Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

Çözümleme02:25:25
Çözümlemek işi
dört02:25:14
Dört sayısının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 4, lV
zıvana02:25:12
İki ucu açık küçük boru
künefe02:24:27
Sıcak yenilen bir çeşit peynirli tel kadayıf
öz02:23:39
Bir kimsenin benliği, kendi manevî varlığı, nefis, derun
blöf yapmak02:23:19
karşısındakini yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için aslı olmayan söz söylemek veya aldatıcı tavır takınmak
voyvoda02:23:19
Osmanlıların Eflâk ve Buğdan beylerine verdikleri unvan
mayasıl02:23:10
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla kendini gösteren ve bulaşıcı olmayan bir deri hastalığı, egzama
barut rengi02:23:08
Koyu giri
endüstri02:22:45
Sanayi
imparatorluk02:22:31
İmparator olma durumu veya unvanı, ilhanlık
piyano02:22:12
Klâvyeli, telli, değişik tuşlara basılarak çalınan ağır ve büyük çalgı
tuş02:22:02
Piyano, org gibi müzik aletlerinde veya daktilo, hesap makinesi gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı
ayet02:21:50
Kur"an surelerini oluşturan cümlelerden her biri
KABAHAT02:21:49
Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet
sodyum karbonat02:21:46
Sabun yapımında, temizlik işlerinde kullanılan, güçlü bir alkali tuz (Na2CO3)
konuk evi02:21:18
Resmî veya özel kuruluşların kendi görevlilerinin yararlanması için yaptırdığı konut, misafirhane
irat02:21:07
Gelir
maarif02:21:05
Bilgi ve kültür
YAMAK02:21:04
Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek
yerindelik02:20:54
Yerinde olma durumu, isabet
truakar02:20:49
Kısa manto
münasebetsiz02:20:46
Uygun olmayan, yakışıksız, çirkin
antropolog02:20:33
İnsan bilimi uzmanı
ürkü02:20:20
Topluluğu saran ortak korku, panik
talk02:20:08
Genellikle açık yeşil, toz durumundayken yağlı bir görünümde, özgül ağırlığı 2,7, sertliği 1 olan, hidratlı doğal magnezyum
sade02:19:48
Süsü, gösterişi olmayan; yalın, gösterişsiz
kizir02:19:23
Köy muhtarı yardımcısı; köy kâhyası; köy bekçisi
yer elması02:19:21
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)
sohbet etmek02:19:14
dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirmek, söyleşide bulunmak, yarenlik etmek, hasbıhâl etmek
KARLI02:19:14
Üstünde kar bulunan
çarpan02:17:41
Bir çarpmada çarpılan sayı veya cebirsel anlatımlardan her biri
erguvan02:17:04
Baklagillerden, eflâtunla kırmızı arası renkte çiçek açan, güzel bir süs ağacı (Cercis siliquastrum)
kımız02:17:02
Kısrak sütünün mayalanmasıyla yapılan, az alkollü, ekşi, eski bir Türk içkisi
baklagiller02:16:48
Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu gibi, badıçlı pek çok sebze ve ağaçları içine alan, iki çenekli ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası, bakliye
dikim02:15:49
Dikmek işi veya biçimi
POZ02:15:46
(resim ve fotoğrafta) Duruş
öksüz02:15:39
Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk)
ümük02:15:35
Boğaz, gırtlak, imik
deşifre02:15:34
Çözülmüş, açıklanmış
konsey02:15:33
Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşmuş, topluluk
Yedi02:15:27
Altıdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam 7, VII
alafranga saat02:15:21
Günü 24 saat sayarak, günün başlayışını gece yarısı 01 olarak kabul eden saat sistemi
RAHLE02:15:08
Üzerinde kitap okunan, yazı yazılan, bazıları açılıp kapanabilen alçak, küçük masa
konvertisör02:14:53
Değiştirgeç
gurup02:14:25
Bir gök cisminin (Ay, Güneş, yıldız) ufkun altına inmesi
eldeci02:14:11
Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse, zilyet
bilgilendirme02:14:08
Bilgilendirmek işi veya durumu
vitrin02:13:57
Bir dükkân veya mağazanın sokaktan camla ayrılan ve mal sergilemek için kullanılan yeri, sergen
REDDETMEK02:13:55
(aileden olan birini) Aileden bir kişi olarak saymamak, tanımamak
pekmez kaynatmak02:13:49
pekmez yapmak
manyetik alan02:13:47
Bir mıknatısın N ucundan dışarı çıkıp dağıldıktan sonra yine toplanıp S ucundan içine giren kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu alan
Ayal02:13:45
Karı, eş
hindiba02:13:42
Birleşikgillerden, yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen birkaç yıllık otsu bir bitki, güneğik (Cichorium endivia)
mercimek02:13:20
Baklagillerden, beyaz çiçekli bir tarım bitkisi (Lens culinaris)
marifetli02:13:06
Ustalıklı, hünerli
gına gelmek02:13:04
usanmak, bıkmak
otlak02:13:03
Hayvan otlatılan yer, salmalık, yayla, mera
aniden02:12:38
Ansızın, birdenbire
genişleme02:12:35
Genişlemek işi
güleç02:12:32
Her zaman gülümseyen, mütebessim
özendirme02:12:23
Özendirmek durumu, işi, teşvik
filiz02:12:15
Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün
Varlık02:11:59
Var olma durumu, mevcudiyet
orak ayı02:11:49
Temmuz
Akıllı02:11:46
Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan
kova02:11:40
Zodyakta Oğlak ile Balık burçları arasında bulunan bir burç. Zodyak
hayvanat02:11:25
Hayvanlar
vizon kürk02:11:23
Vizondan yapılan iyi işlenmiş kürk
zıh02:11:20
Giysilerin kol, yaka, etek vb. kenarlarına dikilen şerit veya kaytan
kablo02:11:15
Elektrik akımı iletiminde kullanılan ve yalıtkan bir madde ile sarılı bulunan metal tel
büyük şehir02:11:12
Ana kent
Yayılma02:10:57
Yayılmak işi, intişar
dükkan02:10:56
Perakende satış yapan esnafın, küçük zanaat sahiplerinin satış yaptıkları veya çalıştıkları yer
beğenme02:10:55
Beğenmek işi
Futbolcu02:10:48
Futbol oyuncusu
af02:10:33
Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama
zenginlik02:10:21
Zengin ve varlıklı olma durumu
gök bilimci02:10:16
Gök bilimiyle uğraşan bilgin, astronom
övünce02:10:15
Övünmeye yol açan veya hak kazandıran şey, mefharet
lâvanta02:10:12
Lâvanta çiçeğinden yapılan ispirtolu esans
destan gibi02:10:04
uzun yazılmış (mektup)
uymak02:10:00
Renk, biçim vb. yönünden birbirini tutmak, uygun düşmek
sinema tekniği02:09:57
Bir sinema filmini yaratmada kullanılan teknik araçlarla ilgili yöntem
alet02:09:54
Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne
gezi02:09:52
Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat
tınlama02:09:28
Tınlamak işi
tezyin etmek02:09:26
bezemek, süslemek, donamak
ince02:09:22
Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve uzun olan, kalınlığı az olan, kalın karşıtı
itmam02:09:20
Bitirme, tamamlama
kaşkariko02:09:14
Oyun, dolap, düzen
cenaze duası02:09:13
Cenaze defnedilirken okunan dua
çanak02:09:07
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
ZİFAF02:09:06
Gerdeğe girme, gerdek
söz gelişi02:08:59
Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenir
Düden02:08:57
Kireçli bölgelerde kirecin erimesi veya yer altındaki karstlı bir çukur tavanın çökmesiyle oluşan doğal kuyu
tekil02:08:55
Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, teklik, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: Çocuk, ev, geldim, geldin gibi
nüfus cüzdanı02:08:52
Bir ülkenin vatandaşlarına devletçe verilen, kimlikleriyle kişisel durumlarını gösteren resmî belge, kafa kağıdı, nüfus tezkeresi
İştiha02:08:49
İştah
KLİK02:08:30
Hizip
malî yıl02:08:24
Her yıl bütçenin uygulanması için, martın birinden başlayıp ertesi yıl şubat sonunda kapanan süre
nizam02:08:22
Düzen
gerçeküstücülük02:08:20
Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan, yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
emmeç02:08:01
Kendisine bağlanan bir kabın içindeki gazı seyreltmeye veya sıkıştırmaya yarayan, içinden bir sıvı geçirilerek çalıştırılan araç, aspiratör
krom02:07:58
Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya dayanıklı, 15140 C de eriyen, 6,92 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element. Kısaltması Cr
Ataerkil02:07:57
Ataerki temeline dayanan, pederşahî, patriarkal
takdim edilmek (veya olunmak)02:07:37
sunulmak
Bütün02:07:36
Eksiksiz, tam
çıkarcı02:07:34
Yalnız kendi çıkarını düşünen, çıkarını kollayan kimse, menfaatçi, menfaatperest
çarpım02:07:32
Çarpma işleminin sonucu olan sayı
hezaren02:07:24
Düğün çiçeğigillerden, hekimlikte kullanılan zehirli bir bitki (Delphinium)
cızırtı02:07:00
Cızırdama sesi
patak02:06:57
Dayak, kötek
şapka işareti02:06:56
bk. şapka
zarfçı02:06:55
Tenha bir yolda yere zarf bırakan, sonra da zarfı bulup alan kimseyi suçlayarak ve onun üstünü başını zorla arayarak zarf içindeki parayı ve o arada el çabukluğuyla diğer değerli şeyleri de alan hırsız, papelci
dayanak02:06:55
Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet
seçkinleşme02:06:51
Seçkinleşmek durumu
boran02:06:47
Rüzgâr şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya çıkan sağnak yağışlı hava olayı
kaz02:06:34
Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabanî veya evcil kuş (Anser)
sümüksü zar02:06:07
Burun boşluklarını yutağa kadar kaplayan sümük doku
hazır olmak02:06:00
hazır durumda bulunmak
deneycilik02:05:51
Bilginin gözlem, deneme veya duyular ile elde edilebileceğini ileri süren geleneksel öğreti, görgücülük, ampirizm, usçuluk karşıtı
volfram02:05:41
Atom numarası 74, atom ağırlığı 183,85 olan, 19,3 yoğunluğunda, sert ve ancak 3482°C de eriyen bir element, tungsten. Kısaltması W
hakkaniyet02:05:25
Hak ve adalete uygunluk, doğruluk, nasfet
münşi02:04:41
Mektup türünde usta ve başarılı olan, inşası güçlü (kimse)
GERDEK02:04:35
Gelin ile güveyin düğün gecesi başbaşa kaldıkları oda
müze02:04:16
Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı
çöven02:03:51
Kökü ve dalları, suyu sabun katılmış gibi köpürten, kir temizleyici bir bitki, sabun otu, helvacı kökü (Saponaria officinalis)
dinamo02:03:30
Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren alet
meclûp02:03:27
Tutkun