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur
de23:39:11
Türk alfabesinin beşinci harfinin adı
en23:38:36
Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy karşıtı
dalga23:38:31
Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgârın, depremin vb. nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket
Eylemli23:38:19
Eylem durumunda olan, amelî, fiilî
HAZANDİDE23:37:44
Görmüş, geçirmiş
be23:37:33
Berilyum"un kısaltması
cu23:37:08
Bakır"ın kısaltması
cl23:36:20
Klor`un kısaltması
nd23:35:18
Neodim"in kısaltması
op23:34:44
bk. opus
se23:32:07
Selenyum"un kısaltması
ra23:31:44
Radyum"un kısaltması
hasep23:31:15
Kişisel özellikler, nitelikler
karakavuk23:31:04
Hindiba
hasis23:31:01
Cimri, pinti, kısmık
havlu23:29:36
Kurulanmaya yarar havlı bez
havas23:29:18
Nitelikler, özellikler
feragat23:28:32
Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme
gereklilik23:28:13
Gerekli olma durumu, lüzum
halat23:27:27
Kenevirden yapılmış çok kalın ip
hoyrat23:26:36
Kaba, kırıcı ve hırpalayıcı
etilen23:25:36
Yanıcı, renksiz, az kokulu, 0,97 yoğunluğunda karbon ve hidrojen birleşimi
formasyon23:23:57
Biçimlenme
ödün23:23:46
Uzlaşmaya varabilmek için hak, istek veya savlarının bir bölümünden, karşı taraf yararına vazgeçme, ivaz, taviz
yüzde yüz23:23:41
Kuşkusuz, şüphesiz, muhakkak
düzenlilik23:23:02
Düzenli olma durumu
askıntı23:22:32
Başkalarının sırtından geçinen
DENİZ BİLİMİ23:19:39
Ana deniz bilimi, oşinografi
dikkatli23:19:05
Dikkat eden, özen gösteren (kimse)
zorbalık23:17:49
Zorba olma durumu
hazakat23:17:46
(hekimler için) Ustalık, uzluk
ilmiye23:17:44
Din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı
yolsuz23:17:44
Yolu olmayan
siyah beyaz23:17:44
Yalnız siyah çizgilerle kâğıdın beyazlığından oluşan resim veya bu iki rengi verecek gibi hazırlanmış klişe tekniği
Kaymak23:17:34
Sütün yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman
SELENYUM23:15:32
Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217° C de eriyen, ısı ve elektriği ileten, daha çok telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Se
karides23:15:17
Denizlerde veya tatlı sularda yaşayan yüzücü, orta büyüklükte kabuklu türün adı
mevkuf23:15:02
Vakfedilmiş
marifet23:14:45
Ustalık, hüner, uzmanlık
seksapel23:14:12
Cinsel cazibe, cinsel çekicilik
gerçek dışı23:13:39
Gerçeğin dışında olan, gerçek olmayan
sevdalı23:10:39
Sevdaya tutulmuş olan, tutkun, vurgun, aşık
aksülamel23:07:58
Tepki, reaksiyon
olupbitti23:06:50
Oldubitti, emrivaki
umacı23:06:02
Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayalî yaratık
ilk çağ23:05:05
En eski zamanlardan başlayarak milâdî 476, Batı Roma İmparatorluğunun çöküş yılına kadar süren çağ
yenilemek23:03:27
Bir işi bir kez daha yapmak, tekrar etmek
yalanma23:03:11
Yalanmak işi
tanıklık23:02:39
Tanık olma durumu veya tanığın yaptığı iş, şahitlik
konvertisör23:02:19
Değiştirgeç
kucaklamak23:02:07
Kucağına almak, kucağında taşımak
yasemin22:59:18
Zeytingillerden, beyaz, kırmızı veya sarı renkli çiçekleri güzel kokulu olan bir ağaççık (Jasminum)
Japon bezi22:57:10
Japonya"da üretilen bir bez
otağ22:54:54
Büyük ve süslü çadır
sömürme22:54:10
Sömürmek işi
farba22:53:20
Fırfır, farbala
ay balığı22:53:02
Ay balığıgillerden, 3 m boyunda, görünüşü balık başına benzeyen, kuyruk yüzgeci hilâl biçiminde olan, Akdeniz"de yaşayan bir balık türü, pervane balığı, kemer balığı (Mola mola)
kâse22:52:42
Cam, çini, toprak vb. den yapılmış derince çanak
zorluk22:52:15
Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma, güçlük
ardıl22:51:12
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, öncel karşıtı, halef
emiş22:50:06
Emmek işi veya biçimi
ulussever22:49:57
Ulusunu seven (kimse), milliyetperver
karaşın22:49:47
Esmer, sarışın karşımı
bellek yitimi22:49:41
Büyük sarsıntı veya humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı
toynak22:48:45
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvanların tırnağı, duynak
Çembalo22:45:24
Klâvsen
aldırışsız22:44:10
Aldırmaz, umursamayan
MEMLEKET22:43:26
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke
zaman birimi22:43:15
Tekrarlanan gök olaylarına dayanılarak seçilen zaman aralığı
erkan22:41:41
Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler
namahrem22:41:02
Evlenmelerinde yasa bakımından sakınca olmayan (kadın ve erkek)
akademisyen22:40:33
Akademi üyesi
muhafaza etmek (veya edilmek)22:38:44
korumak, saklamak (veya korunmak saklanmak)
gerici22:38:23
Toplumda yeniliklere değer vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni getirmeye çalışan (kimse veya görüş), mürteci
gedikli22:36:52
Gediği olan
orkide22:36:05
Salepgillerden, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla camlıklarda yetiştirilen birtakım bitki türlerinin ortak adı
gündöndü22:34:09
Ayçiçeği
açık yeşil22:32:15
Yeşilin bir ton açığı
mazlum22:32:10
Kendisine zulmedilen
ikbal22:32:07
Baht açıklığı veya yüksek bir makama, duruma erişmiş olma durumu
baldız22:31:53
Erkeğe göre karısının kız kardeşi
mazbut22:30:57
Ele geçirilmiş, zapt edilmiş
rafineri22:29:55
Arıtım evi, tasfiyehane
anıştırma22:29:46
Anıştırmak işi
korte22:28:44
Âşıktaşlık, flört
askeri22:26:09
Askerlikle ilgili, askere özgü
zar22:24:37
İnce perde veya örtü
kani22:24:03
Kanmış, inanmış