Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

sam10:34:45
Çölde esen rüzgâr, sam yeli
ecel teri10:34:43
"Çok korkmak, çok sıkılmak veya bunalım geçirmek" anlamında ecel teri (veya terleri) dökmek deyiminde geçer
methiye10:34:43
Övgü
alt kurul10:34:42
Belli bir konuyu ele almak amacıyla bir kurul içinden birkaç kişi seçilerek oluşturulan kurul
nasihat10:34:41
Öğüt
Denetleme10:34:37
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
şanslılık10:34:32
Talihli olma durumu
nur yüzlü10:34:24
Saygı uyandıran, pak yüzlü ihtiyarlardan söz ederken kullanılır
aylaklık etmek10:34:10
boş durmak, boş oturmak, işsiz güçsüz dolaşmak, çalışmamak
dörtgen10:34:06
Dört kenarı olan çokgen, dört kenar
ün10:33:50
Ses
lastik ağacı10:33:43
Kauçuk
Pelür10:33:38
Daktiloda yazıyı çoğaltmak için kullanılan ince kâğıt
topuk10:33:27
Ayağın toparlakça olan alt bölümü
teke10:33:26
Keçinin erkeği
dış10:33:17
Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı
tabanlık10:33:16
Üzerinde rayların yerleştirildiği, enine konmuş olan ağaç, beton veya demir parça
sanı10:33:14
Sanmak durumu veya sonucu, zan, zehap
düzey10:33:13
Bir yüzeyin veya bir noktanın nispî yüksekliği ve o yükseklikten geçtiği var sayılan düzlem, seviye
döşek10:33:08
Yatak
sahici10:33:03
Sahte olmayan, gerçek, yapma karşıtı
dövüşken10:32:59
İyi dövüşen veya dövüşmeyi seven
sam yeli10:32:58
Çölden esen sıcak rüzgâr, sam
tırtıkçı10:32:57
Yankesici, tırnakçı
duyarlı10:32:43
Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, hassas
tavır10:32:35
Durum, davranış, vaziyet, hâl
BEKAS10:32:34
Çulluk
diş10:32:29
Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri
zarif10:32:21
Çekicilik, biçim, görünüş, durum ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen
cenkleşmek10:32:20
Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek
bent10:31:52
Bağ, rabıt
rastlantı10:31:34
Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
Bahçe10:31:28
Sebze yetiştirilen yer, bostan
İradeli10:30:52
İradeye dayanan, iradî
maksat10:30:51
İstenilen şey, amaç, gaye, erek
faiz10:30:46
İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema
ekşimik10:30:30
Yağı alınmış sütten yapılan peynir, kesmik, çökelek
MAZHARİYET10:30:20
Erişme, elde etme
şule10:29:25
Alev, yalım
yarış kayığı10:29:10
Kayık yarışları için yapılan kayık
bini10:28:57
Binme işi
kronik10:28:41
Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vekayiname
İSPİT10:28:37
Jant
sevimlilik10:28:25
Sevimli olma durumu
hayali10:27:59
Hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, sanal
ablatya10:27:56
Uzunluğu 150, genişliği 4-10 kulaç olan bir balık ağı
AKROMATİK10:27:46
Beyaz ışığı çözümlemeden geçiren, renksemez
APAÇIK10:27:38
Çok açık, çok belirgin
ırak10:27:34
Uzak
çerge10:27:34
Derme çatma çadır, göçebe çadırı
EKABİR10:27:22
(makamca) Büyükler, devlet büyükleri, ileri gelenler
Felek10:27:17
Gök, gökyüzü, sema
Sofa10:26:45
Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol
bir tutmak (veya bir görmek)10:26:08
eşit saymak, eşit görmek
JÜT10:26:05
Ihlamurgillerden, Hindistan ve Bangladeş"te yetişen, ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki (Corchorus capsularis)
bayağı10:26:04
Aşağılık, pespaye
kesiş10:25:40
Kesmek işi veya biçimi
AZ10:25:25
Azot"un kısaltılması. Bu gaz N kısaltması ile de gösterilir
tepeli dalgıç10:25:24
Dalgıç kuşlarından, başında kara tüylerden bir tepelik bulunan, sazlık göllerde yaşayan bir kuş, elma baş (Podiceps cristatus)
el ayası10:25:24
Elin, bilekle parmaklar arasındaki iç bölümü
ilerici10:25:08
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
ana yurt10:25:00
İlk yurt edinilen yer, ana vatan
Üretim evi10:24:46
Fabrika
İrade yitimi10:24:32
Karar verme, dikkat, istekli kımıldama gibi zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, abuli, istenç yitimi
PEKMEZ10:24:21
Genellikle üzüm, dut gibi meyvelerin kaynatılarak koyulaştırılmış suyu
karabasan10:24:07
Sıkıntılı ve korkulu düş, kâbus
SORMACA10:24:07
Soruşturma, anket
ŞAMAN10:23:55
Şamanlıkta, gelecekten haber verme, büyü yapma gibi görevleri olan, ruhlarla ilişki kurarak hastalıkları iyileştirdiğine inanılan din adamı, kam
kuru erik10:23:54
Eriğin kurutulmuşu
İnorganik10:23:22
Cansız olan
elverişsiz10:23:21
Uygun olmayan, uygun gelmeyen
helal10:23:20
Dinin kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan, haram karşıtı
sıkma10:23:18
Sıkmak işi
soğanlı10:22:36
İçinde soğan bulunan, içine soğan doğranmış olan, soğanla pişirilmiş olan
benzeşmezlik10:22:19
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
SKİ10:22:01
Kayak
AVANAK10:21:47
Kolaylıkla kandırılabilen veya aldatılabilen, aptal, bön
çak10:21:43
Yırtık, yarık
LÜTUF10:21:38
Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet
Deme10:21:17
Demek işi
desimetre10:21:07
Bir metrenin onda biri, dm
KESİM10:21:07
Kesmek işi
Ruam10:21:06
En çok atlarda görülen, insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, sakağı
tüp gaz10:21:04
İçine yüksek basınçla sıvılaştırılmış petrol gazı ve bütan gazı doldurulan, ısıtmada ve mutfakta kullanılan tüp
ziynet10:21:01
Süs, bezek
evren pulu10:21:00
Mika
öreke10:20:55
Eğrilmekte olan yün, keten gibi şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek
zımba10:20:54
Delgeç
Melodi10:20:49
Ezgi
ÖRGÜT10:20:45
Ortak bir amaç veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilât
zeki10:20:44
Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, anlak, zeyrek
bel ağrısı10:20:44
Bel çevresinde oluşan ve duyulan ağrı
beli10:20:39
Evet
ÜSDERİ10:20:37
bk. üst deri
ümitli10:20:36
Umutlu
rumuz10:20:35
Sembol, simge, remiz
akarsu10:20:30
Yeryüzünde ve yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su
telif10:20:27
Uzlaştırma
dehşetli10:20:19
Korku veya ürküntü veren
yalçın10:20:17
Dik
be10:20:12
Berilyum"un kısaltması
katman bulut10:20:03
Gri renkli, sise benzeyen fakat yere kadar inmeyen bulut tabakası, stratus
GENE10:19:46
Yeniden, bir daha, yine, tekrar
şaka etmek10:19:22
bir kimseye şaka yollu takılmak
Bildik10:19:10
Tanıdık
bulaşıcı hastalık10:18:57
Mikrop yolu ile yayılan hastalık
çapari10:18:50
Çok iğneli; beden, köstek ve iğne bölümlerinden meydana gelen, her bir iğneye hindi, horoz, kaz, martı, tavuk, ördek gibi kuşların kanat, kuyruk tüyleri takılan bir tür olta takımı
ahlaklı10:18:50
Ahlâk kurallarına bağlı, bunlara uygun davranan (kimse)
görmez10:18:49
Görme yetisi olmayan (kimse), kör, âmâ
gelecek bilimi10:18:47
Fütüroloji
dalgın10:18:14
Çevresinde olup bitenleri fark edemeyecek kadar düşüncelere dalmış olan veya dikkatini belirli bir konu üstünde toplayamayan, gafil
BİLYE10:18:04
Taş, maden, toprak, cam gibi şeylerden yapılmış küçük yuvarlak, misket
Zeveban10:17:55
Erime
yaralı10:17:44
Yarası olan, yaralanmış (kimse), mecruh
cazibeli10:17:40
Çekici, alımlı, albenili
buluşMA10:17:40
Buluşmak işi
pozitif elektrik10:17:21
Cam çubuğunun bir kumaşa sürtünmesi sonucu oluşan, artı (+) işaretiyle gösterilen elektrik
ceylân bakışlı10:17:20
Süzgün ve tatlı bakışlı
tarım coğrafyası10:17:19
Beslenme, giyinme gibi ihtiyaçların ve tarımla ilgili verilerin gösterildiği veya konu edildiği coğrafya bilimi
ağız birliği10:16:36
Bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşma, söz birliği
Telkin10:16:35
(bir duyguyu, bir düşünceyi) Aşılama
Hüthüt10:16:25
Çavuş kuşu, ibibik
Özellik10:16:24
Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet
çözümleyici10:16:21
Çözümlemek işini yapan kimse
SAKSAĞAN10:16:12
Kargagilerden, karnı beyaz, kanatları ve kuyruğu kül rengi diğer yerleri parlak, kara uzun kuyruklu kuş (Pica pica)
alan korkusu10:15:51
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
GERİ HİZMET10:15:34
Silâhlı kuvvetlerin stratejik ve taktik anlamına girmeyen, her çeşit sağlık, veteriner, tahliye, ulaştırma ve diğer çeşitli hizmetlerin bütünü, lojistik
Planet10:15:25
Gezegen
parlatma10:15:18
Parlatmak işi
anık10:15:10
Hazır