feather

1

(f). tüy takmak, kuş tüyü ile kaplamak, (den). pala çevirmek (kürek); tüylenmek, tüyleri bitmek. feather a propeller pervanenin kenarını uçağın gidiş yönüne çevirmek. feather one's nest küpünü doldurmak. tar and feather hakaret için bir kimseye katran sürüp üstüne tüy yapıştırmak, âlemin maskarası etmek. the feathered tribe kuşlar. feathering (i). tüy, ok yeleği.

2

(i). tüy, kuş tüyü; okun arka ucundaki tüy, yelek; püskül. feather bed kuş tüyü yatak. a feather in one's cap iftihar edilecek başarı. birds of a feather aynı huya sahip kimseler. in high feather neşeli. fur and feather av hayvanları ve kuşları. show the white feather korkaklık göstermek. feathered (s). tüylü. featherless (s). tüysüz. feathery (s). tüylü, tüy gibi hafif, uçucu.