is

1

(bak.) be; as is (tic.) şimdiki haliyle, olduğu gibi.