cave

1

(i). mağara. cave man mağara adamı; (k.dili). kaba ve hoyrat adam.

2

(f). oymak, yıkmak; oyulmak, yıkılmak. cave in çökmek; (k.dili). teslim olmak, razı olmak .cave-in (i). çökme, göçme.