Çözümleme

1.İsimÇözümlemek işi
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil

Son Arananlar

Sinirli19:46:03
İçinde sinir bulunan
feyyaz19:45:36
Çok verimli, gür
gondol19:45:25
Genellikle Venedik"te kullanılan, ayakta, kıç tarafta tek kürekle yürütülen, 10 m uzunluğunda, yassı ve iki başı yukarıya kıvrık kayık
Düzensiz19:45:07
Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam
Hediye19:44:40
Armağan
infial19:44:25
Birine içerleme, gücenme, kızgınlık duyma
Beceri19:44:13
Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet
zihniyet19:43:55
Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi
antik19:43:19
İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan
gerçeğe aykırı19:43:13
Gerçeğe uymayan, hilâfıhakikat
ev sineği19:43:12
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
bilindik19:43:10
Bilinen
referandum19:43:10
Halk oylaması
KALDIRAÇ19:43:08
Az bir güç ile büyük bir yükü kaldırmaya yarayan, bir dayanma noktası üzerinde hareket edebilen, inip kalkabilen sert çubuk, manivelâ
aracılığıyla19:43:04
Aracı olarak, bağlantı kurarak, vasıtasıyla, yoluyla
gereksizlik19:42:48
Gereksiz olma durumu, lüzumsuzluk
lef19:42:46
İçine sokma, iliştirme
üre19:42:41
Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde
geçmez19:42:27
Sahte, değerini yitirmiş, kalp
geçek19:42:02
Çok geçilen yer, işlek yol
burağan19:42:01
Güçlü esen rüzgâr
kekelik19:41:52
Kekemelik
KÖRÜKLEME19:41:13
Körükleme işi
ölü doğum19:41:08
Bebeğin ölü doğması durumu
hayran19:41:05
Çok beğenen, hayranlık duyan
Otantik19:40:52
Gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal, mevsuk
MANİFATURACI19:40:51
Manifatura eşyası satan kimse
neptünyum19:40:48
Uranyumun nötronlarla bombardımandan yapay olarak elde edilen, atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Np
husumet19:40:46
Hasım olma durumu, düşmanlık, yağılık, hasımlık
Gaseyan19:40:43
İç bulantısı
özgünlük19:40:39
Özgün olma durumu, orjinallik
açelya19:40:35
bk. açalya
apteriks19:40:34
bk. kivi
teslim olmak19:40:10
üstün bir güç karşısında mücadeleden vazgeçip yenilgiyi kabul etmek
nebatat19:39:20
Bitkiler
nusayri19:39:11
Hatay ili ve çevrelerinde yaşayan bir Türk topluluğuna eskiden verilen ad
teali19:38:56
Yükselme, yücelme
Varsayımsal19:38:46
Bir varsayıma dayanan, farazî, hipotetik
teşrih19:38:38
Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktalarına kadar gözden geçirerek anlatma, açımlama
antlaşma19:38:23
İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta ittifak gibi konularda üstlenmelerini belirttikleri belge ve belgede belirtilen durum, muahede, pakt
kakül19:38:18
Alnın üzerine düşen kısa kesilmiş saç, perçem
Hahnyum19:38:11
Atom numarası 105 olan, kaliforniyum atomlarının, azot çekirdekleriyle bombardımanından elde edilmiş yapay element, nilsbohryum. Kısaltması Ha
kiloton19:37:52
Değeri bin ton olan kütle birimi
FESLEĞEN19:37:42
Ballıbabagillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, yaprakları güzel kokulu, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık ve otsu bir süs bitkisi, reyhan (Ocimum basilicum)
rahatsızlık19:37:40
Rahatsız olma durumu, tedirginlik
alın yazısı19:37:38
Yazgı, talih, kader, mukadderat
kımkım19:37:21
Ağır ağır konuşan (kimse)
yuvalama19:37:03
Yuvalamak işi
yelalim19:36:44
İvedilikle, acele acele, koşa koşa, telâşla
nezaketsiz19:36:35
Nazik olmayan
şap19:36:34
İstekle öperken çıkan sesi anlatır
İKİNCİ19:36:10
İki sayısının sıra sıfatı
vatandaşlıktan çıkarılmak19:36:05
vatandaşlık haklarını elinden almak
Eksiksiz19:35:43
Eksiği olmayan, tam, tamam
mısra19:35:39
Manzumenin satırlarından her biri, dize
rehine koymak (veya vermek)19:35:36
ödünç para almak için değerli bir şeyi rehin olarak vermek
DÜŞ19:35:14
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
bakalit19:34:44
Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine
tiryak19:34:37
Bitkisel, hayvanî ve madenî maddelerin karışımından yapılan macun, panzehir
barut rengi19:34:34
Koyu giri
telli çalgılar19:34:32
Vurma çalgıları ve yaylı çalgıları içine alan, teller aracılığıyla ses çıkaran çalgılar
başhekim19:34:20
Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, baştabip, sertabip
israf19:34:17
Gereksiz yere para, zaman, emek vb.yi harcama, savurganlık, tutumsuzluk
el değmemiş19:34:16
hiç kullanılmamış, dokunulmamış
KAVİS19:34:11
Eğmeç, yay
Fariza19:34:06
Tanrı buyruğu
kerkenez19:33:59
Kartalgillerden, leşle beslenen, 35 cm uzunluğunda, kızılımsı tüyleri olan bir kuş (Falco tinnunculus)
asitölçer19:33:19
Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre
haşere19:33:18
Böcek
merdiven boşluğu19:33:03
Çok katlı evlerde bulunan merdivenler çevresinde bulunan boşluk
kalıplaşmış19:33:00
Durumunu sürdüren, belli bir durumun dışına çıkmayan
izzetinefis19:32:50
Onur, öz saygı
şile19:32:49
Mercan köşk
fototaksi19:32:32
bk. fototaktizm
TECEDDÜT19:32:29
Yenileşme, yenilik
çentme19:32:27
Çentmek işi
rasyon19:32:18
Bir hayvanın 24 saatlik bir periyot için besin maddeleri ve enerji ihtiyacını sağlayan toplam yem miktarı
kebir19:32:13
Büyük, ulu
metan19:32:04
Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı (CH4)
Muallime19:31:45
Bayan öğretmen
pusma19:31:43
Pusmak işi
denemek19:31:43
Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek
yara izi19:31:43
Yaranın kapanmasında, iyileşmesinden sonra geride kalan belirti
cezri19:31:36
Köklü, kökten, temelden, radikal
Başarısızlık19:31:33
Başarısız olma durumu, muvaffakıyetsizlik
ordino19:31:27
Bir poliçenin arkasına ciro edildiği kişiye ödenmesi için yazılan havale emri
astrofizik19:31:01
Gök fiziği
iç mimar19:30:59
Bir yapının içini süsleyen, düzenleyen ve döşeyen sanatçı, dekoratör
ova19:30:55
Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, genellikle geniş veya dar düzlük, yazı
mağara19:30:54
Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in
sınır taşı19:30:40
Sınırı belirlemek için koyulan taş veya benzeri madde
Seçkin19:30:35
Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit
dar19:30:33
İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı
binek atı19:30:32
Sadece binmek, gezmek veya binicilik sporu için yetiştirilen at
alabros19:30:28
Fırça gibi dik kesilmiş (erkek saçı)
kürek kürek19:30:27
Kürekler dolusu, pek çok
lökosit19:30:23
Akyuvar
nefesli çalgı19:30:11
bk. üflemeli çalgı
eşit19:30:05
Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şeyler), müsavî
şerefli19:29:50
Onurlu
dingin19:29:49
Hareket etmeyen, kımıldamayan, sakin
DOLUNAY19:29:47
Ayın tam bir daire olarak dolgun, parlak görüldüğü evre, bedir
rekabet etmek19:29:04
yarışmak
golf19:28:56
Ufak bir topu özel sopalarla çelerek, değişik engelleri aşarak, belli bir deliğe sokmak amacıyla geniş, çimenlerle kaplı bir alanda, açık havada oynanan bir oyun
kirletme19:28:55
Kirletmek işi
İskele kuşu19:28:54
Yalıçapkını, emircik
ortak olmak19:28:44
bir şeyi paylaşmak veya bir şeye katılmak
ovalama19:28:14
Ovalamak işi
SELAM19:28:13
Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine sözle veya işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme
monden19:28:01
Toplum yaşamı ile ilgili
amplifikatör19:27:49
Alçak veya yüksek frekanslı akımların gerilimini, şiddetini veya gücünü artırmaya yarayan araç, yükselteç
çaba19:27:25
Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, ceht
arılar19:27:17
Tek tek veya bir topluluk düzeni içinde yaşayan, vücutları, özellikle karınları ve arka ayakları kıllarla örtülü zar kanatlılar familyası
müstehzi19:27:11
Alaycı
fecir19:26:57
Tan vakti, gün ağarması
Sürgü19:26:42
Kapının kapanması için arkasına yatay olarak yerleştirilen demir veya ağaç kol, tırkaz, sürme
kolay değil19:26:40
elbette, tabiî ki
gömgök19:26:37
Her yanı mavi, masmavi
içerik19:26:35
Bir şeyin içinde bulunan ögelerin bütünü, muhteva
abartı19:26:16
Abartma, mübalâğa
gaddarca19:26:11
Gaddara yakışır (biçimde), insafsızca
Harman19:26:04
Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi
kurmay19:26:01
Harp akademilerine girerek eğitimlerini başarıyla bitirmiş subay, erkânıharp
mermer kireci19:26:00
Mermerden yapılmış kireç
İpucu19:25:58
Aranılan gerçeğe ulaştırabilecek iz
STOK19:25:56
Bir satış yerinde satışa hazır bulundurulan malların tümü, istif
Kaya keLeri19:25:42
Bukalemun
taç19:25:30
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
doğacılık19:25:24
Toplumsal kuruşların ve yaşayış biçiminin doğaya dönük olmasını amaç edinen öğreti, natürizm
ağzı pek19:25:22
Sır vermeyen, ketum