Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

Çözümleme22:30:03
Çözümlemek işi
cinayet22:28:28
Adam öldürme
pay etmek22:26:20
bölüşmek, üleşmek
AHALİ22:26:15
Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak nitelik düşünülmeksizin bir ülkede, şehirde veya semtte oturanların tamamı
mal edinmek22:25:11
kendine mal sağlamak, mal sahibi olmak
naz22:24:18
Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve
yanardağ ağzı22:24:04
Yanardağın tepesinde, yamacında veya eteğinde arka arkaya patlamalar ve püskürtmelerle oluşmuş huni biçiminde, çapı 1000 m den az, derinliği birkaç yüz m yi bulan delik, krater
bağımsızlık22:22:28
Bağımsız olma durumu veya niteliği, istiklâl
ana yurt22:21:49
İlk yurt edinilen yer, ana vatan
Ark22:18:56
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık, hark, cetvel, kanal
yansıma22:17:48
Yansımak işi
makale22:17:45
Bilim, fen konularıyla siyasî, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısı
kuş22:11:49
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
cezalandırılma22:11:40
Cezalandırılmak işi
badem içi22:11:37
Bademin dış kabuğu alındıktan sonra kalan içi
Toplaç22:11:34
Elektrik dinamolarında, hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, kolektör
PRENSİP22:11:25
İlke, umde
Oldukça22:11:22
Yetecek kadar, epey, hayli
NEŞİDE22:11:20
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
MERKÜR22:11:06
Güneş sisteminin Güneş"e en yakın olan gezegeni, Utarit
Kış22:11:01
(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi
Kızılderili22:10:59
Amerika yerlilerine verilen ad
Islık22:10:39
Dudakların büzülerek veya parmağın dil üzerine getirilmesiyle çıkarılan ince ve tiz ses
HAZANDİDE22:10:16
Görmüş, geçirmiş
GÜZEL22:10:02
Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran
GÖRMEZ22:09:42
Görme yetisi olmayan (kimse), kör, âmâ
Gerçek22:09:31
Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakikî
GARİP22:09:21
Kimsesiz, zavallı
GALİZ22:09:19
Kaba ve çirkin, iğrenç
EKSİK22:09:10
Gerekli duyulan, ihtiyaç duyulan (şey), noksan
DİZİN22:09:06
Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, indeks, fihrist
DİYAR22:09:04
Ülke
DİNÇ22:09:02
Gücü ve sağlık durumu yerinde, canlı, zinde, tendürüst, tüvana
DİNAR22:08:59
Yaklaşık olarak altın liranın dörtte biri değerinde olan eski bir para
İNLEMEK22:08:43
Gür, uğultulu, yankılı ses çıkarmak
İNCE AĞRI22:08:38
Verem
yapmacık22:08:31
İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, düzme, sahte, sun"î, zahirî
yapağı22:08:29
İlkbaharda kırkılan koyun tüyü
uzaklaştırmak22:08:27
Çıkarmak, ayırmak
uzaklaşmak22:08:24
Yabancılaşmak, ilgisi azalmak
uyarlaç22:08:19
Ayrı büyüklük ve yapılarda olan parçaları bir araya getirmek için kullanılan bağlama parçası, adaptör
tıpkıçekim22:08:10
Bir yazı, kitap veya biçimin fotoğraf yoluyla kopyasını çıkarma yöntemi, fotokopi, eşçekim
tıpkı22:08:07
Tıpatıp, aynı, tamamıyla
tıpa22:08:01
Tapa
tıp22:07:56
Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet
tımar22:07:54
Yara bakımı
töz22:07:46
Kök, asıl, cevher
turnagözü22:07:38
Berrak ve parlak sarı
tanrıtanımazlık22:07:24
Tanrının varlığını inkâr eden öğreti, ateizm
sızılı22:07:18
Sızısı olan
vapur22:07:14
Su buharı gücüyle çalışan gemi
sınıf22:07:14
Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri
abluka22:07:08
Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, kuşatma, ihata
sömürme22:06:56
Sömürmek işi
soğukluk22:06:50
Soğuk olma durumu, soğuk bir etki yapan şeyin özelliği
sabır acıdır, meyvesi tatlıdır22:06:42
sabretmenin zor bir iş olduğunu ancak güzel sonuç verdiğini anlatır
rakım22:06:38
Yükselti
rakı22:06:36
Üzüm, incir, erik gibi meyvelerin alkolle mayalanarak damıtılmasıyla elde edilen içki
pederşahî22:06:32
Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden topluluk durumu, ataerkil
müzik22:06:12
Duygu, düşünce ve tek sesli veya çok sesli olarak anlatma sanatı, musiki
gürbüz22:06:02
Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş, iri
güneşlik22:05:56
Güneş ışınlarına engel olan perde veya buna benzer gereç
döküntü22:05:52
Dökülmüş, saçılmış şeyler
duruşma22:05:48
Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi
dostça22:05:46
Dosta yakışır (biçimde)
brülör22:05:43
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, yakmaç
bağlaşık22:05:36
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
araştırma22:05:29
Araştırmak işi, taharri
MAHİR22:05:26
Becerikli
Görkem22:05:19
Göz alıcı ve gösterişli olma durumu, debdebe, ihtişam, tantana, haşmet
diyalektik22:04:19
Gerçekliği ve onun çelişmelerini incelemeye yarayan ve bu çelişmeleri aşmaya yarayan yolları aramayı öngören akıl yürütme yöntemi
stilo22:04:02
Dolma kalem
sezyum22:02:33
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
mantı22:02:06
İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülmüş hamur parçalarıyla hazırlanan yemek
muhaceret22:01:58
Göç, göçme
misafir ağırlamak22:01:55
konuğa gerekli ilgiyi göstermek, ikramda bulunmak
üzerine22:01:46
İlgili, ilişkin, üstüne, dair, hakkında
CILKAVA22:01:08
Kurdun veya tilkinin ense postundan yapılan kürk
mana22:00:28
Anlam
SODYUM22:00:13
Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990 olan, 0,971 yoğunluğunda, 97,5 C"de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element. Kısaltması Na
Huy21:59:03
İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat
denizcilik21:53:40
Denizlerde sefer yapma işi
akma21:51:44
Akmak işi
aforoz21:51:40
Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen "cemaatten kovma" cezası
tarafsızlık21:51:38
Tarafsız olma durumu, yansızlık; bîtaraflık
kusursuz21:51:25
Kusuru olmayan, mükemmel
karamuk21:50:58
Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki (Agrostemmagithago)
Ödüncü21:47:09
Ödün veren, tavizci
prova21:38:59
Bir şeyin amacına uygun, istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan deneme
AMFİTEATR21:38:50
Dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon
yazın21:37:56
Yaz mevsiminde, yaz aylarında
belirsizlik zamiri21:37:53
İsmin yerini belirsiz, kabataslak tutan zamir: bazısı, birkaçı, birçoğu, azı, herkes, biri vb
gelecek bilimi21:37:14
Fütüroloji
dolap21:36:20
Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya çekmelerine eşya konulan, kapaklı mobilya
caz takımı21:36:17
Caz müziği çalan orkestranın bütün çalgıları
Hareketsiz21:36:04
Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan
gaf21:35:18
Yersiz, beceriksiz, zamansız söz veya davranış, patavatsızlık pot
kamuoyu21:34:22
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
muhacir21:31:06
Göçmen
ekim21:31:04
Ekmek işi
dölüt21:29:33
Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin
gezgin21:28:10
Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse)
uyuşuk21:25:08
Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş
Çözümlemeli21:23:32
Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, tahlil, analitik
bitim21:21:49
Bitmek işi
aza21:21:34
Organlar, vücut parçaları
Rastık21:18:44
Kadınların kaşlarını veya saçlarını boyamak için sürdükleri siyah boya
Her21:18:13
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
Güvenilir21:18:01
Güven duygusu veren, güvenilen
nöbetleşme21:14:49
Nöbetleşmek işi
Kuşak21:12:31
Bele sarılan uzun ve enli kumaş
hoş görmek (veya karşılamak)21:11:40
gücenilecek veya karşılık verilecek bir davranışı hoşgörü ile karşılamak, anlayışla karşılamak, kusur saymamak
barınma21:11:34
Barınmak işi
İkram21:10:01
Konuğu ağırlama
KÖR21:09:23
Görme duygusu olmayan, görmez
GÖLET21:08:43
Gölek
lise21:07:30
Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim kurumu
meleme21:07:30
Melemek işi
cengâver21:06:28
Savaşçı
madensi21:06:23
Maden gibi olan
pişekar21:03:08
Orta oyununda kavuklu ile karşılıklı konuşarak oyunu açan kimse
karyola21:00:50
Üzerine yatak yapılıp yatılan tahta veya metal kerevet
yazıt bilimi20:59:42
Konusu, yazıtları incelemek olan tarihe yardımcı bilim, epigrafi
basımcılık20:59:18
Basım evi işletme işi, kitap basma işi, matbaacılık
yardım20:58:38
Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet
dingil20:58:12
Tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mil, aks
göç etmek (veya eylemek)20:57:27
oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek
tasarruf20:57:01
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
kiloamper20:56:22
Değeri 1000 amper olan akım şiddeti birimi
branş20:52:42
(bilim için) Dal, kol