ruler

1

i. yönetici, hükümdar, amir; cetvel tahtası, çizgilik, cetvel.